Vizsgarend

Vizsgarend 2020-2021 – I félév

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét)

A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Téli szesszió

2021. január 18. – február 7.; Pótvizsga szesszió: 2021. február 15. – február 21.

Nyári szesszió

2021. június 7. – június 27.; Pótvizsga szesszió: 2021. július 5. – július 11.
végzős évfolyamok: 2021. május 24. – június 6. ; Pótvizsga szesszió: 2021. június 7. – 2021. június 13

Záróvizsga – 2021

Általános tudnivalók

Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 4033. sz. rendeletének 4. cikkelye alapján Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.

 1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek értékelése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatáspedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek értékeléséből áll.
 2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:

a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;

b) a dolgozat megvédése.

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
 • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
 • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

2020 -as záróviszga menetére vonatkozó intézeti szabályzat (az online vizsgáztatás menetére vonatkozó szabályozások)

A dolgozat benyújtási határideje a dolgozat-vezető tanárnak: 2020. május 30.

Beiratkozás: 2021. június 9 – június 22 – 12,00 óra 

Helyszín: A beiratkozás online történik ITT

A beiratkozáshoz szükséges feltöltendő iratok

 • beiratkozási kérvény (a lap mindkét oldalára nyomtatni) Letöltöm
 • születési bizonyítvány, ha indokolt, a házasságlevél másolata (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 • személyazonossági igazolvány másolata;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (kivéve azon hallgatók, akiknek eredeti oklevelük a dossziéban van);
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél (kivéve a 2020 -as végzősök)
 • a dolgozat teljes szövege (doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk (.sav, output);
 • a dolgozat kivonata magyar, román és angol nyelven (1-1 oldal terjedelmű);
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat; (Declaratie autenticiate)
 • a hallgató elérhetőségeit tartalmazó nyilatkozat  (Declaraţie date de contact)
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja Acord);
 • a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). Az államvizsgázók egy szesszióban (június és a rá következő február) ingyenesen vizsgázhatnak, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; három év lejárta után beiratkozási díjat kell fizetniük.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíjhátraléka;
 • kiiratkozási nyomtatvány kitöltése [pdf][doc]

Vizsgaidőpontok

 • Szóbeli vizsga és a szakdolgozat védésenek időpontja: 2021. június, július (pontos időpont egyeztetés alatt)

A szóbeli vizsga és a szakdolgozat védésének beosztása

A vizsga tematikája:

 1. A szóbeli vizsga tematikája (itt)
 2. A szakdolgozat követelményei [pdf][doc];
  Részletes hivatkozási útmutató [pdf][doc]
  Stílus és szövegminőség – útmutató [pdf][doc