Marosvásárhely

Intézményünk 2000 óta működik Marosvásárhelyen, kezdetben a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának kihelyezett Tanítóképző Főiskolai Tagozataként, 2oo7-től pedig a kar egyetemi fokú kihelyezett tagozataként: Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakkal.

Jelenleg ezen a területen többféle képzést is nyújtunk:

1. Három éves alapképzést (BA)
2. Továbbképzést az érvényes tanügyi fokozatok (II. és I. fokozat) megszerzéséhez

Az intézmény felszereltsége megfelelő tárgyi feltételeket biztosít a képzésformáinkat választó egyetemi hallgatóknak. Korszerű előadó és szemináriumi termek mellett, szakkönyvtár, számítógépterem és kábel nélküli internethasználat segíti a felkészülést. A pedagógiai gyakorlatokat a megyeközpont legjobb óvodáiban és iskoláiban, szakmailag jól felkészült pedagógusok irányításával tartjuk. A személyi feltételek szintén adottak a pedagógusképzéshez: doktori fokozattal rendelkező címzetes oktatóink mellett, doktorátust szerzett, illetve doktori képzésben résztvevő óraadó tanárok készítik fel a pedagógusjelölteket.