Vizsgarend

vizsga

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Nyári szesszió

2021. június 7. ‒ 2021. június 27.

Pótszesszió: 2021. július 5. ‒ 2021. július 11.

Végzős hallgatóknak: 2021. május 24. ‒ 2021. június 6.

Pótszesszió: 2021. június 7. ‒ 2021. június 13.

Nyári kiegészítő szesszió végzős hallgatóknak

A nyári kiegészítő szesszióban azok a hallgatók jelentkezhetnek vizsgázni, akiknek előző félévekből elmaradt vizsgái vannak, de a hozzájuk rendelt őszkreditszám nem haladja meg a 20 kreditet. A vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető vizsgához rendelt összeg 50%-a, mivel csak egyszeri vizsgalehetőséget biztosít a hallgatónak.
Nyári kiegészítő szesszió: 2021. június 15. ‒ 2021. június 17.

Téli szesszió