Posztgraduális képzés

A Tanárképző Intézet lehetővé teszi azok számára, akik az alap-, illetve mesterképzés alatt nem szerezték meg a tanári képesítést, hogy a alapszakjuk elvégzése után tömbösített formában elvégezzék a pedagógiai modul tantárgyait.

A posztgraduális képzésre való beiratkozás feltétele az adott szintnek megfelelő alapszak oklevelének megszerzése. Azaz az I-es (alapképzéses) posztgraduális képzésre csak a alapképzéses államvizsga után, a II-es (mesteri) posztgraduális képzésre csak a mesteri disszertáció megvédése után lehet iratkozni.

Mindkét szint időtartama 1-1 tanév. Magyar tagozaton a két szint váltakozó rendszerben kerül meghirdetésre, egyik tanévben az I-es szint, következőben a II-es szint.

I-es szintű (alapképzéses) posztgraduális modul​

A 2022–2023-as tanévben az I-es pszichopedagógiai modul kerül meghirdetésre. A képzés időtartama egy tanév, az órákat tömbösítve, hétvégenként tartjuk. 

 

Beiratkozás: 2022. szeptember 27. – október 28. között, a Tanárképző Intézet titkárságán minden munkanapon 9–12 óra között személyesen.

 

A jelentkezők beiratkozása egy motivációs esszé alapján történik.

A motivációs esszét minden jelentkezőnek az alábbi szerkesztési és tartalmi követelmények figyelembevételével kell elkészítenie:

  • bemutatni a jelentkező egyéni indokait és érveit arra vonatkozóan, hogy miért szeretne tanári pályát, didaktikai karriert választani,
  • bemutatni a jelentkező személyes képességeit, értékeit és teljesítményeit, amelyek – saját megítélése szerint – alkalmassá teszik őt a tanári hivatás betöltésére,
  • a pszichopedagógiai képzésre vonatkozó személyes vélemény kifejtése, abban az értelemben, hogy a tanári pályát a szakmai fejlődés legelső lehetőségeként vagy alternatív megoldásként értelmezi,
  • a motivációs esszé formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, egyszeres sorköz, és a szöveg terjedelme: maximum egy A4-es oldal.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • születési bizonyítvány (eredeti és másolat)
  • személyi igazolvány másolata
  • igazolás a szak (licensz) elvégzéséről + törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) eredetiben+másolat
  • orvosi igazolás arról, hogy az illető nem szenved fertőző betegségben és alkalmas a tanári pályára
  • a tanulmányi szerződést vagy a titkárságon kell kitölteni a beiratkozáskor, vagy online kell beküldeni a csatolt dokumentumot (egyszakosok szerződése, kétszakosok szerződése)
  • beiratkozási díj: 50 lej, amely postai csekken vagy átutalással fizethető (banki adatok)

Képzési díj (35 kredit, 1 kredit értéke 40 lej): 1400 lej (1600 lej kétszakosok esetében), ezt 4 részletben lehet fizetni.

Megjegyzés: a képzés abban az esetben indul, ha a csoportlétszám eléri a 25 főt.

II-es szintű (mesterképzéses) posztgraduális modul​

A 2023-2024-es tanévben a II-es (mesteri) posztgraduális modul kerül meghirdetésre. Részletek hamarosan.