Záróvizsga – alapképzés (BA)

Általános tudnivalók

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.

 1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek felmérése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek vizsgán történő értékeléséből áll.
 2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:

a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;

b) a dolgozat megvédése.

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
 • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
 • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

A záróvizsga menetére vonatkozó intézeti szabályzat (a vizsgáztatás menetére vonatkozó szabályozások érvényesek a februári szesszióra is)

A dolgozat benyújtási határideje:

 • A szakdolgozat bekötött, kézi példányát a titkárságon június 15., 16 óráig kell leadni. (Székelyudvarhely, Budvár utca 2.) 

Beiratkozás: nyári szesszió: 2023. június 14−27., 12.00 óráig.

A beiratkozás módja: online

– vészhelyzet esetén, programlással (zsuzsanna.szarvas@ubbcluj.ro) a titkárságon Székelyudvarhely, Budvár utca 2. szám.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

Az iratkozás lépései

Beiratkozási útmutató

A dokumentumok elnevezésénél a megadott mintát kell követni: minta

Minden dokumentumot .pdf formátumban kell elmenteni.

 • beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt majd beszkennelt beiratkozási kérvény;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat – egy .pdf dokumentumban;
 • születési bizonyítvány,
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint (kivétel: a 2022-es végzősök);
 • a dolgozat teljes szövege (doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk (.sav, output), 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok, a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva;
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatok Letöltöm (mind a két nyilatkozatot ki kell tölteni és fel kell tenni a beiratkozási felületre) – egy .pdf dokumentumban;
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja itt megtekinthető románul);
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (július és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíj hátraléka.

Vizsgaidőpontok

 • A szóbeli vizsga és a szakdolgozat védésének időpontja: nyári szesszió: 2023. július 3−4.
  Helyszín: Székelyudvarhely, Budvár utca 2. szám., Beosztási rend (a jelentkezési határidő leteltével)