Magiszter – 2021, XIX. évfolyam, 2. szám

HORIZONTOK Beke Ibolya: Tankönyvek emlékezetpolitikája Rajcsányi-Molnár Mónika, Bacsa-Bán Anetta: Online oktatás – online felsőoktatás Magyarországon – oktatói szemmel Mészáros Attila: Az érzelmi intelligencia iskolai fejlesztésének oktatási aspektusai Mészáros Attila: Viselkedési jellemzőkre alapuló, tanulói aktivitást növelő oktatási módszerek rendszere Fritz Riemann

Nyílt kurzus

Interkulturális pszichológia A BBTE Távoktatási Központja 30 órás Interkulturális pszichológia nyílt kurzust szervez hallgatók és a téma iránt érdeklődők számára. Előadó: dr. Benedek Dezső, a University of Georgia professzora Az előadóról: munkássága A képzés két modulból áll: Május 13-15., 15

XXV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia ‒ ETDK

A 2022-es reál és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia május 19. és 22. között kerül megszervezésre. Részletek az ETDK honlapján és a Facebook oldalán.

Student Learning Hub Program – 1. évesek számára (StudHub BBTE)

Ingyenesen részt vehetsz műhelytevékenységeken és programokban. A cél, hogy azokat a képességeidet fejleszd, amelyek kulcsfontosságúak a szakmai sikerhez. A projekt keretében 2 típusú workshop ismétlődik rendszeresen. A program teljesítéséhez mindkettőn részt kell venni.

Milyen formában kezdődik az őszi szemeszter?

Az intézet kolozsvári oktatási programjain az oktatás online formában kezdődik az őszi szemeszterben, a fertőzések növekvő tendenciája miatt. Amikor a fertőzések száma csökkenő trendet mutat időben értesíteni fogjuk a hallgatókat a tantermi oktatás elkezdése előtt, hogy idejük legyen Kolozsvárra költözni.

Magiszter – 2021, XIX. évfolyam, 1. szám

HORIZONTOK Szontagh Pál: Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei magyar tanítójelöltek körében Bartalis Ágnes: A koncertpedagógia hatása a tanulók Zene és mozgás tantárgy iránti attitűdjére Bartalis Izabella: A kulcskompetenciák fejlődésének lehetőségei a Zene és mozgás tantárgy keretében Fodor László: A pedagógus

Online felvételi tájékoztató és ismeretterjesztő előadás

2021. május 12-én 16.00 órától a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete online felvételi tájékoztatót tart. A tájékoztató a következő szakok iránt érdeklődőknek szól:

Kovács Vivien-Emma III. díjat nyert az OTDK-n

Kovács Vivien-Emma mesteris hallgató az Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi szekciójában III. díjat nyert.

Magiszter – 2020, XVIII. évfolyam, 2. szám

HORIZONTOK Berszán István: Kanonizáló relevanciarendekről és gyakorlati alternatíváikról Zabán Márta: Hagyományszemlélet és reprezentációs normák kanonizációja a népszínmű műfajtörténetében Mekis D. János: Ki szereti Ady Endrét? A kánon mint lehetőség Farmati Anna: A kánon pereméről: dekanonizáció és újrakanonizáció, avagy régi szövegek

Gyászhír

Fájdalommal tudatjuk, hogy intézetünk munkatársa, Iuga-Gombos Márta-Mária tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Pszichológia és Neveléstudományok Kar oktatójaként (2005–2020) aktív szerepe volt a pedagógus, pszichológus és tanárképzős hallgatók képzésében.