Fokozatok (I.,II.)

I-ES FOKOZATI KOLLOKVIUM 2023

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott, 2023–2025-as évfolyam figyelmébe!

A 2023. február 11-én tartott I. fokozati kollokvium, vizsga EREDMÉNYEI.

Az I fokozati kollokvium időpontja tanítóknak és óvodapedagógusoknak: 2023. február 11. – 8,00 óraonline formában zajlik.

A vizsgára jelentkezők beosztása: itt.

A vizsga linkje: Belépés

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83505211596?pwd=b21kVWhmNmlXRTRML1hyTlhBMkFkdz09

Meeting ID: 835 0521 1596
Passcode: 3Ghhvt

A kollokviumra jelentkezés feltétele:

Jelentkezési határidő: 2023. február 10.

1, A kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO35TREZ21620F330500XXXX BN Trezoreria Cluj,

Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: „taxa pentru colocviu de grad did. I – linia maghiară”, a címzetthez pedig: „UBB-DPPD”.

A díj befizethető bármelyik Postán vagy banki átutalással, határidő: 2023. február 10.

A díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb.

2, A kollokviumra való jelentkezéshez kötelező a kutatási terv elkészítése és elküldése és a jelentkezési ív kitöltése és elküldése. Letölthető. A kutatási terv bemutatása képezi a kollokviumot.

A kutatási tervet, a jeletkezési ívet és a befizetésről szóló nyugtát küldjék el a secretarubbodorhei@gmail.com címre, határidő 2023. február 10.

Jelentkezési határidő: 2023. február 10.

Amennyiben további kérdéseik vannak a következő linken olvashatnak részletesebben, vagy találnak elérhetőséget a Kolozsvári intézethez: itt.

Tagozatunkon a következő témakörökhöz kapcsolódóan lehet az egyes szakirányítókhoz bejelentkezni:

I-es fokozati témajavaslatok

Főállású oktatók:

 1. Barabási Tünde – Neveléstudományok (pedagógia)
 2. Péter Lilla – Neveléstudományok (pedagógia)
 3. Dósa Zoltán – Pszichológia
 4. Szántó Bíborka – Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom
 5. Egri Edit – Matematika
 6. Kálmán Ungvári Kinga – Filozófia, Történelem

Óraadó oktatók:

1. Sófalvi Emese – Zene

2. László Enikő – Biológia

3. Imets László – Rajz és képzőművészet

 Irányító tanárok elérhetőségei 2022/2023 tanév

Az oktatók fogadóórái 2022/2023 második félév

 

Kollokviumi követelmények

kutatási terv

Az I. fokozatra jelentkező pedagógusok felvételéről a kijelölt bizottság a jelöltekkel folytatott beszélgetés (kollokvium) alapján dönt. Az I. fokozati tudományos dolgozat egy jövőbeni hosszú távú kutatómunka eredménye kell legyen, ennek megfelelően, tükröznie kell a jelöltnek a választott témában való elmélyülését, a kritikai elemzés képességét, illetve az empirikus vizsgálat lebonyolításához szükséges ismereteket és adottságokat (pl. a probléma és a hipotézisek megfogalmazása, a kutatási módszerek kiválasztása, a mintaválasztás módja, az adatgyűjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása, elemzése és az értelmezése). Tehát a kollokvium témája a jelöltnek a 2021-2023 közötti időszakot felölelő tudományos munkájának a kutatási terve lesz, melyet az alábbi szempontok szerint kell kidolgozni és bemutatni.

 • tartalmazza a kutatási probléma bemutatását néhány mondatban, külön megindokolva azt, hogy a jelölt miért tartja fontosnak a témaválasztást
 • a vizsgált változók leírását, illetve a változók közötti összefüggéseket vázoló hipotéziseket
 • a kutatás módszertani ismertetését: a módszerek ismertetését, a vizsgálati minta leírását, a konkrét vizsgálati eljárás lebonyolításáról szóló információkat, az adatfeldolgozás és elemzés módszereit, illetve a várható eredményeket és azok hasznosulási lehetőségeit
 • a kutatás lebonyolításának a pontos időbeni beütemezését, a kutatómunka megkezdésétől egészen a dolgozat leadásáig
 • mellékletek, amelyek tartalmazhatják a vizsgálati eszközök bemutatását (pl. megfigyelési lap, kérdőív-tervezet), indokolt esetben etikai nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a kutató tisztában van azzal, hogy milyen etikai normákat kell érvényesítenie a vizsgálatban résztvevő személyekkel szemben.

A kutatási tervben minden felsorolt pontnak kötelezően szerepelnie kell, kivételt képez a mellékletekre vonatkozó előírás. Ezen kívül a terv végén kötelezően szerepelnie kell 5-10 olyan szakirodalmi hivatkozásnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához.

Szerkesztési követelmények: Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel és sorkizárással szerkesszék. A maximális terjedelem 4 oldal. A kezdőlapon kötelező feltüntetni a jelölt nevét, az oktatási intézményt, ahol dolgozik, illetve a dolgozat munkacímét.

Kérjük, hogy a kutatási tervet hozzák magukkal a kollokviumra (nem kell leadni a titkárságon)!

II-ES FOKOZATI VIZSGA 2022

A 2022. augusztus 30-i SZÓBELI VIZSGA EREDMÉNYEI: ITT.

A 2022. augusztus 29-i IRÁSBELI VIZSGA EREDMÉNYEI: ITT.

A vizsga eredményeinek megóvása augusztus 30-án, reggel 7:30 és 8:00 között lehetséges, elbírálás 8:00 és 8:30 között történik, ezt követően 9 órától kezdődik a szóbeli vizsga, amelynek beosztását ITT találja. 

 

2022-ben megszervezésre kerülő II-es fokozati vizsga fizikai jelenléttel fog zajlani, írásbeli és szóbeli vizsgával.

Az óvodai és elemi oktatók számára szervezett II-es fokozati vizsga időpontja 2022. augusztus 29 -30., 9 óra. (hamarosan a szóbeli vizsga beosztását is közzé tesszük)

Azok a jelentkezők, akik vizsgadíjuk befizetéséről szóló igazolást nem sikerül elküldeniük a secretarubbodorhei@gmail.com címre, kérem hozzák magukkal a vizsgára. 

Helyszín: BBTE – Székelyudvarhely kihelyezett tagozat, Budvár utca 2. szám.

A vizsgára való jelentkezés feltétele a díj befizetése (200 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: Taxa procesare examen grad didactic II – linia maghiară, a címzetthez pedig: „UBB-DPPD”. A díj befizethető bármelyik Postán vagy banki átutalással. A díj kifizetését nem fogadják el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb.

A díj befizetésének igazolását elektronikus formában kell benyújtsák a vizsga dátumáig a secretarubbodorhei@gmail.com címre.

Részletes tudnivalók:

Tematica grad II romana educatoare minoritati

Tematica grad II romana invatatori_minoritati

Tematica grad II maghiara educatoare

Tematica grad II maghiara invatatori

Tematica grad II psihopeda educatoare

Tematica grad II psihopeda invatatori

Tematica grad II metodica activitatilor gradinita

Tematica grad II matematica

Bővebb információk: itt