Vizsgarend

 Vizsgarend

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Nyári szesszió

2018. június 11. – július 1.; 2018. július 9. – július 15.
végzős évfolyamok: 2018. május 28. – július 10.

A VIZSGAREND VÁLTOZHAT, ELLENŐRIZZÉK AZ OLDALT FOLYAMATOSAN!

dr. Dósa Zoltán – június 18 – 15:00 – 23-as terem

dr. Egyed Emese – június 14 – 13:00 -23-as terem

dr. Péter Lilla – június 22 – 13:00 – 21-es terem

dr. Szilveszter László ?

  • II. év mesteri képzés

Nyári kiegészítő szesszió végzős hallgatóknak

A nyári kiegészítő szesszióban azok a hallgatók jelentkezhetnek vizsgázni, akiknek előző félévekből elmaradt vizsgái vannak, de a hozzájuk rendelt összkreditszám nem haladja meg a 20 kreditet. A vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető vizsgához rendelt összeg 50%-a, mivel csak egyszeri vizsgalehetőséget biztosít a hallgatónak.

Hírek