Uncategorized

Magiszter – 2021, XIX. évfolyam, 2. szám

HORIZONTOK Beke Ibolya: Tankönyvek emlékezetpolitikája Rajcsányi-Molnár Mónika, Bacsa-Bán Anetta: Online oktatás – online felsőoktatás Magyarországon – oktatói szemmel Mészáros Attila: Az érzelmi intelligencia iskolai fejlesztésének oktatási aspektusai Mészáros Attila: Viselkedési jellemzőkre alapuló, tanulói aktivitást növelő oktatási módszerek rendszere Fritz Riemann

Nyílt kurzus

Interkulturális pszichológia A BBTE Távoktatási Központja 30 órás Interkulturális pszichológia nyílt kurzust szervez hallgatók és a téma iránt érdeklődők számára. Előadó: dr. Benedek Dezső, a University of Georgia professzora Az előadóról: munkássága A képzés két modulból áll: Május 13-15., 15

Magiszter – 2021, XIX. évfolyam, 1. szám

HORIZONTOK Szontagh Pál: Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei magyar tanítójelöltek körében Bartalis Ágnes: A koncertpedagógia hatása a tanulók Zene és mozgás tantárgy iránti attitűdjére Bartalis Izabella: A kulcskompetenciák fejlődésének lehetőségei a Zene és mozgás tantárgy keretében Fodor László: A pedagógus

Visitors guide

About Cluj-Napoca Accomodation Medical Care Legal procedures

Pedagógus állásbörze

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a BBTE Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektorátusa állásbörzét szervez végzős hallgatók, pedagógusjelöltek számára. A rendezvényen az ország magyar lakta vidékeinek tanfelügyelőségei mutatják be állásajánlataikat április 7-én 10.00 és 13.00 óra között.

Felvételi bibliográfia – mesteri képzés

Ajánlott szakirodalom: Czike Bernadett (szerk.) (1997): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. Bp. Clouder, C. and Rawson, M., Waldorf Education Floris Books Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Bp. 1996. Németh András ‐ Eberhard Skiera (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti

Felvételi bibliografia – alapképzés

Ajánlott szakirodalom: A magyar helyesírás szabályai, 2000, Budapest, Akadémiai Kiadó (az 1984‐es tizenegyedik kiadástizenkettedik lenyomata). Deme László–Fábián Pál–Tóth Etelka szerk. 1999: Magyar helyesírási szótár, Budapest, Akadémiai. (és újabb kiadások) Fercsik Erzsébet 1995: Helyesírási kalauz, Budapest, Korona. Hernádi Sándor 1993: Észtekergető helyesírási

Órabéres órák vállalási határai

Minden oktatónak személyes felelőssége, hogy ne vállaljon több órabérbe fizetett órát a normáján felül, mint amennyit a törvény megenged. A vállalt órákat megtarthatja, de a törvény értelmében a maximális megengedett óraszám fölött nem fogják kifizetni. Kérem a norma összeállításakor ezt