Magiszter

Magiszter – 2020, XVIII. évfolyam, 2. szám

HORIZONTOK Berszán István: Kanonizáló relevanciarendekről és gyakorlati alternatíváikról Zabán Márta: Hagyományszemlélet és reprezentációs normák kanonizációja a népszínmű műfajtörténetében Mekis D. János: Ki szereti Ady Endrét? A kánon mint lehetőség Farmati Anna: A kánon pereméről: dekanonizáció és újrakanonizáció, avagy régi szövegek

Magiszter – 2020, XVIII. évfolyam, 1. szám

HORIZONTOK Birta-Székely Noémi, Szállassy Noémi: Természettudományos tévképzetek sajátosságai az erdélyi magyar pedagógusképzésben résztvevő hallgatók körében Batiz Enikő, Orbán Réka: A speciális komplex és állandó támogatást igénylő gyermekeket és fiatalokat ellátó rendszer jogi megalapozása és a megvalósítás lehetőségei Szentes Erzsébet, Burian

Magiszter – 2019, XVII. évfolyam, 2. szám

HORIZONTOK Vass Vilmos: A tanulás reneszánsza Péter Lilla: Örömteli tanulás Jánk István: Nyelvi előítéletesség a romániai magyartanárok értékelésében Köllő Zsófia: A romániai magyar tankönyvkiadás helyzete történeti megközelítésben MÓDSZERTÁR Sándor-Schmidt Barbara: Diverzitás és individuális értékek óvodás korban: a MIMI (Mindenki Másképp

Magiszter

A MAGISZTER a romániai pedagógusok szakmai módszertani folyóirata. A BBTE Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével szoros együttműködésben szerkeszti a lapot.