Vizsgarend

 

vizsga

 

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Záróvizsga – alapképzés (BA) 2021

Általános tudnivalók

 1. Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.
  1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek értékelése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatáspedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek szóbeli vizsgán történő értékeléséből áll.
  2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:

  a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;

  b) a dolgozat megvédése.

  Értékelés

  • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
  • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
  • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

  A záróvizsga menetére vonatkozó intézeti szabályzat 2021 (az online vizsgáztatás menetére vonatkozó szabályozások érvényesek a februári szesszióra is)

  A dolgozat benyújtási határideje a dolgozat-vezető tanárnak: nyári szesszió: 2021. május 30., téli szesszió: 2021. január 25.

  Beiratkozás: nyári szesszió: 2021. június 9. ‒ 23., 12.00 óráig. téli szesszió: 2021. január 26. ‒ február 8.

  Helyszín: online

  vészhelyzet esetén, programlással (eniqb@yahoo.com e-mail címen) a titkárságon, str. Moților (Mócok útja) nr. 11, 400000 Cluj-Napoca, 103 b. iroda.

  A beiratkozáshoz szükséges iratok

  Az iratkozás lépései

  Beiratkozási útmutató

  A dokumentumok elnevezésénél a megadott mintát kell követni: minta

  Minden dokumentumot .pdf formátumban kell elmenteni.

  • beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt majd beszkennelt beiratkozási kérvény;
  • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat – egy .pdf dokumentumban;
  • születési bizonyítvány,
  • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
  • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint (kivétel: a 2021-es végzősők);
  • a dolgozat teljes szövege (doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk (.sav, output), 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok és a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva;
  • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatok Letöltöm (mind a két nyilatkozatot ki kell tölteni és fel kell tenni a beiratkozási felületre) – egy .pdf dokumentumban;
  • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja itt megtekinthető románul);
  • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (július és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.

  A beiratkozás feltételei

  A diáknak:

  • nem lehet elmaradt vizsgája;
  • nem lehet tandíj hátraléka.

  Vizsgaidőpontok

  • A szóbeli vizsga és a szakdolgozat védésének időpontja: nyári szesszió: 2021. június 28 ‒ 30., téli szesszió: 2021. február 15 ‒ 16. Helyszín: online. Beosztás

  Vizsgakövetelmények

  1. A szóbeli vizsga tematikája
  2. A szakdolgozat követelményei [pdf][doc]
   Részletes hivatkozási útmutató [pdf][doc]
   Stílus és szövegminőség – útmutató [pdf][doc]
  3. Ütemterv a szakdolgozat megírásához