Záróvizsga – mesteri képzés (MA)

Általános tudnivalók

A vizsga egyetlen próbája a következőkből áll: az óvodában és az elemi osztályokban alkalmazott alternatív módszerek területével kapcsolatos mesteri disszertáció megírása és a disszertáció megvédése.

A záróvizsga menetére vonatkozó intézeti szabályzat (a vizsgáztatás menetére vonatkozó szabályozások érvényesek a februári szesszióra is)

A dolgozat benyújtási határideje:

(1) plágium szűrésre:
 • Minden szakdolgozatot plágium szűrésnek vet alá az intézet. A záróvizsgázók 2024.06.01-től – 2024.06.13-ig tölthetik fel a dolgozatot a Turnitin platformra, amihez hozzáférést kaptak. Az előző években végzettek a következő űrlapot kell kitöltsék, ahhoz, hogy hozzáférést kapjanak a platformhoz: ŰRLAP. A szakdolgozat feltöltése az ellenőrzéshez kötelező. Ellenőrzés nélkül nem jelentkezhetnek a záróvizsgán.
(2) a dolgozat-vezető tanárnak:
 • A szakdolgozat első kézitatának a benyújtása: nyári szesszió: április 25., téli szesszió: december 15.
 • A szakdolgozat második átdolgozott kézitatának a benyújtása: nyári szesszió: május 15., téli szesszió: január 5.
 • A szakdolgozat harmadik átdolgozott kézitatának a benyújtása: nyári szesszió: május 30., téli szesszió: január 15. (az alábbi dátumok után már csak apróbb módosításokra, javításokra van lehetőség).

Beiratkozás: nyári szesszió: 2024. június 14. – 2024. június 25., 23.59 óráig, téli szesszió: 2025. február.

A beiratkozás módja: online

vészhelyzet esetén, programlással (eniqb@yahoo.com e-mail címen) a titkárságon, str. Moților (Mócok útja) nr. 11, 400000 Cluj-Napoca, 103 b. iroda.

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

Beiratkozási útmutató

A dokumentumok elnevezésénél a megadott mintát kell követni: minta

Minden dokumentumot .pdf formátumban kell elmenteni.

 • beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt majd beszkennelt beiratkozási kérvény;
 • érettségi oklevél (eredeti) +  törzskönyvi kivonat (eredeti) – egy .pdf dokumentumban;
 • egyetemi oklevél + törzskönyvi kivonat – egy .pdf dokumentumban;
 • születési anyakönyvi kivonat, ha indokolt, a házasságlevél (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 • a dolgozat teljes szövege (.pdf), a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk (.sav, output vagy jasp), 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatok Letöltöm (mind a két nyilatkozatot ki kell tölteni és fel kell tenni a beiratkozási felületre) – egy .pdf dokumentumban;
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja itt megtekinthető románul);
 • eredetiségi jelentés (Originality Report) – a hallgatónak fel kell tölteni a Turnitin oldalról letöltött dolgozatának azt a verzióját, ahol megjelennek a hasonlóságot mutató részek és a végén szerepel az eredetiségi jelentés (Originality Report).
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A disszertálók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük;
 • A disszertáció végleges változatának feltöltése ide is szükséges PDF formátumban, téli szesszió: nyári szesszió: 2024. június 25., 2025. február, (az állomány neve kötelező módon: „vezető tanár családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_MA_.pdf”). Feltöltöm.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíj-hátraléka.

Vizsgaidőpontok

 • A mesteri disszertáció védésének időpontja: nyári szesszió: 2024. július 1−2., téli szesszió: 2025. február.
 • Helyszín: Moților utca, 11. szám 104-es és 105-ös terem. Beosztás
 • A disszertáció prezentációját fel kell tölteni legkésőbb téli szesszió: nyári szesszió: 2024. június 27., 2025. február, (az állomány neve kötelező módon: „vezető tanár családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_MA_.pptx”). Feltöltöm.

Vizsgakövetelmények

 1. A mesteri disszertáció követelményei [pdf] [docx]
 2. Magyar nyelvű APA 7-es hivatkozási útmutató, stílus és szövegminőségi útmutató: Szokolszky, Á., Hallgató, E., Csábi, E., & Volosin, M. (2020). Útmutató kutatási beszámolok, dolgozatok elkészítéséhez pszichológus hallgatok részére. JATEPress. Link
 3. Ütemterv a mesteri disszertáció megírásához