Gólyafüzet

Kedves Elsőéves Pedagógusjelölt!

Örömmel üdvözlünk a Babeș‒Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Karán. Tudjuk, hogy bármennyire is talpraesett vagy, nem egyszerű kiigazodni az első napokban, hetekben az új környezetben, intézményben. Úgy gondoltuk, jól fog, ha sokan, sokféle eszközzel segítünk neked tájékozódni, hogy ezáltal is otthonosabban érezhesd magadat Karunkon. Hallgatóink, tanáraink és ügyintézőink segítségével összegyűjtöttük és olyan kérdések köré rendeztük a legfontosabb tudnivalókat, amelyekre gyakran kérdeznek rá az elsőévesek. Ha valamit kifeledtünk volna, ne aggódj: összegyűjtöttük azoknak az elérhetőségét is, akik szívesen segítenek neked, hogy kérdéseid ne maradjanak megválaszolatlanul,

A Pszichológia és Neveléstudományi Kar Pedagógia és Alkalmazott
Didaktika intézetének munkatársai

Nem értem az egyetemi struktúrára vonatkozó fogalmakat: mi a különbség az egyetem, a tagozat, a kar, az intézet és a szak között?

Amikor az egyetemről beszélünk, akkor a Babeş‒Bolyai Tudományegyetemre, Románia egyik legnagyobb és az országos és nemzetközi jegyzékekben is kiemelkedő rangsorolást nyert egyetemére gondolunk. Ennek 21 kara van: a különféle karok különféle tudományterületek szerint szerveződnek. A mi karunkat Pszichológia és Neveléstudományi Karnak hívják (románul Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației). A karon ugyancsak tudományterületek szerint 10 intézethez tartoznak a különböző szakok. Intézetünk neve: Pedagógia és Alkalmazott Didaktika (románul Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată rövidítve: DPDA), a szak neve: Óvodai és elemi oktatás pedagógiája (románul Pedagogia Învățământului Primar și preșcolar, rövidítve: PIPP).
Az egyetemen három tagozat működik a tannyelv alapján: a román, a magyar és a német. A többnyelvűség azt jelenti, hogy a magyar hallgatók anyanyelvükön tanulhatnak az alap- és a magiszteri képzésben is. A magyar tagozatnak, amelyet magyar vonalnak is szoktak nevezni, van egyetemi szintű és kari szintű vezetője, ezt fedi a magyar tagozatért felelős rektorhelyettes, dékánhelyettes stb. kifejezés. Az egyetem működését a rektori hivatal irányítja (rektor, rektorhelyettesek, szenátus, szakbizottságok), a különböző karokat pedig a dékán, a dékánhelyettesek, a kari tanács és a részterületekért felelős bizottságok.

Mit kell tennem a tanév első napján?

A tanév első napján az aktuális tanév jóváhagyott szerkezetétől függ, ezt ellenőrizheted a következő linken: https://www.ubbcluj.ro/hu/studenti/invatamant/structura_anului_universitar. Ez általában szeptember 30-ához eső legközelebbi hétfő.
A tanév első napján nincsenek órák, hanem hagyományosan az évnyitók keretei között hallgathatsz szakmai előadásokat és bemutatjuk neked a tanári közösséget is. Két, téged közvetlenül érintő évnyitó előadást is meghallgathatsz: az egyik az intézeti megnyitó, a másik pedig az egyetemi magyar tagozat megnyitója. Az intézeti évnyitót az évfolyamfelelős tanároddal való megbeszélés követi. Itt választ kaphatsz az összes azonnali kérdésedre az egyetemmel kapcsolatban. A tanévnyitók időpontjáról és helyszínéről az Intézet honlapján tájékozódhatsz.
Hozd magaddal a tanulmányi szerződésedet két példányban kinyomtatva, aláírva, hogy átadhasd az évfolyamfelelősnek. A tanulmányi szerződést az online felületről lehet kinyomtatni, ahol kitöltötted az e-mailben kapott felhasználó és jelszó segítségével: https://academicinfo.ubbcluj.ro/ .
Az órarendet itt nézheted meg (helyszín, időpontok, termek).

