Hírek

Részképzés 2017/2018, tavaszi szemeszter – pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterében.

Pedagógiai szakmai gyakorlat (Waldorf, Montessori, Step by Step, Freinet intézményekben)

Az óvodapedagógus- és tanítóképzés egyik történeti értéke a jelöltek felkészítésének gyermek- és iskolaközelsége, gyakorlati irányultsága. Mesteris tantervünkben is igyekszünk megteremteni és megjeleníteni az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatát, az egyetemi oktatási rendszer és a közoktatás összehangolását.

Ösztöndíj pályázatok eredményei

Az ösztöndíjak elbírálásainak eredményeit megtalálják a kar honlapján.

Tudnivalók az ösztöndíjakról

Érdem- és tanulmányi ösztöndíjak Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2017 október 2 és 20 között a titkárságon kérvényezhetik. (modell)

Évnyitó – Kolozsvár

Az Óvodai és Elemi Oktatás Pedagógiája szak évnyitóját a nappali tagozatos diákoknak október 2-án lesz, 10 órától, a 105-ös teremben (Moților (Mócok útja) 11. szám, I. emelet). Térkép Az I. éves hallgatók eligazítója 11 órakor kezdődik, az évnyitó után. Az

Felvételi felkészítő – Kolozsvár

Az Óvodai- és elemi oktatás pedagógiája szak iránt érdeklődő diákok számára 2017. június 1-én felvételi felkészítőt tartunk.   Program: 2017. Június 1. – csütörtök 10.00-12.00 – Magyar nyelv – dr. Demény Piroska 12.00-14.00 – Matematika – dr. Ozsváth Judit   Helyszín:

A szociális ösztöndíj leadási határideje módosult

A szociális ösztöndíj leadásának határideje módosult. Március 24-ig lehet bevinni a titkárságra (H-P: 9-12).

Diákképviselő választások

2016. december 15-én időközi diákképviselő választást tartanak  a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán. A kari tanácsban a Pszichológia és Neveléstudományok karon 2 helyre lehet pályázni diákképviselőnek (1 alapképzés, 1 mesteri képzés).

Felvételi a Pedagógia Szakkollégiumba

A kolozsvári BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kara Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének kolozsvári Pedagógia Szakkollégiuma felvételt hirdet egyetemi hallgatók számára. A szakkollégiumba olyan hallgatókat várunk, akik tanulmányaik mellett mentortanáruk segítségével tudományos kutatást folytatnak, nyilvános szerepléseik (konferenciák, publikációk stb.) során képviselik

Klein Sándor: Dienes Zoltán és a játékos matematikatanítás

Dr. Klein Sándor a Pécsi Tudományegyetem emeritus professzora tart előadást intézetünkben “Dienes Zoltán és a játékos matematikatanítás” címmel.