Vizsgarend

 Vizsgák időpontjai

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét)

A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Téli szesszió

2020. január 20. – február 9.; Pótvizsga szesszió: 2020. február 17. – február 23.

Nyári szesszió

2020. június 8. – június 28.; Pótvizsga szesszió: 2020. július 6. – július 12.
végzős évfolyamok: 2020. május 25. – június 7. ; Pótvizsga szesszió: 2020. június 8. – 2020. június 14

Záróvizsga – Július 2019

Általános tudnivalók

Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 4033. sz. rendeletének 4. cikkelye alapján Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.

 1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek értékelése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatáspedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek írásbeli vizsgán történő értékeléséből áll.
 2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:

a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;

b) a dolgozat megvédése.

A dolgozat benyújtási határideje a dolgozat-vezető tanárnak (nyomtatott formában): 2019. május 15.

Beiratkozás: 2019. június 12-14, 18-21, 24-26. (9.00−12.00 óra között)

Helyszín: a titkárságon, Petőfi Sándor utca, 47, I emelet

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
 • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
 • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 • kérvény (a helyszínen igényelhető);
 • születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) eredeti es másolata; ha indokolt, a házasságlevél eredeti es másolata (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében);
 • 2 darab 3/4-es színes fénykép;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (eredeti + két egyszerű másolat);
 • államvizsga-dolgozat 1 példányban + a témavezető tanár értékelése;
 • a dolgozat kivonata magyar, román és angol nyelven;
 • CD-melléklet a következő tartalommal: a) a dolgozat teljes szövege; b) a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk; c) 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél (eredeti + fénymásolat)
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat;
 • irattartó;
 • a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). Az államvizsgázók egy szesszióban (június és a rá következő február) ingyenesen vizsgázhatnak, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; három év lejárta után beiratkozási díjat kell fizetniük.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíjhátraléka;
 • kiiratkozási nyomtatvány kitöltése [pdf][doc]

Vizsgaidőpontok

 • Írásbeli vizsga: 2019. július 1-én, 9 órától.
 • A szakdolgozat védésének időpontja: 2019. július 2-án (az írásbeli jegyekkel egyszerre kifüggesztett beosztás szerint

Megjegyzés: Minden vizsgázónak 10 perc áll a rendelkezésére dolgozatának bemutatására. A védés sorrendjét a helyszínen függesztik ki.

Vizsgakövetelmények

 1. Az írásbeli vizsga tematikája (itt)
 2. A szakdolgozat követelményei [pdf][doc];
  Részletes hivatkozási útmutató [pdf][doc]
  Stílus és szövegminőség – útmutató [pdf][doc]
 3. A szakdolgozat védésére vonatkozó kritérium