Milyen online felületet használunk az egyetemen?

Az egyetemi oktatás folyamatában nagyon fontos az állandó kommunikáció a diákok és a tanárok között, amely elsősorban szemtől szembe történik, azonban az online oktatási időszak alatt megváltozott ennek mikéntje, s különösen szükségessé váltak olyan online platformok használata, amelyek helyettesíteni tudják a fizikai jelenlétet. A Babeş‒Bolyai Tudományegyetem közössége a MS Teams platformot használja, amely lehetőséget teremt a tanórák megtartására, a tanár-diák közötti kommunikáció megteremtésére, oktatási segédletek, olvasmányok elérésére, tárolására, feladatok beküldésére, illetve számos egyéb interakcióra. Ennek használati útmutatóját itt találod meg.

Hogyan készüljek az órákra/ vizsgákra?

Valószínű, hogy jegyzetelni fogsz előadásokon és szemináriumokon is, ezért készülj fel mindennel, amire ehhez szükséged lehet. Az első napokban már letöltheted a tantárgyleírásokat a szak honlapjairól, megismered a tanárokat, csoportodat, ezért egyébre nem igazán lesz szükséged. Fontos viszont, hogy jelen legyél, mert ekkor derül ki minden egyéb, amire majd szükséged lehet az egyes előadásokon, szemináriumokon.
Azt is fontos tudnod, hogy a tanulásban nagy szükséged lesz az önszabályozásra, hiszen az egyetemen történő tanulás eltér a középiskolaitól abban, hogy itt nincsenek a megszokott, napról-napra elkészítendő házi feladatok, leckék, amiket a tanár ellenőriz vagy kikérdez. Saját magadnak kell beosztanod az idődet az előadásokra/szemináriumokra/vizsgákra készülésben. Az a legjobb, ha felosztod egy tantárgyból a tananyagot és a szakirodalmat a félév során, ne hagyj minden olvasnivalót/tanulnivalót a legutolsó percre, azaz a vizsgaidőszakra. Ha elakadsz, kérj segítséget csoporttársaidtól, csoportvezető tanárodtól vagy az adott tantárgyat oktató tanártól. Kérdezz bátran a tanároktól! Ha eddig nem tetted, most itt az ideje, hogy ismerd meg saját tanulási stílusod és a leghatékonyabb tanulási technikáidat, módszereidet.

Mit jelent szemináriumot tartani?

Lesznek olyan szemináriumok, amelyeknek egy-egy témáját te fogod bemutatni a csoportodnak. Ehhez külön szakirodalmat és segítséget kapsz a tanártól, előzetesen felkészülsz, érdekes kérdéseket fogalmazol meg, majd az órán irányítod a beszélgetést. Nem kell tőle félni, nem egyedül kell ezt csinálnod, hanem ketten−hárman együtt, és mindenki sorra kerül, s ha elbizonytalanodnál, mindig segít a szeminarizáló tanár.

Lesz-e gyakorlat?

A gyakorlati jellegű szemináriumokon túl pedagógiai gyakorlaton is részt fogsz venni. Ez a tantárgy végigkísér mind a 6 féléven keresztül, és abban különbözik a többi tantárgytól, hogy ez különböző iskolákban és óvodákban zajlik. Ez azt jelenti, hogy minden héten egy napot egy olyan óvodában vagy iskolában fogsz tölteni, ahova gyakorlatvezető tanárod oszt be csoporttársaiddal együtt. Az elsőévesek megfigyeléses gyakorlaton vesznek részt, egy félévet óvodában, egyet iskolában. Ilyenkor különböző szempontok szerint kell megfigyelniük és elemezniük a látott tevékenységeket és tanórákat. Másodévtől már tanítani is kell, először a csoporttársakkal együtt, majd egyénileg is. Harmadéven már egyedül kell megtervezni és levezetni egy egész iskolai/ óvodai napot.

