Fokozatok (I.,II.)

2020/2021

Eredmények

Beosztas

Az I-es fokozati kollokvium 2021. február 1-én 9 órától kezdődik online, a Zoom felületen Link:

Topic: I. fokozati kollokvium
Time: Feb 1, 2021 09:00 AM Bucharest
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91289783180?pwd=U1FUNDZwcE1ER3BvNWNFeFdFekxyUT09
Meeting ID: 912 8978 3180
Passcode: ERvEx8

A tanítók és óvodapedagógusok töltsék fel a kutatási tervet az alábbi linkre: Link

Kollokviumkérés (kérjük január 28-ig elküldeni emailben a magyaritunde40@gmail.com címre)

A kollokvium előtti napon a honlapon megtalálják a részletes beosztást.

A kollokviumra jelentkezés feltétele a kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: taxa pentru colocviu de grad did. I- linia maghiară, a címzetthez pedig: „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PERSONAL DIDACTIC(A számlamásolatot kérjük küldjék el emailben a magyaritunde40@gmail.com címre január 28-ig. Azokat a számlamásolatokat, amelyeken nem szerepel a címzettnél, hogy „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PERSONAL DIDACTIC”, nem fogadjuk el!!)

A díj befizethető bármelyik Postán vagy banki átutalással. A díj kifizetését nem fogadják el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb.

Tagozatunkon a következő témakörökhöz kapcsolódóan lehet az egyes szakirányítókhoz bejelentkezni:

Főállású oktatók:

 1. Barabási Tünde – Neveléstudományok (pedagógia)
 2. Péter Lilla – Neveléstudományok (pedagógia)
 3. Dósa Zoltán – Pszichológia
 4. Szántó Bíborka – Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom
 5. Hermann Gusztáv Mihály – Történelem
 6. Egri Edit – Matematika
 7. Kálmán Ungvári Kinga – Filozófia

Óraadó oktatók:

1. Oanea Oana-Larisa – Román nyelv és irodalom

2. Sófalvi Emese – Zene

3. László Enikő – Biológia

4. Imets László – Rajz és képzőművészet

 Irányító tanárok elérhetőségei

Az oktatók fogadóórái

Kollokviumi követelmények

kutatási terv

Az I. fokozatra jelentkező pedagógusok felvételéről a kijelölt bizottság a jelöltekkel folytatott beszélgetés (kollokvium) alapján dönt. Az I. fokozati tudományos dolgozat egy jövőbeni hosszú távú kutatómunka eredménye kell legyen, ennek megfelelően, tükröznie kell a jelöltnek a választott témában való elmélyülését, a kritikai elemzés képességét, illetve az empirikus vizsgálat lebonyolításához szükséges ismereteket és adottságokat (pl. a probléma és a hipotézisek megfogalmazása, a kutatási módszerek kiválasztása, a mintaválasztás módja, az adatgyűjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása, elemzése és az értelmezése). Tehát a kollokvium témája a jelöltnek a 2021-2023 közötti időszakot felölelő tudományos munkájának a kutatási terve lesz, melyet az alábbi szempontok szerint kell kidolgozni és bemutatni.

 • tartalmazza a kutatási probléma bemutatását néhány mondatban, külön megindokolva azt, hogy a jelölt miért tartja fontosnak a témaválasztást
 • a vizsgált változók leírását, illetve a változók közötti összefüggéseket vázoló hipotéziseket
 • a kutatás módszertani ismertetését: a módszerek ismertetését, a vizsgálati minta leírását, a konkrét vizsgálati eljárás lebonyolításáról szóló információkat, az adatfeldolgozás és elemzés módszereit, illetve a várható eredményeket és azok hasznosulási lehetőségeit
 • a kutatás lebonyolításának a pontos időbeni beütemezését, a kutatómunka megkezdésétől egészen a dolgozat leadásáig
 • mellékletek, amelyek tartalmazhatják a vizsgálati eszközök bemutatását (pl. megfigyelési lap, kérdőív-tervezet), indokolt esetben etikai nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a kutató tisztában van azzal, hogy milyen etikai normákat kell érvényesítenie a vizsgálatban résztvevő személyekkel szemben.

