Őszi felvételi 2023

Kedves Diákok!

a BBTE marosvásárhelyi tagozata őszi felvételit hirdet a 2023/2024-es tanévre

ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAK
(BA, 3 éves alapképzés)

Felvételi kritériumok

 • Kizáró jellegű szóbeli próba: kommunikációs készségek (olvasástechnika, szövegértés, -értelmezés, véleménynyilvánítás, érvelés); szociális interakciós készségek, pl. megadott rövid szöveg vagy szövegrészlet felolvasása, a szöveg értelmezése, beszélgetés adott kérdések mentén a szöveggel kapcsolatosan, véleménynyilvánítás, érvelés.
 • 100% ‐ az érettségi átlag
Azonos átlagok esetében:
 • Magyar nyelv és irodalomból szerzett érettségi jegy (román nyelv és irodalomból szerzett érettségi jegy azok számára, akik román tannyelvű középiskolában érettségiztek);
 • Az érettségi második írásbeli vizsgáján szerzett jegy.

Ha a jelentkező nem érettségizett magyar nyelvből, akkor magyar nyelvvizsgán kell részt vegyen. A nyelvvizsga ebben előzetes kérelemhez kötött, kizáró jellegű és a beiratkozás előfeltétele. Időpont: 2023. szeptember 5-én, 12.00 órától. Helyszín: Mihai Eminescu Főgimnázium, Marosvásárhely: Alexandru Papiu Ilarian utca, 37. szám.

Helyek száma a szeptemberi felvételin: 11 költségtérítéses hely.

Tandíj: 3200 RON, melyet a tanév folyamán 4 részletben kell kifizetni.

Részletes felvételi tájékoztató 2023: Letöltöm

Beiratkozás

 • Online (az  oldalon a jobb felső sarokban kiválasztható a magyar nyelv és a marosvásárhelyi tagozat)Beiratkozási problémák esetén forduljon titkárságunkhoz. Telefonszám: +40265311665 (ügyintézés 9.00-13.00 óra között)
 • Beiratkozási időszak: 2023. szeptember 5-étől 6-áig 10.00 óráig, folyamatosan.
 • Beiratkozási díj: 300 RON (a beiratkozási felületen kell kifizetni)
 • kedvezményes beiratkozási díjban részesülnek az állami tanügyi rendszerben dolgozó pedagógusok gyermekei, valamint a BBTE alkalmazottjai és azok gyermekei (a kedvezményes beiratkozási díj összege: 50 RON)
 • Nemzetközi beiratkozás (a tanulmányok elismertetésénekés módja). A tanulmányi eredmények átszámolásához szükséges a kérvény kitöltése.
  Azok a jelentkezők, akik nem Romániában érettségiztek, a beiratkozás előtt a Nemzetközi Kapcsolatok osztállyal kell felvegyék a kapcsolatot és visszajelzést kell kapjanak a honosított oklevél meglétéről. Ezt követi majd az online iratkozás.

Fontos tudni, hogy a szak elvégzéséhez felsőfokú román nyelvtudás szükséges. Bár nem szükséges a felsőfokú nyelvvizsga, felsőfokú nyelvtudás nélkül nem teljesíthetőek a román nyelv és a román nyelv oktatásának módszertana című tantárgyak.

 • Az adatok regisztrálására vonatkozó fellebbezéseket 2023. szeptember 7-én lehet benyújtani, 10.00-12.00 óra között a következő e-mail címen: admitere.psiedu@gmail.com

Kizáró jellegű szóbeli próba

 • Időpont: 2023. szeptember 8.
 • Helyszín: Mihai Eminescu Főgimnázium, Marosvásárhely: Alexandru Papiu Ilarian utca, 37. szám.
 • A felvételizők beosztása a vizsgára: Beosztás
 • A szóbeli eredmények kifüggesztése és a fellebbezések benyújtásának időpontja: 2023. szeptember 9-én, 15.00 óráig.