Könyvtárazni szeretnék. Hogyan tudom megtenni?

A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárnak rengeteg szakkönyvtára van, s ez mind rendelkezésedre áll. A könyvtár főépületét a Lucian Blaga (Béke) téren találjátok, a szakkönyvtárak jegyzékét pedig a könyvtár honlapján, amelynek magyar nyelvű menüje is van (www.bcucluj.ro).

A könyvtár nyitvatartási rendje

A könyvtár nyitvatartási rendje: hétfő – péntek: 8.00–20.00 óra között. Vizsgaidőszakban szombatonként is van könyvtári szolgálat 8.00–14.00 óra között.
Az Egyetemi Könyvtár honlapjáról az alábbi katalógusok és adatbázisok érhetők el.
Jelentős könyv és periodika gyűjtemény az online katalógusban, illetve a digitális cédulakatalógusban.
A digitális gyűjtemény kéziratokat, könyveket, periodikákat tartalmaz, hozzáférhetsz innen Tudományos adatbázisokhoz is (Ebsco, Springerlink, Proquest, stb) Online források.

A könyvtári belépő

  • A könyvtári belépő a Központi Egyetemi Könyvtár, illetve a fiókkönyvtárak használatára jogosít fel. A belépő az aktuális egyetemi tanévre szól, évente meg kell hosszabbítani; – másra át nem ruházható, a Központi Egyetemi Könyvtár (Clinicilor/Béke tér, 2) épületében váltható ki. Szükséges iratok: személyi igazolvány, 2023/2024-es tanévre érvényes diákigazolvány, beiratkozási díj. (Szociális ösztöndíjjal rendelkező hallgatók számára a belépő kiváltása, illetve hosszabbítása ingyenes). További kérdéseiddel fordulj bizalommal a magyar intézetek közös könyvtárának munkatársaihoz.
    További könyvtárak:
  • Alkalmazott Pszichológia Intézet tanulmányi könyvtárát is látogathatod.
  • A Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet könyvtári könyveinek listáját itt érheted el.

Hol találom meg a tanárokat, ha segítségre van szükségem?

A tanári fogadóórán/konzultációs időpontban vagy e-mailen, ezeket itt találhatod. A kijelölt időpontban bármikor fordulhatsz hozzájuk. A szak honlapján megtalálod a tanárok elérhetőségét is, néha akár az első találkozáskor is elmondják az e-mail-címüket, s így levélben is eléred őket

Milyen ösztöndíjakra lehet pályázni, és mikor kell ezt megtenni?

Három típusú ösztöndíjra lehet pályázni: érdem-, tanulmányi- és szociális ösztöndíjra. A félév első két hetében kell ezekhez a titkárságon kérést leadni. A formanyomtatványt ugyanonnan lehet kérni, vagy a kari honlapról letölteni és kinyomtatni: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse. Első féléveseknek nem osztanak érdemösztöndíjat, és második félévtől sem kell külön kérni, hanem a tanulmányi ösztöndíjat kérők közül a legjobb tanulmányi eredményeket elérő kapja évfolyamonként és szakonként. A szociális ösztöndíjat viszont külön kell kérned és ennek speciális feltételei vannak. Érdemes időben elkezdeni beszerezni a szükséges bizonyító iratokat. A Kar honlapján olvashatod el, a fenti hivatkozásra kattintva, hogy milyen igazolásokra, fénymásolatokra lesz ehhez szükséged.

Mehetek-e hosszabb időre külföldre tanulni?

