Záróvizsga – mesterképzés (MA)

Általános tudnivalók

A vizsga egyetlen próbája a mesteri disszertáció megírása és a disszertáció megvédése.

A záróvizsga menetére vonatkozó intézeti szabályzat (a vizsgáztatás menetére vonatkozó szabályozások érvényesek a februári szesszióra is)

A disszertáció benyújtási határideje a dolgozat-vezető tanárnak:

 • A szakdolgozat bekötött, kézi példányát a titkárságon 2024. június 7., 16 óráig kell leadni. (Székelyudvarhely, Budvár utca 2.)
 • Felhívjuk a hallgatók figyelmét, beleértve az előző évekből disszertációra jelentkezők figyelmét is, hogy a 2023-2024-es évtől kezdődően plágiumellenőrzés alá kerülnek a dolgozatok. Ezt az ellenőrzést június 13-ig le kell futtassák a hallgatók a Empower Students to Do Their Best, Original Work | Turnitin oldalon. Abban az esetben áll fenn a plagizáció gyanúja, ha a kidobott érték 20% fölötti értéket mutat. Ebben az esetben a hallgatónak van lehetősége javítani és újra feltölteni a dolgozatát, ezt három alkalommal teheti meg. Ezen a programon való ellenőrzés feltétele a licenszre való jelentkezésnek.

Beiratkozás: 2024. június 14. – június 25., 23:59 óráig.

A beiratkozás módja: online

 • vészhelyzet esetén, programálással (zsuzsanna.szarvas@ubbcluj.ro) a titkárságon Székelyudvarhely, Budvár utca 2. szám.

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

Az iratkozás lépései

Beiratkozási útmutató

A dokumentumok elnevezésénél a megadott mintát kell követni: minta

Minden dokumentumot .pdf formátumban kell elmenteni.

 • beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt majd beszkennelt beiratkozási kérvény;
 • érettségi oklevél (eredeti) +  törzskönyvi kivonat (eredeti) – egy .pdf dokumentumban;
 • egyetemi oklevél + törzskönyvi kivonat – egy .pdf dokumentumban;
 • születési anyakönyvi kivonat, ha indokolt, a házasságlevél (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében);
 • a dolgozat teljes szövege (doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk (.sav, output), 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatok Letöltöm (mind a két nyilatkozatot ki kell tölteni és fel kell tenni a beiratkozási felületre) – egy .pdf dokumentumban;;
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja itt megtekinthető románul)
 • szüksége esetén: beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta feltöltése a beiratkozásnál. A disszertálók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíj-hátraléka.

Vizsgaidőpontok:

 • A mesteri disszertáció védésének időpontja: 2024. július 3. (feltöltés alatt)
 • Helyszín: Székelyudvarhely, Budvár utca 2., 22-es terem.

Vizsgakövetelmények

 1. A mesteri disszertáció követelményei [pdf] [docx]
 2. Magyar nyelvű APA 7-es hivatkozási útmutató, stílus és szövegminőségi útmutató: Szokolszky, Á., Hallgató, E., Csábi, E., & Volosin, M. (2020). Útmutató kutatási beszámolok, dolgozatok elkészítéséhez pszichológus hallgatok részére. JATEPress. Link
 3. Ütemterv a mesteri disszertáció megírásához