Programe de studii

Licență

Pedagogia învățământului primar și preșcolar – la distanță

Descriere program:

Pe parcursul celor trei ani în cadrul programului Pedagogia învățământului primar și preșcolar, nivel licență, studenții pot dobândi bazele teoretice și practice necesare profesiei de cadru didactic. Pe lângă disciplinele de bază de psihologie, pedagogie, educație specială și pregătirea teoretică, cuprinde domenii de activitate și educație în învățământul preșcolar și în învățământul primar: limba maghiară, limba română, matematică, științe, educație muzicală și artistică, educație fizică.

Titlul absolventului: Licenţiat în Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Denumire calificare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Ocupația: Cod COR/ISCO-08

 • Calificări COR
  • Profesor în învățământul primar 234101
  • Profesor în învățământul preșcolar 234201
  • Educator puericultor 234203

Cerințele examenului de licență

Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Cluj-Napoca

Descriere program:

Pe parcursul celor trei ani în cadrul programului Pedagogia învățământului primar și preșcolar, nivel licență, studenții pot dobândi bazele teoretice și practice necesare profesiei de cadru didactic. Pe lângă disciplinele de bază de psihologie, pedagogie, educație specială și pregătirea teoretică, cuprinde domenii de activitate și educație în învățământul preșcolar și în învățământul primar: limba maghiară, limba română, matematică, științe, educație muzicală și artistică, educație fizică.

Titlul absolventului: Licenţiat în Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Denumire calificare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Ocupația: Cod COR/ISCO-08

Programe pentru studenți

Cerințele examenului de licență

Biblioteci

Master

Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar – Cluj-Napoca

 • Descriere program:

Programul Metode și Practici Moderne în Învățământul Primar și Preșcolar, nivel masterat cu frecvență asigură absolventului cunoștințele necesare derulării la un înalt nivel de profesionalism al activităților presupuse de diferitele direcții de carieră pe care absolvenții le pot urma. Astfel, absolvenții acestui program vor avea competențe în predarea la nivel primar și preșcolar, elaborarea programelor individualizate de învățare (profesor de sprijin), orientarea în carieră, instruire profesională. Programul asigură de asemenea și o pregătire de specialitate în diverse domenii pentru a deschide studentului diferite perspective de continuare a studiilor, eventual spre programe doctorale.

Principala misiune a Programului este aceea de a dezvolta și aprofunda competențele profesionale specifice pentru domeniul educației la nivelul ciclului primar și preșcolar.

Programul de studii oferă oportunitatea unei experiențe inedite de învățare, în contextul unui autentic parteneriat profesori – studenți, în acord cu noile perspective ale învățământului universitar în context european. Programul beneficiază de o infrastructură modernă, care facilitează utilizarea unei metodologii moderne în sprijinul unor experiențe de învățare interactive. Dimensiunea aplicativă a programului este asigurată de desfășurarea practicii de specialitate la instituții de învățământ unde se predă prin metode alternative.

 • Calificări COR
  • Expert învățământ 235104
  • Consilier învățământ 235103
  • Cercetător în pedagogie 235101
  • Inspector școlar 235105
  • Designer instrucțional 235904
  • Formator 242401
  • Formator de formatori 242402
  • Referent de specialitate învățământ 235106
  • Consilier vocațional 242315

Strategii de învățare eficientă – Odorheiu Secuiesc

 • Descriere program:

Programul Strategii de învățare eficientă, nivel master asigură absolventului cunoștințele necesare derulării la un înalt nivel de profesionalism al activităților presupuse de diferitele direcții de carieră pe care absolvenții le pot urma. Absolvenții acestui program de master vor avea competențe în elaborarea programelor individualizate de învățare (profesor de sprijin), orientarea în carieră, testarea pedagogică, instruire profesională. Vor avea competențe atât în instruirea și educarea copiilor, cât și în asistarea și consilierea lor. De asemenea specializarea  are în vedere formarea capacităților de integrare în educația de masă a copiilor care se confruntă cu probleme sociale, a celor care provin din medii de risc, sau care prezintă nevoi educative speciale. Transformarea vieții școlare în „școala vieții” nu trebuie așteptată numai de la reforme concepute pe plan central, deoarece aceasta poate fi și realizată și prin inițiative proprii, pe baza resurselor umane existente. Specializarea oferită are avantaje în accesarea spre această schimbare prin strategii permanente de inovare și racordare la schimbările din învățământul preuniversitar.

 • Calificări COR
  • Expert învățământ 235104
  • Consilier învățământ 235103
  • Cercetător în pedagogie 235101
  • Inspector școlar 235105
  • Designer instrucțional 235904
  • Formator 242401
  • Formator de formatori 242402
  • Referent de specialitate învățământ 235106
  • Consilier vocațional 242315