A BBTE szakmai háttérintézete, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (kmei.ro) az Emberi Erőforrások Minisztériumával és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együtt nyáron és télen meghirdetett pályázatán egy vagy két félévet tölthetsz magyarországi egyetemeken, de részképzésre is jelentkezhetsz, minimum 2 hét, maximum 3 hónapos időszakra.
Karunk sok Erasmus ösztöndíjat hirdet meg a második félév elején: például a magyar nyelvű szakokról nem csupán a magyarországi egyetemekre pályázhatsz egy vagy két félévre, hanem más egyetemekre is.
A BBTE része a Makovecz-programnak, amely egyfajta „magyar Erasmus”, s a Kárpát-medence magyar nyelvű képzést nyújtó egyetemei között biztosít áthallgatási lehetőséget. Erre az egyetem magyar tagozatán nyár elején kell pályázni. A magyar és a román állam február-április környékén hirdeti meg az államközi szerződések alapján nyújtandó ösztöndíjait (http://roburse.ro/). Ha jól beszélsz egy idegen nyelvet, akkor rengeteg további lehetőséged nyílik, s figyeld az egyetem, az egyes intézetek, szakok honlapjait.

Kell nyelvvizsga az egyetem elvégzéséhez?

Az első évben idegen nyelvből szerzett osztályzat megfelel annak a nyelvvizsgának, amivel záróvizsgázhatsz.

Meg tudom szakítani a tanulmányaimat? Folytathatom-e őket később?

Az egyetemen a tanulmányok megszakításának két formája van:

  • a tanulmányok megszakítása (románul: întreruperea studiilor) – magyar diákok és tanárok körében ismert nevén: „évfagyasztás”. Ebben az esetben alapképzésen maximum három évig lefagyaszthatod egy tanév végén az egyetemi tanulmányaid, amennyiben legalább az év elvégzéséhez szükséges 30 kreditet megszerezted. Az évfagyasztás határideje általában július vége, a pontos dátumot a kar honlapján közli a titkárság (http://psiedu.ubbcluj.ro/).
  • az egyetemről való eltávolítás (exmatriculare) – ez az egyetemi tanulmányok teljes megszakítását jelenti, ilyenkor nincs esély a folytatásra, csak az újrairatkozásra. Ez például akkor állhat elő, ha sorozatosan nem teljesítetted a tanulmányi elvárások minimumát vagy puskázáson, plagizáláson értek stb.

Honnan tudom meg a jegyeimet?

A jegyeidet sok esetben személyesen is közlik a tanárok, esetleg a csoport jegyeivel együtt elküldik e-mailben, de van, aki a saját szakmai honlapján is megjeleníti, így össze tudod hasonlítani az online felületen megjelenttel.
Jogod és lehetőséged van minden vizsgajegyedről személyesen konzultálni a tanáraiddal, megnézni és megbeszélni a kijavított vizsga- vagy szemináriumi dolgozatodat. Ha ezt igényled, és valamelyik tanárod megtagadná, akkor panasszal élhetsz az intézet vezetőjénél (dr. Péntek Imre, e-mail: imre.pentek@ubbcluj.ro), illetve a diákszövetségi képviselődnél (László Petra, diákszenátor, magyar tagozat, e-mail: petra.laszlo@stud.ubbcluj.ro).

Mit tehetek, ha úgy érzem, igazságtalanul értékeltek?

A vizsgát követően lehetőséged van megnézni a kijavított dolgozatodat. Ha a vizsgabeosztást tartalmazó táblázatban nem jelenik meg a kiértékelés időpontja, nyugodtan írjál a tanárnak, amint megkaptad a jegyet. A vizsgáztató tanár köteles megmagyarázni neked a kapott osztályzat okait, ha igényed van erre. A megbeszélést követően fellebbezést nyújthatsz be az érdemjegy vonatkozásában a szak titkárságán. Arra figyelj, hogy ezt csak online katalóguson való megjelenésétől számított 48 órán belül teheted meg.

Hogy számolom ki a féléves átlagomat?

A tanulmányi átlagodat súlyozott középarányossal számolhatod ki, a súly a kreditszám. Képletben meghatározva ez így nézne ki: átlag = (kreditszám1 × jegy1 + … kreditszám n× jegy n)/kreditpontok összege. Amennyiben nem sikerült átmenő jegyet szerezned (legyen az 2-es vagy 4-es), a jegy helyett 0-val szorozzák meg a kreditszámot az átlag kiszámításában, és a kreditszám ugyanúgy hozzászámolódik az osztóhoz.

