Záróvizsga – alapképzés (BA)

Általános tudnivalók

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.

 1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek felmérése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek vizsgán történő értékeléséből áll.
 2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:

a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;

b) a dolgozat megvédése.

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
 • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
 • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

A záróvizsga menetére vonatkozó intézeti szabályzat (a vizsgáztatás menetére vonatkozó szabályozások érvényesek a februári szesszióra is)

A dolgozat benyújtási határideje:

(1) plágium szűrésre:
 • Minden szakdolgozatot plágium szűrésnek vet alá az intézet. A záróvizsgázók a téli szesszióban: dátum pontosítás alatt, nyári szesszióban: dátum pontosítás alatt tölthetik fel a dolgozatot a Turnitin platformra, amihez hozzáférést kaptak. Az előző években végzettek a következő űrlapot kell kitöltsék, ahhoz, hogy hozzáférést kapjanak a platformhoz: ŰRLAP. A szakdolgozat feltöltése az ellenőrzéshez kötelező. Ellenőrzés nélkül nem jelentkezhetnek a záróvizsgán.
(2) a dolgozat-vezető tanárnak:
 • A szakdolgozat első kézitatának a benyújtása: téli szesszió: december 15., nyári szesszió: április 25.
 • A szakdolgozat második átdolgozott kézitatának a benyújtása: téli szesszió: január 5., nyári szesszió: május 15.
 • A szakdolgozat harmadik átdolgozott kézitatának a benyújtása: téli szesszió: január 15., nyári szesszió: május 30. (az alábbi dátumok után már csak apróbb módosításokra, javításokra van lehetőség).

Beiratkozás: téli szesszió: 2025. február, nyári szesszió: 2025 június

A beiratkozás módja: online

vészhelyzet esetén, programlással (eniko.simpetrean@ubbcluj.ro e-mail-címen) a titkárságon, str. Moților (Mócok útja) nr. 11, 400000 Cluj-Napoca, 103 b. iroda.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

Beiratkozási útmutató

A dokumentumok elnevezésénél a megadott mintát kell követni: minta

Minden dokumentumot .pdf formátumban kell elmenteni.

 • beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt majd beszkennelt beiratkozási kérvény;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat – egy .pdf dokumentumban;
 • születési bizonyítvány,
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint;
 • a dolgozat teljes szövege (.pdf), a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk (.sav, output vagy jasp), 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok, a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva;
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatok Letöltöm (mind a két nyilatkozatot ki kell tölteni és fel kell tenni a beiratkozási felületre) – egy .pdf dokumentumban;
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja itt megtekinthető románul);
 • eredetiségi jelentés (Originality Report) – a hallgatónak fel kell tölteni a Turnitin oldalról letöltött dolgozatának azt a verzióját, ahol megjelennek a hasonlóságot mutató részek és a végén szerepel az eredetiségi jelentés (Originality Report).
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (július és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.
 • A dolgozat végleges változatának feltöltése ide is szükséges PDF formátumban, nyári szesszió: 2024. június 25., téli szesszió: 2025. február, (az állomány neve kötelező módon: “dolgozat-vezető családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_BA_.pdf”). Feltöltöm.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíj hátraléka.

Vizsgaidőpontok

 • A szóbeli vizsga és a szakdolgozat védésének időpontja: téli szesszió: 2025. február, nyári szesszió: 2025 július.
  Helyszín: Moților utca, 11. szám 104-es és 105-ös terem. Beosztás
 • A szakdolgozat prezentációját fel kell tölteni legkésőbb a következő dátumig: téli szesszió: 2025. február, nyári szesszió: 2025 június, (az állomány neve kötelező módon: “dolgozat-vezető családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_BA_.pptx”). Feltöltöm

Vizsgakövetelmények

 1. A záróvizsga tematikája
 2. A szakdolgozat követelményei [pdf] [docx]
 3. Magyar nyelvű APA 7-es hivatkozási útmutató, stílus és szövegminőségi útmutató: Szokolszky, Á., Hallgató, E., Csábi, E., & Volosin, M. (2020). Útmutató kutatási beszámolok, dolgozatok elkészítéséhez pszichológus hallgatok részére. JATEPress. Link
 4. Ütemterv a szakdolgozat megírásához