Vizsgarend

Általános tudnivalók

Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 4033. sz. rendeletének 4. cikkelye alapján Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.

 1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek értékelése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatáspedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek írásbeli vizsgán történő értékeléséből áll.
 2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:
  a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;
  b) a dolgozat megvédése.

A dolgozat benyújtási határideje a dolgozat-vezető tanárnak: 2018. május 18.

Beiratkozás: 2018. június 14-15, 18-22, 25-27. (H-P: 9.00−12.00 óra között)

Helyszín: Ady Endre utca, 20 szám (Kézdivásárhely, Bod Péter Tanítóképző)

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
 • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
 • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 • kérvény (a helyszínen igényelhető);
 • születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) hitelesített másolata; ha indokolt, a házasságlevél hitelesített másolata (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében);
 • 2 darab 3/4-es színes fénykép;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (eredeti + hitelesített másolat + két egyszerű másolat);
 • államvizsga-dolgozat 1 példányban + a témavezető tanár értékelése;
 • a dolgozat kivonata magyar, román és angol nyelven;
 • CD-melléklet a következő tartalommal: a) a dolgozat teljes szövege; b) a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk; c) 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél (eredeti + fénymásolat)
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat;
 • irattartó;
 • a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). Az államvizsgázók egy szesszióban (június és a rá következő február) ingyenesen vizsgázhatnak, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; három év lejárta után beiratkozási díjat kell fizetniük.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíjhátraléka;
 • kiiratkozási nyomtatvány kitöltése [pdf][doc]

Vizsgaidőpontok (július)

 • Írásbeli vizsga: 2018. július 2-án, 9 órától. Helyszín: Ady Endre utca, 20 szám, I. emelet, 15-ös terem
 • A szakdolgozat védésének időpontja: 2018.július 3, 10 órától. Helyszín: Ady Endre utca, 20 szám, I. emelet, 15-ös terem

Vizsgakövetelmények

 1. Az írásbeli vizsga tematikája
 2. A szakdolgozat követelményei [pdf][doc];
  Részletes hivatkozási útmutató [pdf][doc]
  Stílus és szövegminőség – útmutató [pdf][doc]
 3. Ütemterv a szakdolgozat megírásához

Téli szesszió
Vizsgaidőszak: 2018.01.22. – 2018.02.11.
Pótvizsgaidőszak: 2018.02.19. – 2018.02.25.

Nyári szesszió
Vizsgaidőszak: 2018.06.11. – 2018.07.01.
Pótvizsgaidőszak: 2018.07.09. – 2018.07.15.

Végzős évfolyam:
Vizsgaidőszak: 2018.05.28. – 2018.06.10.
Pótvizsgaidőszak: 2018.06.11. – 2018.06.17.