Mi történik, ha nem sikerül egy vizsgám?

Ha a szesszióban nem sikerül egy vizsgád, ne csüggedj, mert egy hét szünet után lehetőséged lesz újra próbálkozni a pótszesszióban. Ez a pótvizsgák időszaka, amikor azok, akik nem tudták teljesíteni az átmenéshez szükséges feltételeket, új esélyt kapnak. Ekkor mehetnek vizsgázni azok a diákok is, akik szesszióban valamiért nem voltak jelen a vizsgán.
Fontos tudnotok, hogy minden diák, amennyiben teljesíti a tárgy minimális feltételeit, két vizsgalehetőségre jogosult: egyik a szesszióban, másik a pótszesszióban.

Mi történik, ha nem megyek át a pótvizsgán?

Ha a pótvizsgád sem sikerül, a következő tanévben fel kell venned a tanulmányi szerződésbe az elmaradt tárgyat, és teljesítened kell a tárgy új, az adott évben érvényes követelményeit. A tanárok még egy évig megőrizhetik a korábban szerzett részjegyedet, de ez a tanár egyéni döntése lehet, hivatalosan valójában új tárgyat veszel fel, s tiszta lappal kell kezdened azt.
Ha felvetted a tárgyat újra, az adott tanév vizsgaidőszaka előtt ki kell fizetned az elmaradt tárgy vizsgadíját, az összeg a kreditszámtól függ. A kifizetett tárgy ugyanúgy két vizsgára jogosít fel, egyre a szesszióban és egyre a pótszesszióban. Arra is figyelj nagyon, hogy az utolsó tanévedben minden elmaradt tantárgyat fel kell venned a tanulmányi szerződésbe, másként nem zárhatod le a tanulmányaidat.

Tudtad, hogy…?
Nem kell évet ismételni, ha elmarad néhány vizsgád.
Arra viszont figyelj, hogy szerezz meg legalább 30 kreditet a két félévben összesen kötelező és opcionális tárgyakból, mert akinek ez nem jön össze, évet kell ismételnie.
Ha az első évben nem teljesíted a minimális 30 kreditet, felvételizned kell újból. Amennyiben a felvételi sikeres, tandíjat kell fizetned az első évben.

Tudok javítani a jegyeimen?

Igen, van rá lehetőséged. A vizsgaidőszakban szerzett jegyeden jogod van ingyenesen újravizsgázni és javítani a pótvizsgaidőszakban. Csupán egy kérvényt kell benyújtanod, melyet a tanárod is aláír, és megjelenik rajta a régi jegyed és a javítás utáni is. Nagyon fontos észben tartanod, hogy javítással nem ronthatsz a jegyeden, ugyanis a tanár köteles a nagyobb jegyedet megtartani, akkor is, ha a pótvizsgaidőszakban a javításon kisebbet írtál.

Tudtad, hogy…?
Te is értékelheted majd a tanári tevékenységet.
Minden félév végén, a szessziót megelőző időszakokban lehetőséged van rá, hogy te is visszajelezzél a tanáraidnak: az AcademicInfo felületén kitölthetsz egy kérdőívet, melyben értékelheted őket, javasolhatsz, bírálhatsz, dicsérhetsz. Ez az opció teljesen anonim, a tanárok nem látják a minősítő nevét, de a munkájukat nagyban segíti, ha korrekt módon, tárgyilagosan visszajelzel róla.
Nagyon fontos, hogy szöveges magyarázatot is fűzz az értékelésedhez, mert azzal tudsz a tanároknak leginkább segíteni az oktatási tevékenység újragondolásában.
Az online rendszerben azonosak az előadásokra és szemináriumokra vonatkozó értékelési szempontok, de már a tanév elején meglátod majd, hogy a kettő két különböző műfaj, más jellegű tevékenységeket feltételeznek, ezért bizonyos szempontok nem ugyanúgy érvényesek, tehát nem ugyanúgy számonkérhetők. Például teljesen értelmetlen azt elvárnod az előadástól, hogy a szemináriumhoz hasonlóan legyen interaktív vagy a szemináriumtól, hogy az előadáshoz hasonló hosszúságú magyarázatot fűzzön a tanár egy-egy kérdéshez. Kérünk, légy ugyanolyan korrekt a tanáraid értékelésekor, mint amilyen korrektséget te magad is elvársz akkor, amikor tanáraid a munkádat értékelik!

