Vizsgarend

 

vizsga

 

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Záróvizsga – alapképzés (BA) 2018 július

Általános tudnivalók

 Általános tudnivalók

Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 4033. sz. rendeletének 4. cikkelye alapján Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.

 1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek értékelése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatáspedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek írásbeli vizsgán történő értékeléséből áll.
 2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:

a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;

b) a dolgozat megvédése.

Beiratkozás: 2018. június 14-15, 18-22, 25-27. (H-P: 9.00−12.00 óra között)

Helyszín: 540110 Marosvásárhely, Köztársaság tér, 38. (540110 Tg.-Mureş, str. Republicii, nr. 38)

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
 • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
 • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 • kérvény (a helyszínen igényelhető);
 • születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) hitelesített másolata; ha indokolt, a házasságlevél hitelesített másolata (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében);
 • 2 darab 3/4-es színes fénykép;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (eredeti + hitelesített másolat + két egyszerű másolat);
 • államvizsga-dolgozat 1 példányban + a témavezető tanár értékelése;
 • a dolgozat kivonata magyar, román és angol nyelven;
 • CD-melléklet a következő tartalommal: a) a dolgozat teljes szövege; b) a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk; c) 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél (eredeti + fénymásolat)
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat;
 • irattartó;
 • a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). Az államvizsgázók egy szesszióban (június és a rá következő február) ingyenesen vizsgázhatnak, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; három év lejárta után beiratkozási díjat kell fizetniük.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíjhátraléka;
 • kiiratkozási nyomtatvány kitöltése [pdf][doc]

Vizsgaidőpontok – július

 • Írásbeli vizsga: 2018. július 2-án, 9 órától. Helyszín: Köztársaság (Republicii) tér 38. szám, 12-es terem.
 • A szakdolgozat védésének időpontja: 2018. július 3., 09.00-16.00

Vizsgabizottság

 • Dr. Szilveszter László Szilárd, egyetemi docens
 • Dr. Kádár Annamária, egyetemi adjunktus
 • Dr. Lazsádi Csilla, egyetemi adjunktus
 • Dr. Bakó Alíz óraadó egyetemi adjunktus

Megjegyzés: Minden vizsgázónak 10 perc áll a rendelkezésére dolgozatának bemutatására. A védés sorrendjét a helyszínen függesztik ki.

Vizsgakövetelmények

 1. Az írásbeli vizsga tematikája
 2. A szakdolgozat követelményei [pdf][doc];
 3. Részletes hivatkozasi útmutató [pdf]
 4. Stílus_és szövegminőség [pdf]