Vizsgarend

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Alap- és mesteri képzés nyári szesszió

Nyári szesszió végzősöknek: 2023. május 29 – június 11.

Pótszesszió végzősöknek: 2023. június 12 – 2023. június 18.

Alapképzés (I., II. év), mesteri képzés (I év) szesszió: 2023. június 12 – július 2.

Alapképzés (I., II. év), mesteri képzés (I év) pótszesszió: 2023. július 10 – július 16.