Mi történik, ha lejár a 3. év, és nem sikerült minden vizsgám?

Harmadév végén a pótvizsgaidőszak után már nincs több lehetőség vizsgázni, a régebben lichidare-nak vagy magyarul aranyszessziónak nevezett utolsó lehetőség már nem létezik. Ha tehát nem sikerül az összes vizsgát teljesíteni az utolsó pótszesszióig, akkor évhosszabbításra kerül sor, ami azzal jár, hogy az utánatok érkező évfolyammal védheted meg a szakdolgozatodat. Ezt mindenképp próbáld elkerülni, ha lehetőséged van rá, mert ebben az esetben az ő tantervüket kell teljesítened, tehát újra meg kell kötnöd a tanulmányi szerződésedet, amiben minden nem teljesített tárgyat fel kell venned, és az ennek megfelelő összeget vizsgaidőszakban ki kell fizetned. Amennyiben a következő évfolyam más tárgyakat (is) tanult, mint te, ezeket is fel kell venned a tanulmányi szerződésedbe, hallgatnod kell őket és vizsgáznod kell belőlük.

Szeretnék busz-, villamosbérletet. Hol készíttethetek és mit vigyek magammal?

A BBTE diákjai két busz- vagy villamosvonalra válthatnak bérletet, az állami helyeken tanulók ingyenesen, a fizetéses helyeken tanulók pedig 30 lejért. A buszbérlethez a következőkre van szükséged: személyi igazolvány, index (studkönyvnek becézik az egyetemen), utazási igazolvány, egy diákkártya, egy igazolványkép típusú fotó. A kolozsvári tömegközlekedési bérlet igényléséhez szükséged lesz diákkártyára, amely számos más kedvezményre is feljogosít az utazási kedvezményeken túlmenően. Ebből a kártyából több típusú is létezik (Studcard, Omnipass, Euro<26 Student, ISIC és A kártya). Ajánljuk figyelmetekbe a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) által kibocsátott A kártyát, ami ingyenes és főként magyar diákokat megcélzó kártya. Az A kártya több kedvezményre jogosít fel, például olcsóbb vele a színházjegy, vehetsz vele operabérletet, de különböző szolgáltatásokra is kaphatsz kedvezményeket. Bővebben az https://akartya.netlify.app/ honlapon olvashatsz az A kártyáról, illetve itt tudsz előre regisztrálni, hogy majd a lepecsételt leckekönyvvel (index) és a személyivel kézhez kaphasd a diákkártyát.

Kapok-e kedvezményt a vonatokra, buszokra, ha haza akarok menni?

Az országon belül a vonatutak (másodosztályon) jegyei 90%-os utazási kedvezménnyel vásárolhatóak minden nappali tagozaton tanuló egyetemi hallgatónak (30 éves korig). A félév elején kapott utazási igazolvány – románul: legitimatie de transport – és a személyi igazolvány felmutatásával tudsz jegyet váltani az állomásokon vagy a hivatalos vasúti jegykasszáknál. A buszok esetében nincs egységes szabály a kedvezményekre, járattól és társaságtól függ, hogy ad-e kedvezményt. Lehet indexszel és diákkártyával (lásd előző kérdés) próbálkozni a jegyvásárláskor, több esetben is van egy kisebb mértékű kedvezmény egyetemistáknak.

Mit tehetek, ha orvosra van szükségem?

