Vizsgarend

Záróvizsga alapképzés

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Téli szesszió vizsgaidőpontok

Vizsgaidőszak: 2019. január 21. – február 10.
Pótvizsgaidőszak: 2019. február 18. – február 24.

I. félévi médiák

Nyári szesszió vizsgaidőpontok

I., II. évfolyam:
Vizsgaidőszak: 2019. június 10. – június 30.
Pótvizsgaidőszak: 2019. július 8. – július 14.
III. évfolyam:
Vizsgaidőszak: 2019. május 27. – június 9.
Pótvizsgaidőszak: 2019. június 10. – június 16.

  • I. év alapképzés
  • II. év alapképzés
  • III. év alapképzés

II. félévi médiák

  • I. év alapképzés
  • II. év alapképzés
  • III. év alapképzés

Nyári kiegészítő szesszió végzős hallgatóknak

A nyári kiegészítő szesszióban azok a hallgatók jelentkezhetnek vizsgázni, akiknek előző félévekből elmaradt vizsgái vannak, de a hozzájuk rendelt összkreditszám nem haladja meg a 20 kreditet. A vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető vizsgához rendelt összeg 50%-a, mivel csak egyszeri vizsgalehetőséget biztosít a hallgatónak.