Fokozatok (I.,II.)

 

II-ES FOKOZATI FELKÉSZíTŐ 2024

A Tanárképző Intézet székelyudvarhelyi kirendeltsége felkészítőket szervez tanítók és óvodapedagógusok számára a II-es fokozati vizsgára 2024. július 6-án.

A II- es fokozati vizsga felkészítője online térbe zajlik: szakmódszertanból 9 – 13 óra között, valamint pedagógiából 14 – 18 óra között.

A felkészítőn való részvétel díja 100 lej, amely kifizetésének bizonylatát szkennelve a pregatiregradubb@gmail.com címre küldjék el július 4-ig. A levél tartalmazza a jelentkező nevét és a szakirányt.

A részvételi díj fizethető postán vagy banki átutalással:

Figyelem, a díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay.

Címzett (Destinatar) – UBB – DPPD

RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849

Megjegyzés (Mentiuni)– Taxa participare pregătire grad. II Odorheiu Secuiesc

A felkészítőre való bejelentkezéshez az alábbi dokumentumban találják a linket: FELKÉSZITŐ (a link feltöltése hamarosan megtörténik).

Amennyiben szeretne bővebb információt kapni ide kattintson.

 

 

ELKÉSZÜLTEK A 2021-2023-ES IDŐSZAKBAN SIKERES FOKOZATI VIZSGÁT TETT SZEMÉLYEK DIPLOMÁI

Az I-es és II-es fokozatot igazoló okleveleket 2024. január 3-tól lehet átvenni a Tanárképző Intézet titkárságán (Moților utca 11 szám, első emelet), hétköznapokon 9-12 között, előzetes telefonos (0264-597000) időpont egyeztetés után munkanapokon 9:00 – 12:00 óra között.

Az oklevél átvehető személyesen személyi igazolvány felmutatásával, vagy közjegyzői felhatalmazással rendelkező személy által.

A székelyudvarhelyi kihelyezett tagozaton miután elkészültek a diplomák, nem adhatunk ki ideiglenes igazolást, a diplomák sem kerülnek át hozzánk, így csak a központtól lehet átvenni őket. 

I-ES FOKOZATI KOLLOKVIUM 2024

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott, 2024–2026-os évfolyam figyelmébe!

Az I fokozati kollokvium időpontja tanítóknak és óvodapedagógusoknak: 2024. február 10. – 8,00 óra, fizikai jelenléttel zajlik, a Babeș – Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozatának épületében, Budvár utca 2. szám, első emelet, 22-es termében.

A vizsgára jelentkezők beosztása: itt. 

A vizsga napján megkérjük hozzák magukkal a személyi igazolványaikat és a kutatási tervet nyomtatott formában. 

A kollokviumra jelentkezés feltétele:

Jelentkezési határidő: 2024. február 8. (csütörtök) éjfél.

1, A kollokviumi díj befizetése (400 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni:

Címzett: UBB – DPPD

Iban cont: RO35TREZ21620F330500XXXX BN Trezoreria Cluj,

Cod fiscal: 4305849 (Utalás esetén, ha cnp/cui/codfiscal-t kér, ne a saját CNP-t írják be. Erre a cod fiscalra lesz ott szükség).

Megjegyzésben (mențiuni) feltüntetve a következőt: „taxa pentru colocviu de grad did. I – linia maghiară”

A díj befizethető bármelyik Postán vagy banki átutalással, határidő: 2024. február 8.

A díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb.

2, A kollokviumra való jelentkezéshez kötelező a kutatási terv elkészítése és elküldése és a jelentkezési ív kitöltése és elküldése. Letölthető.

A kutatási terv bemutatása képezi a kollokviumot.

A kutatási tervet, a jelentkezési ívet és a befizetésről szóló nyugtát egyszerre, egy levélben küldjék el a secretarubbodorhei@gmail.com címre.

Amennyiben további kérdéseik vannak a következő linken olvashatnak részletesebben, vagy találnak elérhetőséget a Kolozsvári intézethez: itt.