Ha orvosi ellátásra van szükséged, fordulj az egyetemi orvoshoz. Az egyetemi orvos feladatköre a háziorvoséhoz hasonló, kezelést írhat elő, igazolásokat állíthat elő, illetve átirányíthat szakorvosi vizsgálatra. A rendelők programját itt nézheted meg: https://www.ubbcluj.ro/hu/studenti/campus/orarul_cabinetelor_medicale . A leckekönyvet / indexet / studkönyvet mindenképp vidd magaddal, mert csak akkor tudnak fogadni, ha igazolod magad vele.
Sürgősségi esetben a Clinicilor/Mikó utca 1–3. szám alatt található sürgősségi osztályhoz fordulhatsz, vagy hívd az 112-es sürgősségi hívószámot.

Tudtad, hogy….?
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatói ingyenes fogorvosi vizsgálatra is jelentkezhetnek. A fogorvosi rendelő programja szintén a fenti hivatkozásra kattintva tekinthető meg. A leckekönyv felmutatása ebben az esetben is kötelező.

Szeretnék tornászni. Milyen lehetőségeim vannak a kötelező tornaórákon kívül?

Az egyetem hallgatójaként ingyenesen és/vagy kedvezményes áron tornászhatsz a Iuliu Hațeganu Sportpark különböző pályáin, termeiben. A tanév kezdete után, mikor rögzül minden szak tornaórájának időpontja, az egyetemi honlapon tekintheted meg, hogy mely pályákat és termeket mikor használhatod szabadon, miért és mennyit kell fizetni.
Ezekről itt olvashatsz majd: https://www.ubbcluj.ro/ro/structura/sport/parcul_sportiv
Szintén a sportpark területén találod meg az egyetem úszómedencéjét is. Ha bérletet váltasz ide, használhatod az edzőtermét és a szaunáit is. Ne felejtsd otthon az úszósapkát, ugyanis kötelező!

Milyen más szórakozási lehetőségeim vannak?

Diákélet

Miről írhatok egyetemi záródolgozatot, és mikor kell eldöntsem?

Az egyetemi tanulmányaidat záróvizsgával fogod lezárni, aminek egyik része egy saját kutatáson alapuló szakdolgozat megírása és megvédése. A dolgozat témája bármelyik hallgatott tárgyhoz kapcsolódhat, neked kell választani. Minél korábban rátalálsz erre a témára, annál nagyobb az esélyed, hogy az évek során a téma kutatójává váljál, a diákkonferenciákon szerepeljél, kutatási ösztöndíjat pályázzál, és a záróvizsgán az általad feltárt eredményeket mutasd be.

Kihez forduljak, ha kérdéseim vannak?

  • az évfolyamvezetőhöz;
  • a kar magyar titkárságához igazolásokért, kérvények vagy egyéb iratok benyújtásakor stb.;
  • Opriș (Erdei) Edina-Tímea szakreferenshez; fogadóórája: hétfőtől csütörtökig 9.00–15.00 óra között, előzetes egyeztetés alapján: edina.erdei@ubbcluj.ro .

Honnan tudom meg a legfrissebb híreket az egyetemről, a karról, a kari magyar tagozatról, a magyar nyelvű szakokról?

