Szociális ösztöndíjak, II. félév

Szociális ösztöndíjak

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2018 február 26 és március 13 között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, március 12-20 között, adhatják le titkárságon.

Szociális ösztöndíjra jogosultak, ha:

 1. Az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (maximálisan havi 1065 lej 2017 november, decemberre és maximálisan havi 1162 lej 2018 januárra)
 2. Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, az 5-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz (titkárságon igényelhető);
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szülők személyi igazolványának fénymásolata;
 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;
 5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még formális oktatásban vesz részt
 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 7. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 8. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők, testvérek jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott eredeti szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2017. november, 2017 . december és 2018. január hónapokra;
  b.) munkanélküliségi igazolás (sommer);
  c) igazolás a nettó jövedelemről (külön-külön legyen feltüntetve mindhárom hónapra – november, december, január – a nettó jövedelem) stb.
 1. a) a jövedelemmel nem rendelkező szülő (testvér) közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata, amelyben szerepel, hogy 2017 november, december és 2018 január hónapokban nem volt semmi jövedelme

b) a jövedelemmel rendelkező szülő (testvér) közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata, amelyben szerepelnek a következők: 2017 november, december és 2018 január hónapokban milyen jövedelmekkel rendelkezett, valamint a nyilatkozott jövedelmeken kívül nem rendelkezett semmilyen más jövedelemmel 2017 november, december és 2018 január hónapokban.

 1. félárva vagy árva hallgató nyugdíjszelvénye illetve a szülő halotti bizonyítványának másolata
 2. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 3. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása (2017-re és 2018-ra)
 4. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről (minta letölthető ITT)

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, az 5-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical), valamint az SNI-t igazoló okiratok.

 

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell a z ösztöndíjszabályzat 17. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.

Hírek