Milyen formában kezdődik az őszi szemeszter?

Az intézet kolozsvári oktatási programjain az oktatás online formában kezdődik az őszi szemeszterben, a fertőzések növekvő tendenciája miatt. Amikor a fertőzések száma csökkenő trendet mutat időben értesíteni fogjuk a hallgatókat a tantermi oktatás elkezdése előtt, hogy idejük legyen Kolozsvárra költözni.

Magiszter – 2021, XIX. évfolyam, 1. szám

HORIZONTOK Szontagh Pál: Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei magyar tanítójelöltek körében Bartalis Ágnes: A koncertpedagógia hatása a tanulók Zene és mozgás tantárgy iránti attitűdjére Bartalis Izabella: A kulcskompetenciák fejlődésének lehetőségei a Zene és mozgás tantárgy keretében Fodor László: A pedagógus

Online felvételi tájékoztató és ismeretterjesztő előadás

2021. május 12-én 16.00 órától a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete online felvételi tájékoztatót tart. A tájékoztató a következő szakok iránt érdeklődőknek szól:

Kovács Vivien-Emma III. díjat nyert az OTDK-n

Kovács Vivien-Emma mesteris hallgató az Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi szekciójában III. díjat nyert.

Magiszter – 2020, XVIII. évfolyam, 2. szám

HORIZONTOK Berszán István: Kanonizáló relevanciarendekről és gyakorlati alternatíváikról Zabán Márta: Hagyományszemlélet és reprezentációs normák kanonizációja a népszínmű műfajtörténetében Mekis D. János: Ki szereti Ady Endrét? A kánon mint lehetőség Farmati Anna: A kánon pereméről: dekanonizáció és újrakanonizáció, avagy régi szövegek

Gyászhír

Fájdalommal tudatjuk, hogy intézetünk munkatársa, Iuga-Gombos Márta-Mária tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Pszichológia és Neveléstudományok Kar oktatójaként (2005–2020) aktív szerepe volt a pedagógus, pszichológus és tanárképzős hallgatók képzésében.

Magiszter – 2020, XVIII. évfolyam, 1. szám

HORIZONTOK Birta-Székely Noémi, Szállassy Noémi: Természettudományos tévképzetek sajátosságai az erdélyi magyar pedagógusképzésben résztvevő hallgatók körében Batiz Enikő, Orbán Réka: A speciális komplex és állandó támogatást igénylő gyermekeket és fiatalokat ellátó rendszer jogi megalapozása és a megvalósítás lehetőségei Szentes Erzsébet, Burian

XXIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia ETDK

A 2020-as reál és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia ETDK május 21. és 24. között kerül megszervezésre. Részletek a www.etdk.kmdsz.ro honlapon és az ETDK Facebook oldalán.

Visitors guide

About Cluj-Napoca Accomodation Medical Care Legal procedures

Felvételi felkészítő – Kolozsváron

Az Óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak iránt érdeklődő diákok számára 2016. május 14-én felvételi felkészítőt tartunk. A felkészítő programja