Kovács Vivien-Emma III. díjat nyert az OTDK-n

Kovács Vivien-Emma mesteris hallgató, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi szekciójában III. díjat nyert. Dolgozatának címe: Az értékelési eredménykifejező-eszközök hatásai a 3. osztályos tanulók célorientációinak alakulására. Kovács Vivien-Emma a székelyudvarhelyi tagozat hallgatója, kutatómunkáját dr. Bárabási Tünde irányította.

Díjnyertes dolgozata publikáció alatt áll, kivonatát az alábbiakban adjuk közre:

A célorientációs elmélet a tanulási motiváció vizsgálatának egyre népszerűbb területe nyugaton, valamint Magyarország területén is egyre több beható kutatást végeztek a témakörben. Az erdélyi magyar gyerekek mintáján korábbi célorientációs kutatásról nincs tudomásunk, az értékelési eredménykifejezők alkalmazása sem számít gyakran kutatott témának. A kutatásban a célorientációk alakulását vizsgáljuk különböző értékelési eredménykifejező eszközök, a minősítések és a szöveges értékelés alkalmazásának tükrében, klasszikus és alternatív iskolákban.

Feltételezéseink alapján, az alternatív iskolákban tanulókra kevésbé jellemzőek a viszonyító célok, ellenben hangsúlyosabban jelennek meg az elsajátítási célok. Azt is feltételeztük, hogy a fokozott szöveges értékelés a minősítések mellett is megemeli az elsajátítási célorientációs átlagértékeket, de nem befolyásolja a viszonyító célokét. Adatgyűjtéshez egy Likert-skálás kérdőívet alkalmaztunk, amit a gyerekek töltöttek ki. Az így szerzett információkat pedagógusaikkal készített interjúk adataival egészítettük ki, melyek az értékelési szokásaikra reflektáltak.

Az eredmények alapján elmondható, hogy az elsajátítási célokra vonatkozó itemek esetében legmagasabb átlagértékek a fokozott szöveges értékelésben részesülő klasszikus oktatásban tanulók körében volt jellemző, de a Step by Step oktatásban is hasonlóan magas értékek voltak megfigyelhetőek. A legmagasabb viszonyító célorientációs érték a szegényes szöveges értékelésben részesülő klasszikus oktatásban tanulók esetében mértük, és a szöveges értékelés fokozott gyakorlata mellett ez alacsonyabb volt, mint a szegényes gyakorlat esetében. Következtetésként megállapítottuk, hogy a szöveges értékelés pozitívan hat az elsajátítási célokra, a szöveges értékelés hiánya – tehát az elsődlegesen minősítésekkel való értékelés – pedig növeli a viszonyító célok megjelenésének mértékét.