Szótár

tanulmányi szerződés – contract de studiu Az egyetemmel évente megkötött szerződés, melyben az szerepel, milyen tárgyakat választanál az adott tanévben (de ez nem jelenti azt, hogy minden választható, l. lennebb a tantárgyak típusait). A tanulmányi szerződést minden év kezdete előtt kell online kitölteni a https://academicinfo.ubbcluj.ro/ felületen, majd kinyomtatni két példányban. A felvételit követően megkaptátok a felhasználó nevet és jelszót, amivel a felületre beléphettek. Ha az általatok megjelölt email címre még nem érkezett meg, azonnal forduljatok a szakért felelős titkárhoz. A határidő lejárta után a szerződés csak dékáni engedéllyel módosítható vagy adható le.
Tantárgyleírás – fișa disciplinei Ebből derül ki minden a felvett tantárgyakról: előadás, szeminárium, gyakorlati foglalkozás témái, elvárások, olvasnivaló, vizsgafeltételek. (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/kolozsvar/uncategorized/tantargyleirasok-ba-nappali-3-  eves-alapkepzes/)
Tanterv – plan învăţământ Ebből derül ki, hogy egy szakon milyen kötelező, választható (opcionális) tárgyakat hallgathatsz a képzésed során. A tantervből kiderül a tárgyak kredit- és óraszáma, és így segít neked megkötni a szerződésedet. Mivel a szakok rendszeresen frissítik a tárgykínálatukat, a különféle évfolyamok számára eltérő tantervek lehetnek érvényben. Épp ezért, figyelmesen mentsd le, böngészd a saját évfolyamod tantervét, és őrizd meg, mert számodra ez lesz a további években is érvényes. (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/kolozsvar/tanrendek/)
kreditek – credite – ECTS Arra szolgálnak, hogy súlyozni lehessen segítségükkel a tantárgyakat. Minél több kredites egy tárgy, annál több munkát igényel a felkészülés rá. Ahhoz, hogy majd másodéves legyél, (a fakultatív idegen nyelven kívül) legalább 30 kreditet kell megszerezned. Az a legjobb, ha megvan mind a 60 kredit egy évben.
választható tárgyak – discipline opţionale Minden szak képzésében vannak kötelező, választható és fakultatív tárgyak. A választható tárgyak azért vannak, hogy minél többet tanulhassatok egy-egy olyan tudományterületről vagy kérdésről, ami különösen érdekel. Másodévtől jelennek meg a tantervben, kötelező választanotok közülük (általában 3-ból 1-et), másként ugyanis nem lesz meg az elvárt kreditszámotok.
előadás – curs A tantárgyak órakerete a tantervtől függően előadásokból és szemináriumokból áll. Az erre vonatkozó leírás a tantárgyi adatlapokban olvasható.
fogadóóra A tanárokkal ekkor beszélhetitek meg részletesen a tárgyaikkal, foglalkozásaikkal, közös munkátokkal kapcsolatban felmerülő összes kérdéseteket. A szakok honlapján s a tanári irodák ajtaján találhatjátok meg az időpontokat, s ha épp ekkor órátok lenne, kérhettek tőlük másik időpontot is.
szeminárium – seminar A szemináriumon általában vagy az előadást kiegészítő témákat beszélitek meg közösen előzőleg meghatározott olvasmányok (ezek benne vannak a tantárgyleírásokban), vagy nektek kell bemutatni egy adott témát (szintén megadott szakirodalom alapján) és azt megvitatjátok, vagy (a gyakorlati tárgyak esetében) gyakorlatokat végeztek. A pedagógiai gyakorlat az iskolában, óvodában történik az órarendi beosztásnak megfelelően.
szemináriumi dolgozat Van olyan, amikor a szemináriumi tevékenységre csak akkor kaptok jegyet, ha szemináriumi dolgozatot készítetek. Ezeket a dolgozatokat rendszerint otthon kell elkészíteni úgy, hogy a tanárral egyeztettek a témáról, szakirodalomról stb.
utazási igazolvány – legitimaţie de transport A kari titkárság által kiállított fényképes igazolvány, aminek felmutatásával készíttethetsz utazási bérletet, illetve ez is szükséges ahhoz, hogy a vonaton vagy a távolsági autóbuszjáratok egy részén kedvezménnyel utazhassál.
leckekönyv / index – carnet de student Az egyetemi adataidat (nevedet, szakodat) tartalmazó fényképes igazolvány, ezzel igazolod magadat a titkárságon és általában az egyetemen. Ezzel léphetsz be a vizsgákra, gyakran nem csupán a katalógusba, hanem ide is beírják a jegyeidet a tanárok. Évente ellenjegyzi a titkárság, s ezzel igazolja, hogy még mindig aktív hallgatója vagy a karnak. Tulajdonképpen az iskolás ellenőrző nagytestvére.