Vizsgarend

Minden szemeszter 3 hetes vizsgaidőszakkal zárul, majd az azt követő egy hetes vakáció után újabb egy hetes pótvizsga időszak következik (lásd az egyetemi tanév szerkezetét). A pótvizsga időszakban a hallgatók az elmaradt vagy sikertelen vizsgáikat pótolhatják vagy jegyemelésre jelentkezhetnek.

Nyári szesszió

2024. június 10. – 2024. június 30.

Pótszesszió: 2024. július 8. – 2024. július 14.

Végzős hallgatóknak: 2024. május 27. – 2024. június 9.

Pótszesszió: 2024. június 10. – 2024. június 16.

Téli szesszió

2024. január 22. – 2024. február 11.

Pótszesszió: 2024. február 19. – 2024. február 25.

A vizsgarend évfolyamonként.