Tanrend

tanrend

Tantervek BA

A tantervek változása miatt az évfolyamok tantervei különböznek egymástól. Minden évfolyamra az a tanterv érvényes, amellyel elkezdte tanulmányait.

Alapképzés (BA) nappali

Alapképzés (BA) távoktatás


Ha egy hallgató valamilyen oknál fogva évet ismétel, vagy nem védi meg a szakdolgozatát, automatikusan a következő év tanterve szerint fog tanulni. Ebben az esetben azokat a tantárgyakat is fel kell vennie, amelyek nem szerepeltek abban a tantervben, amivel elkezdte tanulmányit. 

A kreditszabályzat értelmében, ha egy hallgató nem érte el az átmenő osztályzatot egy tantárgyból, a következő tanévben újra felveheti a tantárgyat. Ebben az esetben a tantárgyat újra kell teljesítse, a tantárgyleírásban foglalt valamennyi értékelési kritériumnak eleget kell tenni, beleértve az óralátogatást, a szemináriumi, gyakolati tevékenységeket, beadandó dolgozatokat, a parciális vizsgákat és a végső vizsgát. A hallgató előző évi részeredményei nem kerülnek elismerésre. 

Az évhosszabbításos végzős hallgatók csak a végzős hallgatók vizsgaidőszakában (BA – III. évesek szessziója) vizsgázhatnak a korábbi évekből elmaradt tárgyakból. Ha a kari tanács jóváhagyta a kiegészítő szessziót, akkor a kiegészítő szesszióban is vizsgázhatnak, ha a szabályzat kritériumainak megfelelnek és a tantárgy egyéb kritériumát teljesítették.

Kreditszabályzat

Tantervek MA

A tantervek változása miatt az évfolyamok tantervei különböznek egymástól. Minden évfolyamra az a tanterv érvényes, amellyel elkezdte tanulmányait.

Mesteri képzés (MA) Kolozsvár

Mesteri képzés (MA) Székelyudvarhely

Ha egy hallgató valamilyen oknál fogva évet ismétel, vagy nem védi meg a szakdolgozatát, automatikusan a következő év tanterve szerint fog tanulni. Ebben az esetben azokat a tantárgyakat is fel kell vennie, amelyek nem szerepeltek abban a tantervben, amivel elkezdte tanulmányit. 

A kreditszabályzat értelmében, ha egy hallgató nem érte el az átmenő osztályzatot egy tantárgyból, a következő tanévben újra felveheti a tantárgyat. Ebben az esetben a tantárgyat újra kell teljesítse, a tantárgyleírásban foglalt valamennyi értékelési kritériumnak eleget kell tenni, beleértve az óralátogatást, a szemináriumi, gyakolati tevékenységeket, beadandó dolgozatokat, a parciális vizsgákat és a végső vizsgát. A hallgató előző évi részeredményei nem kerülnek elismerésre. 

Az évhosszabbításos végzős hallgatók csak a végzős hallgatók vizsgaidőszakában (MA – II. évesek szessziója) vizsgázhatnak a korábbi évekből elmaradt tárgyakból. Ha a kari tanács jóváhagyta a kiegészítő szessziót, akkor a kiegészítő szesszióban is vizsgázhatnak, ha a szabályzat kritériumainak megfelelnek és a tantárgy egyéb kritériumát teljesítették.

Kreditszabályzat

Tantárgyleírások