Hírek

Szociális ösztöndíjak
A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet és a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók 2020. szeptember 28. és október 16. között, elektronikus formában kell feltöltsék a https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse felületre.

Államilag támogatott helyen levő hallgatók az Ösztöndíj kategóriánál a Költségvetési alapokból biztosított szociális ösztöndíjat kell kiválasszák.

A költségtérítéses helyen levő hallgatók az Ösztöndíj kategóriánál a Költségvetésen kívüli alapokból biztosított szociális ösztöndíjat kell kiválasszák.

Szociális ösztöndíjra jogosultak köre
35 évet be nem töltött hallgatók igényelhetik
Azok a hallgatók, akinél az egy főre eső havi (2020 június, július, augusztus) nettó jövedelem a családban nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (maximálisan havi 1346 lejt).
Azok a hallgatók, akik BBTE ösztöndíj szabályzatában felsorolt betegségekkel élnek.
A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek (Anexa 7) megfelelően;
személyi igazolvány;
a hallgató születési- anyakönyvi kivonata
a szülők személyi igazolványa;
a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványa vagy a születési anyakönyvi kivonata (kiskorúak esetében);
tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló okiratok:
a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2020. június, július és augusztus hónapokra;
b.) munkanélküliségi igazolás;
c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
félárva vagy árva hallgató nyugdíjszelvénye illetve a szülő halotti bizonyítványának másolata
a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása
A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8) megfelelően.
formanyomtatvány, az 11-es számú Mellékletnek (Anexa 11) megfelelően;
A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek (Anexa 7) megfelelően;
formanyomtatvány, az 12-es számú Mellékletnek (Anexa 12) megfelelően;
személyi igazolvány;
a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy az SNI-t igazoló okiratok.
A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíj szabályzatában lehet olvasni.

Ösztöndíj szabályzatsgákkal és záróvizsgákkal kapcsolatos kari határozatok
Bejegyezve: 2020-05-25
Karunk honlapján található határozatok a vizsgákkal, záróvizsgákkal, illetve kiegészítő vizsgaszesszióval kapcsolatban:
Vizsgákkal kapcsolatos határozat
Záróvizsgákkal kapcsolatos határozat
Kiegészítő vizsgaszesszió (június 16-18)

II. fokozat – eredmények

Rezultate grad didactic II – 2018 AUGUST

Kérések leadása

Szeptember 3 és 14 között, hétköznapokon 10 és 14 óra között lehet leadni a következő kéréseket: -tanulmányok meghosszabbítása http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/prelungire-studii.pdf -tanulmányok folytatása (fagyasztás után) http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/reluare-studii.pdf -újrairatkozás (exmatrikulálás után) http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/reinmatriculare.pdf -tanulmányok megszakítása (fagyasztás) http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/intrerupere-studii.pdf -átiratkozás http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/transfer-intern-ubb.pdf –Cerere retragere A mintákban szereplő “linia română” helyett “linia maghiară” jelenjen

Év végi eredmények

I. év, nappali: centralizator an I CF FN.xls I. év, táv: centralizator an I IDD FN.xls I. év, mesteri: centralizator an I MAS FN.xls II. év, nappali: centralizator an II CF FN.xls II. év, táv: centralizator an II IDD FN.xls

I. fokozati dolgozatok leadása

I. fokozati dolgozatokat augusztus 27 és 31 között lehet leadni az egyetem titkárságán (Budvár u. 2 sz.) 10:00 és 14:00 óra között. A dolgozat leadásakor szükséges egy igazolás a munkahelyről, amelyen szerepel a régiség a II. fokozat megszerzésétől 2019. augusztus

Felvételi eredmények (ALAPKÉPZÉS) – Végleges eredmények

Végleges eredmények: Letöltés A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani, illetve eleget kell tennie az alább feltüntetett követelményeknek: érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány és törzskönyvi kivonat (eredeti példány + 3 másolat) eredeti születési bizonyítvány és másolat (román állampolgárok

Felvételi – MESTERI – Végleges eredmények

Végleges eredmények: Letöltés Tandíjmentes hely esetén: az esetleges elmaradt dokumentumok leadásával és a tanulmányi szerződés kitöltésével. Fizetéses hely esetén:  az esetleges elmaradt dokumentumok leadásával és a tanulmányi szerződés kitöltésével valamint a tandíj első részletének kifizetési bizonylatának leadásával (600 RON) – POSTÁN FIZETENDŐ (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/szekelyudvarhely/wp-content/uploads/Bizonylat.pdf)

II. fokozati vizsga

http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/szekelyudvarhely/tanulmanyi-ugyintezes/fokozatok-i-ii/

II. fokozati vizsga – felkészítő

II. fokozati vizsga  – FELKÉSZÍTŐ – Letöltés

Szociális ösztöndíjak, II. félév

Szociális ösztöndíjak A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2018 február 26 és március 13 között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, március 12-20 között, adhatják le titkárságon. Szociális ösztöndíjra jogosultak, ha: Az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos

Kollokvium – Eredmények

Fokozatok (I.,II.)