A kutatási tervben minden felsorolt pontnak kötelezően szerepelnie kell, kivételt képez a mellékletekre vonatkozó előírás. Ezen kívül a terv végén kötelezően szerepelnie kell 5-10 olyan szakirodalmi hivatkozásnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához.

Szerkesztési követelmények: Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel és sorkizárással szerkesszék. A maximális terjedelem 4 oldal. A kezdőlapon kötelező feltüntetni a jelölt nevét, az oktatási intézményt, ahol dolgozik, illetve a dolgozat munkacímét.

Kérjük, hogy a kutatási tervet hozzák magukkal a kollokviumra (nem kell leadni a titkárságon)!

2019/2020

II-es fokozativizsga-eredmények – óvónők

Kontesztálni 29-én reggel 8,00-tól 8,15-ig lehet az iskola titkárságán.

II-ES FOKOZATI VIZSGA –TUDNIVALÓK   

 A II-es fokozati vizsga időpontja:

– Tanítóknak augusztus 27-én 9 órától

– Óvodapedagógusoknak augusztus 28-án 9 órától a Budvár utca 2 szám alatt.

A fokozati vizsgára való jelentkezés feltétele a vizsgadíj befizetése (200 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: taxa pentru examenul de grad did. II- linia maghiară, a címzetthez pedig: „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PERSONAL DIDACTIC” (A számlamásolatot kérjük hozzák be a titkárságra. Azokat a számlamásolatokat, amelyeken nem szerepel a címzettnél, hogy „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PERSONAL DIDACTIC”, nem fogadjuk el!!)

A VIZSGA ALATT A MASZK VISELETE KÖTELEZŐ!!

Tematika:

Óvodapedagógusokitt is

Tanítókitt is

EREDMÉNYEK

Az I-es fokozati kollokvium 2020. február 8-án 8 órától kezdődik a Budvár utca 2. szám alatt

Kollokviumkérés (kérjük január 31-ig elküldeni emailben)

A kollokvium előtti napon a honlapon megtalálják a részletes beosztást.

A kollokviumra jelentkezés feltétele a kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: taxa pentru colocviu de grad did. I- linia maghiară, a címzetthez pedig: „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PERSONAL DIDACTIC(A számlamásolatot kérjük hozzák be a titkárságra. Azokat a számlamásolatokat, amelyeken nem szerepel a címzettnél, hogy „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PERSONAL DIDACTIC”, nem fogadjuk el!!)

Tagozatunkon a következő témakörökhöz kapcsolódóan lehet az egyes szakirányítókhoz bejelentkezni:

Főállású oktatók:

 1. Barabási Tünde – Neveléstudományok (pedagógia)
 2. Péter Lilla – Neveléstudományok (pedagógia)
 3. Dósa Zoltán – Pszichológia
 4. Szántó Bíborka – Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom
 5. Hermann Gusztáv Mihály – Történelem
 6. Egri Edit – Matematika
 7. Kálmán Ungvári Kinga – Filozófia

Óraadó oktatók:

1. Bálint Mihály – Román nyelv és irodalom

2. Sófalvi Emese – Zene

3. László Enikő – Biológia

4. Imets László – Rajz és képzőművészet

Irányító tanárok elérhetőségei

Az oktatók fogadóórái

Kollokviumi követelmények

kutatási terv

Az I. fokozatra jelentkező pedagógusok felvételéről a kijelölt bizottság a jelöltekkel folytatott beszélgetés (kollokvium) alapján dönt. Az I. fokozati tudományos dolgozat egy jövőbeni hosszú távú kutatómunka eredménye kell legyen, ennek megfelelően, tükröznie kell a jelöltnek a választott témában való elmélyülését, a kritikai elemzés képességét, illetve az empirikus vizsgálat lebonyolításához szükséges ismereteket és adottságokat (pl. a probléma és a hipotézisek megfogalmazása, a kutatási módszerek kiválasztása, a mintaválasztás módja, az adatgyűjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása, elemzése és az értelmezése). Tehát a kollokvium témája a jelöltnek a 2020-2022 közötti időszakot felölelő tudományos munkájának a kutatási terve lesz, melyet az alábbi szempontok szerint kell kidolgozni és bemutatni.

