Elérhetőség

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar  (Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)

Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet (Departamentul de Pedagogie şi Didactica Aplicată)

Óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak, Marosvásárhely (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Tg.-Mureş)

Cím: Mihai Eminescu Főgimnázium, Marosvásárhely, Alexandru Papiu Ilarian utca, 37. (Tg.-Mureş, str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 37)

Telefonszám: 0265.311.665, 0365 882 694

Bankszámla szám: RO35TREZ21620F330500XXXX Trezoreria Cluj

Google térkép: