Tandíjak befizetése

Tandíjak összege:

  • Alapképzés: 3200 RON (Egy részlet 800 RON)
  • Mesteri képzés: 3400 RON (Egy részlet 850 RON)

A tandíjakat egy összegben vagy 4 egyenlő részletben is be lehet fizetni. A tandíjak befizetése az alábbi ütemezés szerint történik:

  1. október 15-ig, az éves tandíj legalább 25%-át; az I. éves hallgatók esetében a hely elfoglalásának visszaigazolásakor(már megtörtént)
  2. december 5-ig, az éves tandíj legalább 50%-át;
  3. március 15-ig, az éves tandíj legalább 75%-át;
  4. május 15-ig, az éves tandíj 100%-át.

10%-os tandíj csökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig befizetik a teljes tandíjat. Ez a kedvezmény a további évfolyamok hallgatói számára is érvényes amennyiben:

  • október 15-ig a nappali tagozatos szakokon
  • október 31-ig a távoktatásos képzésen befizetik a teljes tandíj összeget.

A fizetési esedékességi határidőt követő minden naptári napra 0,04%-os késedelmi díj kerül felszámolásra.

Figyelem! A tandíj kifizetése:

A tandíj kifizetése online, az Academic Info alkalmazás segítségével történik. A visszaigazoló levelet a titkárságára kell elküldeni.