Őszi szemeszterkezdés intézetünkben

Kedves Hallgatók!

A következő szemeszterben a körülményekre való tekintettel az oktatás nagyrészt online formában fog folyni Kolozsváron.

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakon, valamint a mesteri képzésen minden csoport egy alkalommal tömbösítve gyakorlatokon és szemináriumokan fog résztvenni. Ezek a találkozók 2-4 naposak lesznek, és az egészségügyi szabályok betartásával fognak történni. A csoportokat kisebb csoportokra bontottuk, és kimondottan a gyakorlatokra, mikrotanításokra fognak koncentrálni a tanárok. A távoktatás online formában fog folyni. Mindez az órarendben is tükröződni fog.

A bentlakásra jogosultak kérvényezhetnek bentlakás helyet, de belátjuk, hogy a jelen körülmények között csak kis csoportokban tudunk élőben órákat tartani. Így minden igyekezetünk ellenére, ha Kolozsvárra költöznek, akkor is csak ritkábban tudnának kontakt órákon résztvenni. Költségeik magasak lennének, az órákra pedig ritkán kerülne sor. Így a legjobb megoldásnak azt tartjuk, hogy egyetlen találkozó legyen ebben a szemeszterben, a többi tevékenység pedig online fog folyni. A tanárok jártasak az online technológiákban, és igyekeznek gazdag oktatási környezetet biztosítani a tantárgyaik keretében.

Eredményes szemesztert!

Péntek Imre,
intézetvezető