Felvételi a Pedagógia szakkollégiumba

Intézetünk felvételit hirdet az intézet hallgatói számára (a kolozsvári tagozaton). A szakkollégiumba olyan alapképzésben vagy mesterképzésben résztvevő hallgatókat várunk, akik tanulmányaik mellett mentortanáruk segítségével tudományos kutatást folytatnak, aktívan részt vesznek az intézet és szakkollégium rendezvényein.

A szakkollégiumba felvett hallgatók az alábbi előnyökben részesülnek:

  • A kutatásaikhoz rendszeres szakmai segítséget, támogatást kapnak a mentoroktól.
  • Részt vehetnek a szakkollégisták számára rendezett programokon, szakmai kirándulásokon, megismerkedhetnek más felsőoktatási intézmények szakkollégistáival.
  • A tudományos kutatás és a közösségi munka segítése érdekében‒ a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet szabályzata alapján  ösztöndíjban is részesülhetnek.

A Szakkollégiumi tagság feltételei:

A szakkollégium nyitott, tag lehet minden nappali tagozatos, távoktatásos alap- vagy mesterképzésben résztvevő kolozsvári hallgató.

Jelentkezés:

Jelentkezési űrlap

A csatolandó motivációs levélben a pályázó az eddigi szakmai tevékenységéről is számoljon be (önkéntesség, pedagógiai munka, táborok és egyéb események szervezése, kutatási tevékenység az egyetemi vagy a középiskolás évek alatt). 

Jelentkezési határidő: 2022. október 28.

A szakkollégiumi programok nyitottak valamennyi hallgató (nem csak a szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók) számára. A szakkollégium programjain való részvétel előnyt jelenthet a jövő évi szakkollégiumi felvételin.