Alapképzés – végleges eredmények – 2018.09.21

2018-septembrie-lm-pipp-odorhei

A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani (szeptember 18-án), illetve eleget kell tennie az alább feltüntetett követelményeknek:

  • érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány és törzskönyvi kivonat (eredeti példány + 3 másolat)
  • eredeti születési bizonyítvány és másolat (román állampolgárok esetében). A hitelesítés helyben történik.
  • a családorvos által kiállított eredeti orvosi igazolás, amiből kiderül, hogy az illető nem szenved olyan krónikus betegségben, amely veszélyes lehet a közösségre
  • két darab színes személyi igazolvány típusú fénykép (¾‐es) (a fénykép hátán a név legyen feltüntetve)
  • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek)
  • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány hitelesített másolata, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni
  • a tandíj első részletének kifizetési bizonylata (650 RON), amennyiben költségtérítéses helyet foglal el – POSTÁN FIZETENDŐ (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/szekelyudvarhely/wp-content/uploads/Bizonylat.pdf)

Tandíj: 2600 RON/tanév (részletenként 650 RON)
10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig befizetik a teljes tandíjat (2340 RON-t).