Alapképzés

Alapképzés

A tanári alapképzés az ún. “pedagógiai modul” tantárgyainak elvégzését jelenti a hallgató alapszakjával párhuzamosan. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pedagógiai modulra csak felvételikor (az első tanév kezdetéig) lehet beiratkozni és az ide tartozó tárgyakat teljesíteni kell az alapszak teljesítéséig (azaz nem lehet az alapszakos oklevél megszerzése utánra hagyni a pedagógiai modul vizsgáinak teljesítését).

Az alapképzéses pedagógiai modul (I-es modul) elvégzése az kötelező oktatásban (10. osztállyal bezárólag) való tanításra jogosít fel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy versenyvizsgán többnyire csak általános iskolai helyekre jelentkezhetnek a végzősök.

Felvételi

A tanárképzésre a felvételi az alapszak felvételijével párhuzamosan történik. Az alapszakon elnyert hely visszaigazolásakor a hallgató a felvételi platformon jelzi, hogy szeretne a tanárképzésre is beiratkozni és a felvételi platformon tölti fel a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat:

  • motivációs levél

  • orvosi igazolás

  • tanulmányi szerződés (a felvételi platformról letölthető)

Képzés

A tanárképzés 6 féléven keresztül zajlik, félévenként 1 vagy 2 tantárgyat kell a hallgatóknak teljesítenie. A tanterv kis mértékben különbözik az egyszakos és a kétszakos (csak bölcsészek) képzések esetén.

Félév Tantárgy Heti óraszám Kreditszám
1
Neveléspszichológia
4
5
2
Pedagógia 1: A pedagógia alapjai. Oktatáselmélet
4
5
3
Pedagógia 2: Tantervelmélet. Értékeléselmélet
4
5
4
Szakmódszertan
4
5
5
Számítógéppel támogatott oktatás
2
2
5
Pedagógiai gyakorlat 1
3
3
6
Tanulásszervezés
2
3
6
Pedagógiai gyakorlat 2
3
2
6
Záróvizsga
-
5
Félév Tantárgy Heti óraszám Kreditszám
1
Neveléspszichológia
4
5
2
Pedagógia 1: A pedagógia alapjai. Oktatáselmélet
4
5
3
Pedagógia 2: Tantervelmélet. Értékeléselmélet
4
5
4
A főszak szakmódszertana
4
5
5
A mellékszak szakmódszertana
4
5
5
Tanulásszervezés
3
3
5
Pedagógiai gyakorlat 1 (főszak)
3
3
6
Számítógéppel támogatott oktatás
2
2
6
Pedagógiai gyakorlat 2 (mellékszak)
3
2
6
Záróvizsga
-
5

Záróvizsga

A tanári oklevél megszerzéséhez a hallgatóknak záróvizsgát kell tenniük. Ez lehet egy dolgozat vagy záróportfólió (a módszertanos tanárokkal egyeztetve).

Tandíj

Azok a hallgatók, akik az egyetemi szakjukat tandíjmentes helyen végzik, a tanárképzésben is ingyenesen tanulnak.
Azok a hallgatók, akik az egyetemi szakjukat tandíjas helyen végzik, a tanárképzésben is tandíjat fizetnek.

A tandíj értéke 40 lej kreditenként, azaz:

Egyszakos képzés esetén:

   1. félév: 200 lej
   2. félév: 200 lej
   3. félév: 200 lej
   4. félév: 200 lej
   5. félév: 200 lej
   6. félév: 400 lej

Összesen: 1400 lej

Kétszakos képzés esetén:

   1. félév: 200 lej
   2. félév: 200 lej
   3. félév: 200 lej
   4. félév: 200 lej
   5. félév: 440 lej
   6. félév: 360 lej
Összesen: 1600 lej

A tandíjat minden félévben a szesszió kezdetéig kell kifizetni banki utalással vagy postai csekken (mandat poștal) a következő számlára:

Destinatar: Departament Pregatire Personal Didactic
Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX
Banca: BN Trezoreria Cluj
CF: 4305849
Detalii: taxe studii modul pedagogic *a hallgató neve*

A tandíj kifizetéséről szóló igazolást emailben kell elküldeni a dppd[kukac]ubbcluj.ro emailcímre. A levél szövegében kötelezően meg kell jelenjen a hallgató neve, kara, szakja, évfolyama és az, hogy 1. vagy 2. szintű pedagógiai modulra jár-e.