Alapképzés

ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY
(BA, 3 éves alapképzés)

 

Bejutási listák letöltése

A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani (szeptember 18-án), illetve eleget kell tennie az alább feltüntetett követelményeknek:

 • érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány és törzskönyvi kivonat (eredeti példány + 3 másolat)
 • eredeti születési bizonyítvány és másolat (román állampolgárok esetében). A hitelesítés helyben történik.
 • a családorvos által kiállított eredeti orvosi igazolás, amiből kiderül, hogy az illető nem szenved olyan krónikus betegségben, amely veszélyes lehet a közösségre
 • két darab színes személyi igazolvány típusú fénykép (¾‐es) (a fénykép hátán a név legyen feltüntetve)
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek)
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány hitelesített másolata, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni
 • a tandíj első részletének kifizetési bizonylata (650 RON), amennyiben költségtérítéses helyet foglal el – POSTÁN FIZETENDŐ (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/szekelyudvarhely/wp-content/uploads/Bizonylat.pdf)

Tandíj: 2600 RON/tanév (részletenként 650 RON)
10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig befizetik a teljes tandíjat (2340 RON-t).

Felvételi kritériumok:

 • 100% ‐ az érettségi átlag
 • Kizáró jellegű szóbeli próba: kommunikációs képességek (olvasástechnika, szövegértés, -értelmezés, véleménynyilvánítás, érvelés); szociális interakciós képességek. Pl. megadott rövid szöveg vagy szövegrészlet felolvasása, a szöveg értelmezése, beszélgetés adott kérdések mentén a szöveggel kapcsolatosan; véleménynyilvánítás, érvelés.

 

Helyek száma a szeptemberi felvételin:

 • nappali – államilag támogatott, tandíjmenetes – 2
 • nappali – fizetéses – 20
 • távoktatás – fizetéses – 14

Az ingyenes helyek évente a tanulmányi eredmények alapján újraelosztásra kerülnek.

Beiratkozás

 • Helyszín: Budvár utca 2. szám, I. emelet
 • Beiratkozási időszak: 2018. szeptember 10-11.
 • Ügyfélfogadás: 09.00-13.00

Felvételi vizsga

 • Időpont: 2018. szeptember 12. Alapkepzes – beosztas
 • Helyszín: Budvár utca 2. szám, I. emelet, 21-es terem
 • Személyi igazolvány felmutatása kötelező.

Részletes felvételi tájékoztató 2018 – Székelyudvarhely:

Letöltöm

Bizonylat

A szak a következő tagozatokon indul:

Tagozat Képzési forma Helyek típusa Képzés nyelve
Kolozsvár nappali és távoktatás államilag támogatott1 és költségtérítéses2 magyar Ide felvételizek!
Kézdivásárhely nappali államilag támogatott1 és költségtérítéses2 magyar Ide felvételizek!
Marosvásárhely nappali államilag támogatott1 és költségtérítéses2 magyar Ide felvételizek!
Szatmárnémeti nappali államilag támogatott1 és költségtérítéses2 magyar Ide felvételizek!
Székelyudvarhely nappali és távoktatás államilag támogatott1 és költségtérítéses2 magyar Ide felvételizek!

1Az államilag támogatott helyek ingyenesek. Évente a tanulmányi eredmények alapján újraelosztásra kerülnek.
2A távoktatáson csak költségtérítéses helyeken tanulhatsz. A nappalin államilag támogatott és költségtérítéses helyek is vannak.

Hírek