Tandíjak befizetése

Tandíjak összege:

2023-ban felvételt nyert hallgatókra érvényes tandíjak:

  • Alapképzés: 3200 RON (Egy részlet 800 RON)
  • Mesteri képzés: 3400 RON (Egy részlet 850 RON)

2023 előtt felvételt nyert hallgatókra érvényes tandíjak:

  • Alapképzés: 2900 RON (Egy részlet 725 RON)
  • Mesteri képzés: 3000 RON (Egy részlet 750 RON)

Tandíj befizetési határidők:

A tandíj  egy összegben való befizetése esetében, 10%-os kedvezményben részesülnek. Ez a kedvezmény érvényes, október 15-ig a nappali tagozatos szakokon, október 31-ig a távoktatásos képzésen.

  • I. részlet: október 15. (az I. éveseknek a hely elfoglalásakor kell befizetni)
  • II. részlet: december 5. 
  • III. részlet: március 15. 
  • IV. részlet: május 15.

Késedelmi kamat 0.04%/nap

A tandíj kifizetése:

A tandíj kifizethető online, az Academic Info alkalmazás segítségével. A visszaigazoló levelet az intézet titkárságára kell elküldeni.

Részletes információ

Év közben történő kiíratkozás:

  • ha a kiiratkozás október 1 és az első félév utolsó napja közötti időszakban történik, a hallgató az első féléves tandíjat köteles kifizetni;
  • ha a második félévben történik a kiiratkozás, akkor az egész éves tandíjat köteles kifizetni. (Tandíj szabályzat, 12. cikk).

Áthelyezés, a tanulmányok abbahagyása vagy az egyetemről való kizárás esetén a titkárság visszaveszi a Leckekönyvet (carnet de student) és az utazási kedvezményhez szükséges diákigazolványt. Lásd: A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó SZABÁLYZATA – az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján.