Vizsgarend

vizsga

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Nyári szesszió

2017. június 12. – július 2.; 2017. július 10. – július 16.
végzős évfolyamok: 2017. május 29. – július 11.; 2017. június 12. – június 18.

Nyári kiegészítő szesszió végzős hallgatóknak

2017. június 20-22.

A nyári kiegészítő szesszióban azok a hallgatók jelentkezhetnek vizsgázni, akiknek előző félévekből elmaradt vizsgái vannak, de a hozzájuk rendelt őszkreditszám nem haladja meg a 20 kreditet. A vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető vizsgához rendelt összeg 50%-a, mivel csak egyszeri vizsgalehetőséget biztosít a hallgatónak.

Téli szesszió

2017. január 22. – február 12.; 2017. február 20. – február 26.