Vizsgarend

Záróvizsga alapképzés

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Nyári szesszió vizsgaidőpontok

I. év, II. év: 2018. június 11. – július 1. (pótvizsgaidőszak: 2018. július 9. – július 15.)
III. év: 2018. május 28. – július 10. (pótvizsgaidőszak: 2018. június 11. – június 17.)

Nyári szesszió vizsgajegyek

Nyári kiegészítő szesszió végzős hallgatóknak

A nyári kiegészítő szesszióban azok a hallgatók jelentkezhetnek vizsgázni, akiknek előző félévekből elmaradt vizsgái vannak, de a hozzájuk rendelt összkreditszám nem haladja meg a 20 kreditet. A vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető vizsgához rendelt összeg 50%-a, mivel csak egyszeri vizsgalehetőséget biztosít a hallgatónak.