Tagozatunkon a következő témakörökhöz kapcsolódóan lehet az egyes szakirányítókhoz bejelentkezni:

I-es fokozati témajavaslatok

Főállású oktatók:

 1. Barabási Tünde – Neveléstudományok (pedagógia)
 2. Péter Lilla – Neveléstudományok (pedagógia)
 3. Dósa Zoltán – Pszichológia
 4. Szántó Bíborka – Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom
 5. Egri Edit – Matematika
 6. Kálmán Ungvári Kinga – Filozófia, Történelem

Óraadó oktatók:

1. Sófalvi Emese – Zene

2. László Enikő – Biológia

3. Imets László – Rajz és képzőművészet

 Irányító tanárok elérhetőségei 2023/2024 tanév

Az oktatók fogadóórái 2023/2024 második félév

Kollokviumi követelmények

kutatási terv

Az I. fokozatra jelentkező pedagógusok felvételéről a kijelölt bizottság a jelöltekkel folytatott beszélgetés (kollokvium) alapján dönt. Az I. fokozati tudományos dolgozat egy jövőbeni hosszú távú kutatómunka eredménye kell legyen, ennek megfelelően, tükröznie kell a jelöltnek a választott témában való elmélyülését, a kritikai elemzés képességét, illetve az empirikus vizsgálat lebonyolításához szükséges ismereteket és adottságokat (pl. a probléma és a hipotézisek megfogalmazása, a kutatási módszerek kiválasztása, a mintaválasztás módja, az adatgyűjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása, elemzése és az értelmezése). Tehát a kollokvium témája a jelöltnek a 2024-2026 közötti időszakot felölelő tudományos munkájának a kutatási terve lesz, melyet az alábbi szempontok szerint kell kidolgozni és bemutatni.

 • tartalmazza a kutatási probléma bemutatását néhány mondatban, külön megindokolva azt, hogy a jelölt miért tartja fontosnak a témaválasztást
 • a vizsgált változók leírását, illetve a változók közötti összefüggéseket vázoló hipotéziseket
 • a kutatás módszertani ismertetését: a módszerek ismertetését, a vizsgálati minta leírását, a konkrét vizsgálati eljárás lebonyolításáról szóló információkat, az adatfeldolgozás és elemzés módszereit, illetve a várható eredményeket és azok hasznosulási lehetőségeit
 • a kutatás lebonyolításának a pontos időbeni beütemezését, a kutatómunka megkezdésétől egészen a dolgozat leadásáig
 • mellékletek, amelyek tartalmazhatják a vizsgálati eszközök bemutatását (pl. megfigyelési lap, kérdőív-tervezet), indokolt esetben etikai nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a kutató tisztában van azzal, hogy milyen etikai normákat kell érvényesítenie a vizsgálatban résztvevő személyekkel szemben.

A kutatási tervben minden felsorolt pontnak kötelezően szerepelnie kell, kivételt képez a mellékletekre vonatkozó előírás. Ezen kívül a terv végén kötelezően szerepelnie kell 5-10 olyan szakirodalmi hivatkozásnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához.

Szerkesztési követelmények: Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel és sorkizárással szerkesszék. A maximális terjedelem 4 oldal. A kezdőlapon kötelező feltüntetni a jelölt nevét, az oktatási intézményt, ahol dolgozik, illetve a dolgozat munkacímét.

Kérjük, hogy a kutatási tervet hozzák magukkal a kollokviumra (nem kell leadni a titkárságon)!

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott, 2022–2024-es évfolyam figyelmébe!

A jelentkezőknek a dolgozatokat kizárólag elektronikus formában kell feltölteniük 2023. augusztus 1. 8:00 órai kezdettel és 2023. augusztus 31. 23:59 közötti intervallumban a következő platformra: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/ A platform csak a fent említett időszakban lesz aktív/használható.

