Tandíjak befizetése

Tandíjak összege:

  • Alapképzés: 2900 RON (Egy részlet 725 RON)
  • Mesteri képzés: 3000 RON (Egy részlet 750 RON)

A tandíjakat egy összegben vagy 4 egyenlő részletben is be lehet fizetni. A tandíjak befizetése az alábbi ütemezés szerint történik:

  1. az I. éves hallgatók esetében a hely elfoglalásának visszaigazolásakor, illetve a többi évfolyamok esetén október 15-ig, az éves tandíj legalább 25%-át;
  2. december 5-ig, az éves tandíj legalább 50%-át;
  3. március 15-ig, az éves tandíj legalább 75%-át;
  4. május 15-ig, az éves tandíj 100%-át.

10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig befizetik a teljes tandíjat. Ez a kedvezmény a további évfolyamok hallgatói számára is érvényes amennyiben:

  • október 15-ig a nappali tagozatos szakokon
  • október 31-ig a távoktatásos képzésen befizetik a teljes tandíj összeget.

A fizetési esedékességi határidőt követő minden naptári napra 0,04%-os késedelmi díj kerül felszámolásra.

A nyugtamásolatot le kell adni az intézet titkárságán.

Dest. Universitatea „Babeş- Bolyai” Cluj- Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Departamentul de Pedagogie si Didactica Aplicată Specializarea – Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) Cont. nr. RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la B.N. – TREZ. CLUJ Cod fiscal: 4305849

A tandíj kifizetése:

A tandíj kifizethető online, az Academic Info alkalmazás segítségével. A visszaigazoló levelet a titkárságára kell elküldeni.