Fokozatok (I.,II.)

II-ES FOKOZATI VIZSGA 2021

Az óvodai és elemi oktatók számára szervezett II-es fokozati vizsga időpontja 2021. augusztus 30.

Az előző évi vizsgákhoz hasonlóan egyetlen, írásbeli vizsga lesz, amely fele-fele arányban fog tartalmazni módszertani és pszicho-pedagógiai tételeket. A vizsga helyszíneivel és további részletekkel később jelentkezünk.

II-ES FOKOZATI FELKÉSZÍTŐ 2021

2021. június 26-án online felkészítő találkozókat szervezünk a II-es fokozati vizsgára 2021-ben jelentkezett pedagógusok részére. További részleteket később fogunk közzétenni a honlapunkon.

I-ES FOKOZATI KOLLOKVIUM 2021

Az I-es fokozati kollokvium 2021. február 1-én 9 órától kezdődik online, a Zoom felületen Link:

Topic: I. fokozati kollokvium
Time: Feb 1, 2021 09:00 AM Bucharest
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91289783180?pwd=U1FUNDZwcE1ER3BvNWNFeFdFekxyUT09
Meeting ID: 912 8978 3180
Passcode: ERvEx8

A tanítók és óvodapedagógusok töltsék fel a kutatási tervet az alábbi linkre: Link

Kollokviumkérés (kérjük január 28-ig elküldeni emailben a magyaritunde40@gmail.com címre)

A kollokvium előtti napon a honlapon megtalálják a részletes beosztást.

A kollokviumra jelentkezés feltétele a kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: taxa pentru colocviu de grad did. I- linia maghiară, a címzetthez pedig: „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PERSONAL DIDACTIC(A számlamásolatot kérjük küldjék el emailben a magyaritunde40@gmail.com címre január 28-ig. Azokat a számlamásolatokat, amelyeken nem szerepel a címzettnél, hogy „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PERSONAL DIDACTIC”, nem fogadjuk el!!)

A díj befizethető bármelyik Postán vagy banki átutalással. A díj kifizetését nem fogadják el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb.

Tagozatunkon a következő témakörökhöz kapcsolódóan lehet az egyes szakirányítókhoz bejelentkezni:

Főállású oktatók:

 1. Barabási Tünde – Neveléstudományok (pedagógia)
 2. Péter Lilla – Neveléstudományok (pedagógia)
 3. Dósa Zoltán – Pszichológia
 4. Szántó Bíborka – Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom
 5. Hermann Gusztáv Mihály – Történelem
 6. Egri Edit – Matematika
 7. Kálmán Ungvári Kinga – Filozófia

Óraadó oktatók:

1. Oanea Oana-Larisa – Román nyelv és irodalom

2. Sófalvi Emese – Zene

3. László Enikő – Biológia

4. Imets László – Rajz és képzőművészet

 Irányító tanárok elérhetőségei

Az oktatók fogadóórái

Kollokviumi követelmények

kutatási terv

Az I. fokozatra jelentkező pedagógusok felvételéről a kijelölt bizottság a jelöltekkel folytatott beszélgetés (kollokvium) alapján dönt. Az I. fokozati tudományos dolgozat egy jövőbeni hosszú távú kutatómunka eredménye kell legyen, ennek megfelelően, tükröznie kell a jelöltnek a választott témában való elmélyülését, a kritikai elemzés képességét, illetve az empirikus vizsgálat lebonyolításához szükséges ismereteket és adottságokat (pl. a probléma és a hipotézisek megfogalmazása, a kutatási módszerek kiválasztása, a mintaválasztás módja, az adatgyűjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása, elemzése és az értelmezése). Tehát a kollokvium témája a jelöltnek a 2021-2023 közötti időszakot felölelő tudományos munkájának a kutatási terve lesz, melyet az alábbi szempontok szerint kell kidolgozni és bemutatni.

 • tartalmazza a kutatási probléma bemutatását néhány mondatban, külön megindokolva azt, hogy a jelölt miért tartja fontosnak a témaválasztást
 • a vizsgált változók leírását, illetve a változók közötti összefüggéseket vázoló hipotéziseket
 • a kutatás módszertani ismertetését: a módszerek ismertetését, a vizsgálati minta leírását, a konkrét vizsgálati eljárás lebonyolításáról szóló információkat, az adatfeldolgozás és elemzés módszereit, illetve a várható eredményeket és azok hasznosulási lehetőségeit
 • a kutatás lebonyolításának a pontos időbeni beütemezését, a kutatómunka megkezdésétől egészen a dolgozat leadásáig
 • mellékletek, amelyek tartalmazhatják a vizsgálati eszközök bemutatását (pl. megfigyelési lap, kérdőív-tervezet), indokolt esetben etikai nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a kutató tisztában van azzal, hogy milyen etikai normákat kell érvényesítenie a vizsgálatban résztvevő személyekkel szemben.

A kutatási tervben minden felsorolt pontnak kötelezően szerepelnie kell, kivételt képez a mellékletekre vonatkozó előírás. Ezen kívül a terv végén kötelezően szerepelnie kell 5-10 olyan szakirodalmi hivatkozásnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához.

Szerkesztési követelmények: Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel és sorkizárással szerkesszék. A maximális terjedelem 4 oldal. A kezdőlapon kötelező feltüntetni a jelölt nevét, az oktatási intézményt, ahol dolgozik, illetve a dolgozat munkacímét.

Kérjük, hogy a kutatási tervet hozzák magukkal a kollokviumra (nem kell leadni a titkárságon)!