A feltöltendő dokumentumok a következők:

 1. a témavezető írásos beleegyezése (avizul coordonatorului științific), mely egyben a dolgozat első oldala is
 2. a jelölt által elkészített I-es fokozati dolgozat
 3. a jelölt által, saját felelősségre írt nyilatkozat, amely a dolgozat utolsó oldala és tartalmazza a következő kijelentéseket:
 • a dolgozatot a jelölt készítette, és kizárólag az ő szellemi terméke
 • csak azokat a forrásokat használja a dolgozat, amelyek szerepelnek a könyvészetben
 • a jelölt nem vett át sem szövegeket, sem adatokat, sem grafikai elemeket olyan forrásokból, amelyeket nem idéz, és: a jelölt minden idézéshez hozzárendelte az eredeti forrást, még abban az esetben is, ha a jelölt korábbi munkáiból történik az idézés
 • az itt benyújtott dolgozatot nem adták le sem másik vizsgán, sem egyéb versenyen vagy fórumon.

A dolgozatokat a DPPD iktatja, a jeletkezők iktatószámmal ellátott válasz levelet (emailt) kapnak, amelyben szerepelnie kell, hogy a jelentkezés elfogadásra került.

A dolgozatok átvétele 2023. augusztus 23-án kezdődik. Kérjük jelentkezésüket ne hagyják az utolsó percre, ha valamilyen elakadást tapasztalnak, írjanak a secretarubbodorhei@gmail.com címre vagy hívjanak 0266-212666-os telefonszámon (irodaszolgálat 2023. augusztus 23-tól reggel 7-15 óra között lesz).

Azok a jelentkezők, akik NEM a 2022–2024-es évfolyam (széria) tagjai, viszont most szeretnének vizsgázni, kell rendelkezzenek a tanfelügyelőségek (ISJ) évfolyam-változtatást lehetővé tevő engedélyével, amely lehetővé teszi a 2022-2024-es szériába történő besorolásukat.

Figyelem: akik ebben a helyzetben vannak, azoknak ezt az engedélyt is fel kell tölteniük a platformra!

II-ES FOKOZATI VIZSGA 2023

2-es fokozati vizsga végleges eredményei: ITT.

2-es fokozati vizsga írásbeli (szakmódszertanok) eredményei: ITT.

Óvásokat 2023. augusztus 28-án éjfélig jelezzék a secretarubbodorhei@gmail.com email címen kérés formájában megfogalmazva. Az óvásokat 2023 augusztus 29-én 8-8:30 óra között értékeli újra a bizottság.

A 2-es fokozati vizsga szóbeli vizsgabeosztása: ITT.

A 2023-ban megszervezésre kerülő II-es fokozati vizsga fizikai jelenléttel zajlik: írásbeli és szóbeli vizsgával.

Tanítók és óvodapedagógusok esetében Székelyudvarhelyen a vizsga dátumok a következők:

2023. augusztus 28-án az írásbeli (szakmódszertanok) – 8 óra 

2023. augusztus 29 -én a szóbeli vizsga (pedagógia) – 8 óra – a szóbeli beosztását hétfőn délután közöljük. 

Helyszín: Székelyudvarhely, Budvár utca 2. Szám, 21 és 22 – es terem.

Elérhetőség: 0266-212666, secretarubbodorhei@gmail.com

A részvételi díj 200 ron/ fő, amely fizethető postán vagy banki átutalással:

Figyelem, a díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay.

Címzett (Destinatar) – UBB – DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849

Megjegyzés (Mentiuni)– Taxa participare concurs grad. II Odorheiu Secuiesc

A kifizetésről szóló bizonyítványt emailen hétfő reggelig (2023. augusztus 28.) küldjék el, vagy érkezéskor mutassák fel a titkárságon.

További információkat honlapunkon fogunk közzétenni és továbbítjuk ezeket az érdekelt megyei Tanfelügyelőségeknek.

II-ES FOKOZATI FELKÉSZíTŐ 2023

A Tanárképző Intézet székelyudvarhelyi kirendeltsége felkészítőket szervez tanítók és óvodapedagógusok számára a II-es fokozati vizsgára 2023. június 30-án.

A II- es fokozati vizsga felkészítője online térbe zajlik: pedagógiából 9 – 13 óra között, valamint szakmódszertanból 14 – 18 óra között.

A felkészítőn való részvétel díja 100 lej, amely kifizetésének bizonylatát szkennelve a pregatiregradubb@gmail.com címre küldjék el június 29-ig. A levél tartalmazza a jelentkező nevét és a szakirányt.

A részvételi díj fizethető postán vagy banki átutalással:

Figyelem, a díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay.

Címzett (Destinatar) – UBB – DPPD

RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849

Megjegyzés (Mentiuni)– Taxa participare pregătire grad. II Odorheiu Secuiesc

A felkészítőre való bejelentkezéshez az alábbi dokumentumban találják a linket: FELKÉSZITŐ

 

I-ES FOKOZATI KOLLOKVIUM 2023

Az I-es fokozat megszerzéséért beiratkozott, 2023–2025-as évfolyam figyelmébe!

A 2023. február 11-én tartott I. fokozati kollokvium, vizsga EREDMÉNYEI.

Az I fokozati kollokvium időpontja tanítóknak és óvodapedagógusoknak: 2023. február 11. – 8,00 óraonline formában zajlik.

A vizsgára jelentkezők beosztása: itt.

A vizsga linkje: Belépés

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83505211596?pwd=b21kVWhmNmlXRTRML1hyTlhBMkFkdz09

Meeting ID: 835 0521 1596
Passcode: 3Ghhvt

A kollokviumra jelentkezés feltétele:

Jelentkezési határidő: 2023. február 10.

1, A kollokviumi díj befizetése (350 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO35TREZ21620F330500XXXX BN Trezoreria Cluj,

Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: „taxa pentru colocviu de grad did. I – linia maghiară”, a címzetthez pedig: „UBB-DPPD”.

A díj befizethető bármelyik Postán vagy banki átutalással, határidő: 2023. február 10.

A díj kifizetését nem fogadjuk el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb.

2, A kollokviumra való jelentkezéshez kötelező a kutatási terv elkészítése és elküldése és a jelentkezési ív kitöltése és elküldése. Letölthető. A kutatási terv bemutatása képezi a kollokviumot.

A kutatási tervet, a jeletkezési ívet és a befizetésről szóló nyugtát küldjék el a secretarubbodorhei@gmail.com címre, határidő 2023. február 10.

Jelentkezési határidő: 2023. február 10.

Amennyiben további kérdéseik vannak a következő linken olvashatnak részletesebben, vagy találnak elérhetőséget a Kolozsvári intézethez: itt.

Tagozatunkon a következő témakörökhöz kapcsolódóan lehet az egyes szakirányítókhoz bejelentkezni:

I-es fokozati témajavaslatok

Főállású oktatók:

 1. Barabási Tünde – Neveléstudományok (pedagógia)
 2. Péter Lilla – Neveléstudományok (pedagógia)
 3. Dósa Zoltán – Pszichológia
 4. Szántó Bíborka – Magyar nyelv és irodalomtudomány, gyermekirodalom
 5. Egri Edit – Matematika
 6. Kálmán Ungvári Kinga – Filozófia, Történelem

Óraadó oktatók:

1. Sófalvi Emese – Zene

2. László Enikő – Biológia

3. Imets László – Rajz és képzőművészet

 Irányító tanárok elérhetőségei 2022/2023 tanév

Az oktatók fogadóórái 2022/2023 második félév

Kollokviumi követelmények

kutatási terv

Az I. fokozatra jelentkező pedagógusok felvételéről a kijelölt bizottság a jelöltekkel folytatott beszélgetés (kollokvium) alapján dönt. Az I. fokozati tudományos dolgozat egy jövőbeni hosszú távú kutatómunka eredménye kell legyen, ennek megfelelően, tükröznie kell a jelöltnek a választott témában való elmélyülését, a kritikai elemzés képességét, illetve az empirikus vizsgálat lebonyolításához szükséges ismereteket és adottságokat (pl. a probléma és a hipotézisek megfogalmazása, a kutatási módszerek kiválasztása, a mintaválasztás módja, az adatgyűjtés lebonyolítása, az adatok feldolgozása, elemzése és az értelmezése). Tehát a kollokvium témája a jelöltnek a 2021-2023 közötti időszakot felölelő tudományos munkájának a kutatási terve lesz, melyet az alábbi szempontok szerint kell kidolgozni és bemutatni.

