Vizsgarend

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Nyári szesszió

2022. június 06. – 2022. június 26.

Pótszesszió: 2022. július 04. – 2022. július 10.

Végzős hallgatóknak: 2022. május 23. – 2022. június 05.

Pótszesszió: 2022. június 06. – 2022. június 12.