Tudnivalók az ösztöndíjakrólÉrdem- és tanulmányi ösztöndíjak

 • Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2019. szeptember 30. és október 16. között  a titkárságon kérvényezhetik. (modell)

Szociális ösztöndíjak

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2020. február 24. és március 11. között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, 2020. március 9-18 közöttadhatják le titkárságon.

Szociális ösztöndíjra jogosultak köre

 1. Azok a hallgatók, akinél az egy főre eső havi (2019 november, december) nettó jövedelem a családban nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (maximálisan havi 1263 lejt), 2020 januárban 1346 lejt.

 2. Azok a hallgatók, akik BBTE ösztöndíj szabályzatában felsorolt betegségekkel élnek.

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratok (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja)

 1. formanyomtatványok kitöltése, a 7-es és 11-es  számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság is láttamoz;

 2. személyi igazolvány fénymásolata;

 3. a szülők személyi igazolványának fénymásolata;

 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;

 5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még formális oktatásban vesz részt

 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről

 7. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;

 8. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:

  a.) nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2019. június, 2019. július és 2019. augusztus hónapokra;

  b.) munkanélküliségi igazolás;

  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.

 9. a jövedelemmel nem rendelkező szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata;

 10. félárva vagy árva hallgató nyugdíjszelvénye illetve a szülő halotti bizonyítványának másolata;

 11. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása;

 12. minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása;

 13. a hallgató nyilatkozata a család jövedelméről (a 8-as számú Mellékletnek megfelelően, kézzel írott kérvény).

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratok (ha az egészségi állapot indokolja)

 1. formanyomtatványok kitöltése, a 7-es és 12-es számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság is láttamoz;

 2. személyi igazolvány fénymásolata;

 3. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical), valamint az SNI-t igazoló okiratok.

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell a z ösztöndíjszabályzat 17. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíj szabályzatában lehet olvasni.