 • tartalmazza a kutatási probléma bemutatását néhány mondatban, külön megindokolva azt, hogy a jelölt miért tartja fontosnak a témaválasztást
 • a vizsgált változók leírását, illetve a változók közötti összefüggéseket vázoló hipotéziseket
 • a kutatás módszertani ismertetését: a módszerek ismertetését, a vizsgálati minta leírását, a konkrét vizsgálati eljárás lebonyolításáról szóló információkat, az adatfeldolgozás és elemzés módszereit, illetve a várható eredményeket és azok hasznosulási lehetőségeit
 • a kutatás lebonyolításának a pontos időbeni beütemezését, a kutatómunka megkezdésétől egészen a dolgozat leadásáig
 • mellékletek, amelyek tartalmazhatják a vizsgálati eszközök bemutatását (pl. megfigyelési lap, kérdőív-tervezet), indokolt esetben etikai nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a kutató tisztában van azzal, hogy milyen etikai normákat kell érvényesítenie a vizsgálatban résztvevő személyekkel szemben.

A kutatási tervben minden felsorolt pontnak kötelezően szerepelnie kell, kivételt képez a mellékletekre vonatkozó előírás. Ezen kívül a terv végén kötelezően szerepelnie kell 5-10 olyan szakirodalmi hivatkozásnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához.

Szerkesztési követelmények: Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel és sorkizárással szerkesszék. A maximális terjedelem 4 oldal. A kezdőlapon kötelező feltüntetni a jelölt nevét, az oktatási intézményt, ahol dolgozik, illetve a dolgozat munkacímét.

Kérjük, hogy a kutatási tervet hozzák magukkal a kollokviumra (nem kell leadni a titkárságon)!

II-ES FOKOZATI VIZSGA 2022

A 2022. augusztus 30-i SZÓBELI VIZSGA EREDMÉNYEI: ITT.

A 2022. augusztus 29-i IRÁSBELI VIZSGA EREDMÉNYEI: ITT.

A vizsga eredményeinek megóvása augusztus 30-án, reggel 7:30 és 8:00 között lehetséges, elbírálás 8:00 és 8:30 között történik, ezt követően 9 órától kezdődik a szóbeli vizsga, amelynek beosztását ITT találja. 

2022-ben megszervezésre kerülő II-es fokozati vizsga fizikai jelenléttel fog zajlani, írásbeli és szóbeli vizsgával.

Az óvodai és elemi oktatók számára szervezett II-es fokozati vizsga időpontja 2022. augusztus 29 -30., 9 óra. (hamarosan a szóbeli vizsga beosztását is közzé tesszük)

Azok a jelentkezők, akik vizsgadíjuk befizetéséről szóló igazolást nem sikerül elküldeniük a secretarubbodorhei@gmail.com címre, kérem hozzák magukkal a vizsgára. 

Helyszín: BBTE – Székelyudvarhely kihelyezett tagozat, Budvár utca 2. szám.

A vizsgára való jelentkezés feltétele a díj befizetése (200 lej), melyet a következő bankszámlaszámra lehet befizetni: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849, megjegyzésben feltüntetve a következőt: Taxa procesare examen grad didactic II – linia maghiară, a címzetthez pedig: „UBB-DPPD”. A díj befizethető bármelyik Postán vagy banki átutalással. A díj kifizetését nem fogadják el más alkalmazásokon, mint például Revolut, Pago, BT Pay stb.

A díj befizetésének igazolását elektronikus formában kell benyújtsák a vizsga dátumáig a secretarubbodorhei@gmail.com címre.

Részletes tudnivalók:

Tematica grad II romana educatoare minoritati

Tematica grad II romana invatatori_minoritati

Tematica grad II maghiara educatoare

Tematica grad II maghiara invatatori

Tematica grad II psihopeda educatoare

Tematica grad II psihopeda invatatori

Tematica grad II metodica activitatilor gradinita

Tematica grad II matematica

Bővebb információk: itt