Vizsgarend

vizsga

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Téli szesszió (módosulhat)

2019. január 21. – február 10.; 2019. február 18. – február 24.

Nyári szesszió

2019. június 10. – június 30.; 2019. július 8. – július 14.
végzős évfolyamok: 2019. május 27. – július 9.; 2019. június 10. – június 16.

  • I. év alapképzés
  • II. év alapképzés
  • III. év alapképzés
  • I. év mesteri képzés
  • II. év mesteri képzés

Nyári kiegészítő szesszió végzős hallgatóknak

A nyári kiegészítő szesszióban azok a hallgatók jelentkezhetnek vizsgázni, akiknek előző félévekből elmaradt vizsgái vannak, de a hozzájuk rendelt őszkreditszám nem haladja meg a 20 kreditet. A vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető vizsgához rendelt összeg 50%-a, mivel csak egyszeri vizsgalehetőséget biztosít a hallgatónak.
Nyári kiegészítő szesszió: 2018. június 19-21.