 • tartalmazza a kutatási probléma bemutatását néhány mondatban, külön megindokolva azt, hogy a jelölt miért tartja fontosnak a témaválasztást
 • a vizsgált változók leírását, illetve a változók közötti összefüggéseket vázoló hipotéziseket
 • a kutatás módszertani ismertetését: a módszerek ismertetését, a vizsgálati minta leírását, a konkrét vizsgálati eljárás lebonyolításáról szóló információkat, az adatfeldolgozás és elemzés módszereit, illetve a várható eredményeket és azok hasznosulási lehetőségeit
 • a kutatás lebonyolításának a pontos időbeni beütemezését, a kutatómunka megkezdésétől egészen a dolgozat leadásáig
 • mellékletek, amelyek tartalmazhatják a vizsgálati eszközök bemutatását (pl. megfigyelési lap, kérdőív-tervezet), indokolt esetben etikai nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a kutató tisztában van azzal, hogy milyen etikai normákat kell érvényesítenie a vizsgálatban résztvevő személyekkel szemben.

A kutatási tervben minden felsorolt pontnak kötelezően szerepelnie kell, kivételt képez a mellékletekre vonatkozó előírás. Ezen kívül a terv végén kötelezően szerepelnie kell 5-10 olyan szakirodalmi hivatkozásnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához.

Szerkesztési követelmények: Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel és sorkizárással szerkesszék. A maximális terjedelem 4 oldal. A kezdőlapon kötelező feltüntetni a jelölt nevét, az oktatási intézményt, ahol dolgozik, illetve a dolgozat munkacímét.

Kérjük, hogy a kutatási tervet hozzák magukkal a kollokviumra (nem kell leadni a titkárságon)!

2018/2019

A II. fokozati vizsgák 2019. augusztus 28 és 29-én 9 órától kezdődnek Székelyudvarhelyen, a Budvár utca 2 szám alatt.

Vizsgadíj 200 lej, a nyugtáról MÁSOLATOT (NEM VESSZÜK EL AZ EREDETIT) kérjük hozni az első vizsganapon.

Számlaszám:

RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj,

Cod fiscal 4305849

cu menţiunea la rubrica destinatar – „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PROFESORI

A számlamásolatot kérjük hozzák be a titkárságra. Azokat a számlamásolatokat, amelyeken nem szerepel a címzettnél, hogy „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PROFESORI”, nem fogadjuk el!!

I. fokozati dolgozatokat augusztus 26 és 30 között lehet leadni az egyetem titkárságán (Budvár u. 2 sz.) 10:00 és 14:00 óra között.

A dolgozat leadásakor szükséges egy igazolás a munkahelyről, amelyen szerepel a régiség a II. fokozat megszerzésétől 2019. augusztus 31-ig (igazolás formanyomtatvány letöltés itt), valamint a kitöltött, aláírt konzultációs lap.

II.-es fokozati vizsgára jelentkező tanítók és óvodapedagógusok figyelmébe!

A BBTE Székelyudvarhelyi Tagozata 2019. jún. 17-én (hétfő) reggel 8 órától felkészítőt tart a II. fokozati vizsgatematikákat illetően Székelyudvarhelyen, a Budvár utca 2. szám alatt.

Rezultate colocviului 2019

Az I-es fokozati kollokvium 2019. február 9-én 9 órától kezdődik a Budvár utca 2. szám alatt

Beosztás

A kollokviumra való jelentkezéshez kötelező a kutatási terv elkészítése és egy vezetőtanárral való előzetes egyeztetés. A vezetőtanárokkal e-mailen vagy személyesen vehetik fel a kapcsolatot. Ha a vezetőtanár elutasítja a jelentkezést, akkor lehetőségük van más vezetőtanárhoz jelentkezni. A vezetőtanárok elutasíthatják a jelentkezést, ha van már 10 jelöltjük vagy ha a téma nem a szakterületükhöz tartozik.

