Vizsgarend

Vizsák időpontjai – III. év

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét)

A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Téli szesszió

2023. január 23. – február 12.; Pótvizsga szesszió: 2023. február 20. – február 26.

Nyári szesszió

2023. június 12. – július 2.; Pótvizsga szesszió: 2023. július 10. – július 16.
végzős évfolyamok: 2023. május 29. – június 11. ; Pótvizsga szesszió: 2023. június 12. – június 18.

Záróvizsga – Július 2023

Általános tudnivalók

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.

 1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek értékelése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatáspedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek szóbeli vizsgán történő értékeléséből áll.
 2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:

a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;

b) a dolgozat megvédése.

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
 • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
 • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

A záróvizsga menetére vonatkozó szabályzat (a szabályozások érvényesek a februári szesszióra is)

A dolgozat benyújtási határideje a dolgozat-vezető tanárnak:  2023. május 30.

Beiratkozás: 2023. június 14 – 27 (Június 27 – én 12,00 óráig.)

Helyszín: online

vészhelyzet esetén, a titkárságon, Petőfi Sándor utca, 47 – Szatmárnémeti.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

Az iratkozás lépései

Beiratkozási útmutató

Minden dokumentumot .pdf formátumban kell elmenteni.

 • beiratkozási felületen generált, aláírt kérvény;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat – egy .pdf dokumentumban;
 • születési bizonyítvány,
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint (kivétel: a 2023-as végzősők);
 • a dolgozat teljes szövege (doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk (.sav, output), 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok és a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva;
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatok Letöltöm (mind a két nyilatkozatot ki kell tölteni és fel kell tenni a beiratkozási felületre) – egy .pdf dokumentumban;
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja itt megtekinthető Értékelő lap);
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (július és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíj hátraléka.

Vizsgaidőpontok

 • A szóbeli vizsga és a szakdolgozat védésének időpontja: 2023. július 3 – 4

A vizsga tematikája:

 1. A szóbeli vizsga tematikája (itt)
 2. A szakdolgozat követelményei [pdf][doc];
  Részletes hivatkozási útmutató [pdf][doc]
  Stílus és szövegminőség – útmutató [pdf][doc