Tudnivalók az ösztöndíjakról

Érdem- és tanulmányi ösztöndíjak

Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2017 október 2 és 20 között a titkárságon kérvényezhetik. (modell)

Szociális ösztöndíjak

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2017 október 2 és 20 között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, október 16-27 között, adhatják le titkárságon.

Az ösztöndíjkérelmek átvételének órarendje: Hétfő, szerda: 9-12 óra

Szociális ösztöndíjra jogosultak köre

 1. Azok a hallgatók akinél egy főre eső havi (2017 június, július és augusztus) nettó jövedelem a családban nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (maximálisan havi 1065 lej).
 2. Azok a hallgatók akik BBTE ösztöndíj szabályzatában felsorolt betegségekkel élnek.

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratok (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja)

 1. formanyomtatvány, az 5-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szülők személyi igazolványának fénymásolata;
 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;
 5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még formális oktatásban vesz részt
 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 7. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 8. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  a.) nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2017. június, 2017 . július és 2017. augusztus hónapokra;
  b.) munkanélküliségi igazolás;
  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 9. a jövedelemmel nem rendelkező szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata;
 10. félárva vagy árva hallgató nyugdíjszelvénye illetve a szülő halotti bizonyítványának másolata;
 11. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása;
 12. minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása;
 13. a hallgató nyilatkozata a család jövedelméről (a 6-os számú Mellékletnek megfelelően).

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratok (ha az egészségi állapot indokolja)

 1. formanyomtatvány, az 5-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical), valamint az SNI-t igazoló okiratok.

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell a z ösztöndíjszabályzat 17. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíj szabályzatában lehet olvasni.