Tanár továbbképzés

Továbbképzés – fokozatok

I FOKOZATI KOLLOKVIUM – 2023 

Az I fokozati kollokvium időpontja tanítóknak és óvodapedagógusoknak: 2023. február 11 – 9,00 óra, online formában a Microsoft Teams platformon.

A vizsga linkje: Belépés

A kollokviumra jelentkezés feltétele a kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni:

RO35TREZ21620F330500XXXX BN Trezoreria Cluj,

Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: „taxa pentru colocviu de grad did. I – linia maghiară”, a címzetthez pedig: „UBB-DPPD”.

A díj befizethető bármelyik postán vagy banki átutalással. A díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb. A díj befizetésének igazolását elektronikus formában kell benyújtsák a bizottságnak a kollokvium során.

A kollokviumra való jelentkezéshez kötelező a kutatási terv elkészítése és egy vezetőtanárral való előzetes egyeztetés. A kutatási terv bemutatása képezi a kollokviumot. A vezetőtanárokkal e-mailen vagy személyesen vehetik fel a kapcsolatot.

Kollokviumi követelmények

Kutatási terv

Az I. fokozatra jelentkező pedagógusok felvételéről a kijelölt bizottság a jelöltekkel folytatott beszélgetés (kollokvium) alapján dönt. Az I. fokozati tudományos dolgozat egy jövőbeni hosszú távú kutatómunka eredménye kell legyen, ennek megfelelően, tükröznie kell a jelöltnek a választott témában való elmélyülését, a kritikai elemzés képességét, illetve az empirikus vizsgálat lebonyolításához szükséges ismereteket és adottságokat (pl. a probléma és a hipotézisek megfogalmazása, a kutatási módszerek kiválasztása, a mintaválasztás módja, az adatgyűjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása, elemzése és az értelmezése). Tehát a kollokvium témája a jelölt tudományos munkájának a kutatási terve lesz, melyet az alábbi szempontok szerint kell kidolgozni és bemutatni:

  1. A dolgozat címe magyar és román nyelven
  2. A szerző neve (családnév, leánykori családnév, keresztnév, affiliációja (munkahelye), e-mail cím, telefonszám).
  3. A kutatási probléma bemutatását néhány mondatban, külön megindokolva azt, hogy a jelölt miért tartja fontosnak a témaválasztást
  4. A vizsgált változók leírását, illetve a változók közötti összefüggéseket vázoló hipotéziseket
  5. A kutatás módszertani ismertetését: a módszerek ismertetését, a vizsgálati minta leírását, a konkrét vizsgálati eljárás lebonyolításáról szóló információkat, az adatfeldolgozás és elemzés módszereit, illetve a várható eredményeket és azok hasznosulási lehetőségeit
  6. A kutatás lebonyolításának a pontos időbeni beütemezését, a kutatómunka megkezdésétől egészen a dolgozat leadásáig
  7. Mellékletek, amelyek tartalmazhatják a vizsgálati eszközök bemutatását (pl. megfigyelési séma, kérdőív-, teszt-tervezet), indokolt esetben etikai nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a kutató tisztában van azzal, hogy milyen etikai normákat kell érvényesítnie a vizsgálatban résztvevő személyekkel szemben.

A kutatási tervben minden felsorolt pontnak kötelezően szerepelnie kell, kivételt képez a mellékletekre vonatkozó előírás. Ezen kívül a terv végén kötelezően szerepelnie kell 5-10 olyan szakirodalmi hivatkozásnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához.

Formai követelmények: Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel és sorkizárással szerkesszék. A maximális terjedelem 4 oldal. A kezdőlapon kötelező feltüntetni a jelölt nevét, az oktatási intézményt, ahol dolgozik, illetve a dolgozat munkacímét.

 

I-es fokozati témajavaslatok óvopedagógusoknak

I-es fokozati témajavaslatok tanítóknak

 

II fokozat

II-ES FOKOZATI VIZSGA 2022

Az óvodai és elemi oktatók számára szervezett II-es fokozati vizsga időpontja 2022. augusztus 29 -30.

Helyszín: BBTE – Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat, Petőfi Sándor utca, 47 – Amfiteatrum

Részletes tudnivalók: II fokozati vizsga – 2022

 

Tematica grad II romana educatoare minoritati

Tematica grad II romana invatatori_minoritati

Tematica grad II maghiara educatoare

Tematica grad II maghiara invatatori

Tematica grad II psihopeda educatoare

Tematica grad II psihopeda invatatori

Tematica grad II metodica activitatilor gradinita

Tematica grad II matematica