Szociális ösztöndíj

Azok a hallgatók (államilag támogatott és költségtérítéses helyen levő hallgatók), akik szociális vagy betegségi ösztöndíjat igényelnek a 2021–2022-es egyetemi tanév II. félévére, a szükséges iratokat  2022. február 21. és 2022. március 11. között egyetlen állományként, szkennelve tölthetik fel az https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ oldalra.

A tandíjas helyen lévő hallgatók a BBTE rektori hivatala által biztosított alapból részesülhetnek szociális ösztöndíjban.

Szociális ösztöndíjra jogosult:

 •  nappali képzésen levő hallgató, ha az egy főre eső havi (2022 október, november, december) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét: 
  • 2021. október 1. – 2021. december 31. között: 1386 lej/hónap
 • Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján

 A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. formanyomtatvány a 11-es számú Mellékletnek (Anexa 11) megfelelően;
 3. a hallgató személyazonossági igazolványának egyszerű másolata;
 4. a hallgató születési- anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata;
 5. a szülők személyazonossági igazolványának egyszerű másolata;
 6. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyazonossági igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) egyszerű másolata;
 7. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 8. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 9. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 10. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló okiratok a 2021. október, 2021. november és 2021. december hónapokra:
  a) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül);
  b) munkanélküliségi igazolás;
  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 11. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata;
 12. félárva vagy árva hallgató nyugdíjszelvénye illetve a szülő(k) halotti bizonyítványának másolata;
 13. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása;
 14. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal (ANAF) igazolása (az irat kiállítási dátuma nem lehet két héttel korábbi mint a szociális iratcsomag feltöltésének / leadásának dátuma);
 15. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8) megfelelően;
 16. társadalmi vizsgálat (anchetă socială), ha a jövedelem nulla.

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, az 12-es számú Mellékletnek (Anexa 12) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. formanyomtatvány a 11-es számú Mellékletnek (Anexa 11) megfelelően;
 3. személyazonossági igazolvány másolata;
 4. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy a SNI-t igazoló okiratok.

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 13. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 • cikk, (3) bekezdés 3) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 7) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait őrizzék meg, ezeket szükség esetén a kari titkárság bekérheti.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.

Megjegyzés: A szociális vagy betegségi ösztöndíjra pályázó hallgatóknak nem kell személyesen megjelenniük a kari titkárságon, hogy dossziéjukat leadhassák. Személyes iratcsomag leadásakor előzetes időpont-egyeztetés szükséges.