Felvételi a Pedagógia Szakkollégiumba

KMEI_logoA kolozsvári BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kara Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének kolozsvári Pedagógia Szakkollégiuma felvételt hirdet egyetemi hallgatók számára. A szakkollégiumba olyan hallgatókat várunk, akik tanulmányaik mellett mentortanáruk segítségével tudományos kutatást folytatnak, nyilvános szerepléseik (konferenciák, publikációk stb.) során képviselik a PADI Pedagógia Szakkollégiumát, aktívan részt vesznek a szakkollégium közösségi munkájában, szakmai rendezvényein, országos/nemzetközi konferenciákon, ugyanakkor ötleteikkel, javaslataikkal, munkájukkal segítik a szakkollégium működését, fejlődését.

A szakkollégiumba felvett hallgatók az alábbi előnyökben részesülnek

  • Az általuk választott kutatási téma alapos feldolgozása érdekében rendszeres szakmai segítséget, támogatást, konzultációt kapnak a mentoroktól.
  • A tudományos kutatás és a közösségi munka segítése érdekében‒ a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet szabályzata alapján  ösztöndíjban is részesülhetnek.
  • Részt vehetnek a szakkollégisták számára rendezett programokon, szakmai kirándulásokon, megismerkedhetnek más felsőoktatási intézmények szakkollégistáival.

A Szakkollégiumi tagság feltételei

  • a szakkollégium nyitott, tag lehet minden nappali tagozatos, távoktatásos alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgató, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • a szakkollégiumi képzési programban rögzített beszámolási rendszer követelményeinek megfelel;
  • az egyetem valamely Tudományos Diákkörében, Diáktanácsában vagy valamely szakmaorientált alapítványnál végzett aktív önkéntességi munka igazolása előnyt jelent.

Jelentkezés

A jelentkezési jelentkezési űrlap kitöltésével történik. Kitöltöm

Minden jelentkező felvételéről a PADI kuratóriuma javaslatot tesz a szakkollégiumi közgyűlés felé, amely dönt a jelentkezők felvételéről.

Jelentkezési határidő: 2018. november 30.

A jelentkezési laphoz mellékelendő igazolásokat a jelentkezőnek az interjú alkalmával kell bemutatnia. A kuratóriumi értekezlet előtti beszélgetés (interjú) időpontja előzetes e-mailes egyeztetés alapján 2018. november 30. után kerül sor.

Tervezett programok

  • Tudománynépszerűsítő előadások (Meghívottak: pl. Kádár Annamária, Zsigmond Emese, Kovátsné Németh Mária, Stedl Terézia stb)
  • Tréningek, képzések: Pl. Videótréning – Birta Székely Noémi; stresszkezelés – Pordea Anett, népi gyermekjátékok–Szabó Kinga stb
  • Hangszertanulás, tánctanulás
  • Kutatásmódszertani szemináriumok

A programok a hallgatók igényei szerint bővíthetőek.