Az alapképzésen számos tantárgy járul hozzá a legfontosabb pedagógusi kompetenciák fejlesztéséhez, lásd a tantervet.

Fontos fejlesztendő kompetenciák:

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakra készülőknek szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy a jövendőbeli szakmájukban szükségük lesz a következő készségekre, kompetenciákra. Ezek a szak elvégzését is nagymértékben segítik:

 • zenei kompetenciák és más művészeti ágak;
 • mozgáskultúra és sport;
 • angol nyelvtudás;
 • beszédtechnika;
 • szervezői kompetenciák;
 • számitógépes készségek.

A felvételit követő beiratkozás lépései:

I. forduló:

Az elnyert hely megerősítése

Azok a felvételizők, akik a bejutási listán szerepelnek, első körben 2023. szeptember 11-12. között, 13.00 óráig foglalhatják el az elnyert helyet.

A megerősítés lépései: az online felvételi felületen ki kell tölteni (ha nem működik automatikusan, akkor, le kell tölteni, majd aláírva feltölteni) a beiskolázási szerződést és az adatfeldolgozási nyilatkozatot (pdf formátumban).

A beiskolázási szerződés kitöltésekor be kell írni a kar nevét, a szakterületet és a szak nevét román nyelven, ezek a következők:

 • A kar neve: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 • A szakterület: Domeniul Științe ale educației
 • A szak neve: Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) la Tg.-Mures.
 • Képzési szint: Nivel licență

Amennyiben fizetéses helyet foglal el, a hely visszaigazolásához ki kell fizetni a tandíj első részletét, ugyanazon a felületen, ahol beiratkozott (a tandíj egy összegben való befizetése esetében 10%-os kedvezményben részesülnek).

Az online megerősítés után a feltöltött dokumentumokat eredetiben is be kell hozni a titkárságra, 2023. szeptember 12.9.00-13.00 óra között.

Azok a hallgatók, akik nem foglalják el az elnyert helyet a jelzett periódusban, elveszítik az elnyert helyüket.

Újraelosztási kérelem benyújtása

A várólistán szereplő és a fizetéses helyre bejutott hallgatók online (a felvételi programban) kérvényezhetik a helyek újraelosztását 2023. szeptember 13., 12.00-14.00 óra között, ahhoz hogy a megüresedett helyekre bekerülhessenek. Amennyiben ezt nem teszik meg, elveszítik a bekerülés lehetőségét.

A megmaradt helyek újraelosztása:

A megerősítés és az újraelosztási kérelem alapján a megüresedett helyek újraelosztásra kerülnek. A fizetéses helyekről (az arra jogosultak) betölthetik média szerint a fizetés nélküli helyeket, a várólistán szereplők pedig a megüresedett fizetéses helyeket. Az így kialakított lista kifüggesztésre kerül 2023.szeptember 13-án.

II. forduló – a megmaradt helyek újraelosztása után:

A második körben azok a jelentkezők, akik az újraelosztás során felvételt nyertek, 2023. szeptember 14-én13.00 óráig foglalhatják el az elnyert helyet.
Ha az újraelosztás után (miután elfoglalta a tandíjas helyet) tandíjmentes helyre kerül, akkor el kell foglalnia a tandíjmentes helyet is és egy új beiskolázási szerződést és nyilatkozatot kell feltölteni a platformra.

Az online megerősítés után a feltöltött dokumentumokat eredetiben is be kell hozni a titkárságra, 2023. szeptember 14-én, 10.00-14.00 óra között.

A végleges listák 2023. szeptember 15-én kerülnek kifüggesztésre.

Bővebb információk és eligazítás:

– Munkanapokon  9,00 – 13,00 óra között 0265.311.665-ös telefonszámon

– A BBTE – Marosvásárhelyi Tagozat Facebook oldalon: https://www.facebook.com/bbtemarosvasarhely/

Szerkesztés