Felvételi bibliografia – alapképzés

Ajánlott szakirodalom:

A magyar helyesírás szabályai, 2000, Budapest, Akadémiai Kiadó (az 1984‐es tizenegyedik kiadástizenkettedik lenyomata).

Deme László–Fábián Pál–Tóth Etelka szerk. 1999: Magyar helyesírási szótár, Budapest, Akadémiai. (és újabb kiadások)

Fercsik Erzsébet 1995: Helyesírási kalauz, Budapest, Korona.

Hernádi Sándor 1993: Észtekergető helyesírási játékok, Budapest, Tankönyvkiadó.

Hernádi Sándor 1994: A helyesírási készség fejlesztése, Szeged, Mozaik.

Laczkó Krisztina−Mártonfi Attila 2006: Helyesírás, Budapest, Osiris.

Nádasdy Ádám 2003: Ízlések és szabályok, Budapest, Magvető (95–112.)

Noll Katalin 2006: Helyesírás mindenkinek, Budapest, Mozaik.

Vass Antal 2003: Nem is nehéz a helyesírás. Szabályok, feladatok, megoldások, Budapest, Athenaeum 2000.