Az I. fokozati kollokviumra jelentkezők figyelmébe – tanítók, óvodapedagógusok –

 1. Tagozatunkon a következő témakörökhöz kapcsolódóan lehet az egyes szakirányítókhoz bejelentkezni:

Főállású oktatók:

 1. Barabási Tünde – Neveléstudományok (pedagógia)
 2. Péter Lilla – Neveléstudományok (pedagógia)
 3. Dósa Zoltán – Pszichológia
 4. Szántó Bíborka – Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom
 5. Hermann Gusztáv Mihály – Történelem
 6. Egri Edit – Matematika
 7. Kálmán Ungvári Kinga – Filozófia

Óraadó oktatók:

 1. Bálint Mihály – Román nyelv és irodalom
 2. Sófalvi Emese – Zene
 3. László Enikő – Biológia

Irányító-tanárok-elérhetőségei 

Témajavaslatok

Kollokviumkérés  (február 2-ig)

Felhívás

I. fokozati dolgozatokat augusztus 27 és 31 között lehet leadni az egyetem titkárságán (Budvár u. 2 sz.) 10:00 és 14:00 óra között.

A dolgozat leadásakor szükséges egy igazolás a munkahelyről, amelyen szerepel a régiség a II. fokozat megszerzésétől 2019. augusztus 31-ig (igazolás formanyomtatvány ITT), valamint a kitöltött, aláírt konzultációs lap.

II. fokozati eredmények:

Rezultate grad didactic II – 2018 AUGUST

I. fokozat – konzultációs lap

Letöltés

2017/2018

Tabel cu rezultatele colocviului de admitere

Tabel cu titlul lucrarilor si repartizarea pe coordonatori

Tudnivalók a 2018-as kollokviumról (kattintás után elérhető)

Kollokvium – FEBRUÁR 10 – BEOSZTÁS

A kollokviumra való jelentkezéshez kötelező a kutatási terv elkészítése és egy vezetőtanárral való előzetes egyeztetés. A vezetőtanárokkal e-mailen vagy személyesen vehetik fel a kapcsolatot. Ha a vezetőtanár elutasítja a jelentkezést, akkor lehetőségük van más vezetőtanárhoz jelentkezni. A vezetőtanárok elutasíthatják a jelentkezést, ha van már 10 jelöltjük vagy ha a téma nem a szakterületükhöz tartozik.

Az I. fokozati kollokviumra jelentkezők figyelmébe – tanítók, óvodapedagógusok –

 1. Tagozatunkon a következő témakörökhöz kapcsolódóan lehet az egyes szakirányítókhoz bejelentkezni:

Főállású oktatók:

 1. Barabási Tünde – Neveléstudományok (pedagógia)
 2. Péter Lilla – Neveléstudományok (pedagógia)
 3. Dósa Zoltán – Pszichológia
 4. Szántó Bíborka – Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom
 5. Hermann Gusztáv Mihály – Történelem
 6. Egri Edit – Matematika
 7. Szabó Béla – Nevelésszociológia
 8. Kálmán Ungvári Kinga – Filozófia
 9. Imecs Zoltán – Földrajz
 10. Szállassy Noémi – Biológia

Óraadó oktatók:

 1. Bálint Mihály – Román nyelv és irodalom
 2. Sófalvi Emese
 3. László Enikő – Biológia
 4. Már Orsolya – Magyar nyelv és irodalomtudomány
 5. Rancz Teréz – Magyar nyelv és irodalomtudomány
 6. Szabó Katalin – Szociológia
 7. Mocsáry-Gondos Beáta – Biológia, kémia

iranyito tanarok elerhetosegei

Témajavaslatok

kollokviumkeres (február 2-ig)

2016/2017

Examen oral – Pedagogie și elemente de psihologie și de sociologie educațională – 29.08.2017 9:00

Eredmenyek – II-es fokozat

II. fokozati vizsga – 2017 AUGUSZTUS

Vizsgaidőpont és egyéb információk

I. fokozati dolgozatokat augusztus 28 és 31 között lehet leadni az egyetem titkárságán (Budvár u. 2 sz.) 10:00 és 14:00 óra között.

A dolgozat leadásakor szükséges egy igazolás a munkahelyről, amelyen szerepel a régiség a II. fokozat megszerzésétől 2018. szeptember 1-ig.