Tudnivalók az ösztöndíjakról

Érdem- és tanulmányi ösztöndíjak

A hallgatók (alapképzés és mesteri) az ösztöndíj-szabályzat értelmében 2020. szeptember 28. és október 16. között az alábbi linken (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse) kérvényezhetnek a tanulmányi- illetve az érdem ösztöndíjat. (modell)

Ösztöndíj szabályzat

Szociális ösztöndíjak

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet és a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók 2020. szeptember 28. és október 16. között, elektronikus formában kell feltöltsék a https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse felületre.

Államilag támogatott helyen levő hallgatók az Ösztöndíj kategóriánál a Költségvetési alapokból biztosított szociális ösztöndíjat kell kiválasszák.

költségtérítéses helyen levő hallgatók az Ösztöndíj kategóriánál a Költségvetésen kívüli alapokból biztosított szociális ösztöndíjat kell kiválasszák.

Szociális ösztöndíjra jogosultak köre

 1. 35 évet be nem töltött hallgatók igényelhetik
 2. Azok a hallgatók, akinél az egy főre eső havi (2020 június, július, augusztus) nettó jövedelem a családban nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (maximálisan havi 1346 lejt).
 3. Azok a hallgatók, akik BBTE ösztöndíj szabályzatában felsorolt betegségekkel élnek.

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7) megfelelően;
 2. személyi igazolvány;
 3. a hallgató születési- anyakönyvi kivonata
 4. a szülők személyi igazolványa;
 5. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványa  vagy a születési anyakönyvi kivonata (kiskorúak esetében);
 6. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 7. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 8. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 9. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2020. június, július és augusztus hónapokra;
  b.) munkanélküliségi igazolás;
  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 10. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 11. félárva vagy árva hallgató nyugdíjszelvénye illetve a szülő halotti bizonyítványának másolata
 12. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 13. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása
 14. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8) megfelelően.
 15. formanyomtatvány, az 11-es számú Mellékletnek (Anexa 11) megfelelően;

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7) megfelelően;
 2. formanyomtatvány, az 12-es számú Mellékletnek (Anexa 12) megfelelően;
 3. személyi igazolvány;
 4. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy az SNI-t igazoló okiratok.

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíj szabályzatában lehet olvasni.