MASTER

   

HATÉKONY TANULÁSI STRATÉGIÁK (MA, 2 éves mesteri képzés)

Felvételi kritériumok:

 • 30% – a záró vizsga (licenc) átlaga
 • 70% – előzőleg elkészített kutatási projekt bemutatása

Helyek száma: márciusban kerül közzétételre

 •  – államilag támogatott, tandíjmenetes
 •  – költségtérítéses (Tandíj: 3000 RON)

Beiratkozás

 • Helyszín: Budvár utca 2. szám
 • Beiratkozási időszak: 2020. július 9-13
 • Ügyfélfogadás: 09.00-13.00

Felvételi vizsga

 • Időpont: 2020. július 16, 9.00 órától beosztás szerint.
 • Helyszín: Budvár utca 2. szám
 • Személyi igazolvány felmutatása kötelező.

Részletes felvételi tájékoztató 2020:

Letöltöm pdf

Strategii de învățare eficientă – Odorheiu Secuiesc

 • Descriere program:
Programul Strategii de învățare eficientă, nivel master asigură absolventului cunoștințele necesare derulării la un înalt nivel de profesionalism al activităților presupuse de diferitele direcții de carieră pe care absolvenții le pot urma. Absolvenții acestui program de master vor avea competențe în elaborarea programelor individualizate de învățare (profesor de sprijin), orientarea în carieră, testarea pedagogică, instruire profesională. Vor avea competențe atât în instruirea și educarea copiilor, cât și în asistarea și consilierea lor. De asemenea specializarea  are în vedere formarea capacităților de integrare în educația de masă a copiilor care se confruntă cu probleme sociale, a celor care provin din medii de risc, sau care prezintă nevoi educative speciale. Transformarea vieții școlare în „școala vieții” nu trebuie așteptată numai de la reforme concepute pe plan central, deoarece aceasta poate fi și realizată și prin inițiative proprii, pe baza resurselor umane existente. Specializarea oferită are avantaje în accesarea spre această schimbare prin strategii permanente de inovare și racordare la schimbările din învățământul preuniversitar.
 • Calificări COR
   • Expert învăţământ 235104
   • Consilier învăţământ 235103
   • Cercetător în pedagogie 235101
   • Inspector şcolar 235105
   • Designer instructional 235904
   • Formator 242401
   • Formator de formatori 242402
   • Referent de specialitate învăţământ 235106
   • Consilier vocaţional 242315