Ősztöndíj – távoktatásos hallgatók számára

A 2018/2019-es tanévben az I. és II. éves távoktatásos hallgatók ösztöndíjban részesülhetnek;

 • az ösztöndíj összege egy félévre 600 lej
 • azok a hallgatók, akik párhuzamosan nappali és távoktatásos képzésben is részt vesznek, nem részesülhetnek két ösztöndíjban egyszerre, de joguk van azt az ösztöndíjat kérvényezni, amelyik a nagyobb összegű, vagy pedig a hosszabb távra érvényes
 • az ösztöndíjat egy összegben utalják a hallgató(k)nak az elbírálást követő hónapban;
 • a 2018/2019-es tanévre az ösztöndíjat a Távoktatási központ biztosítja.

Érdemösztöndíj elbírálásának kritériumai

 • a hallgató integralista kell legyen;
 • az ösztöndíjat a hallgatók átlagai alapján bírálják el;
 • a legkisebb átlag, amellyel az ösztöndíj kérvényezhető: 8,00;
 • az azonos átlagok esetén a következő kritériumok lépnek érvénybe: 
 1. a legnagyobb kreditszámú tantárgy jegye; ha ugyanaz a jegy, a következő legnagyobb kreditszámú tantárgy jegyét veszik figyelembe mindaddig, amíg különbség nem tehető;
 2. az előző félév átlaga; az első éves hallgatók esetén a felvételi átlag egyenlő az előző félév átlagával;
 3. a licenszvizsgán elért átlag.

Az ösztöndíj kérvényezéséhez szükséges iratok

 • a kitöltött ösztöndíj kérvény formanyomtatványa Letöltöm;
 • a személyi igazolvány fénymásolata;
 • bankszámla kivonat (Romániai bank által kiállított).

Az iratokat egy mappában kell leadni a szak titkárságán 2019, március 5–11 között.

Az a hallgató, aki nem adja le a határidőre a szükséges iratcsomagot, elveszíti a jogát az ösztöndíjra.

A tanulmányi ösztöndíj elbírálásának folyamata a 2018/2019-es tanévre

I. félév
Naptári időpontTevékenységFelelős
2018 október-novemberAz ösztöndíj bizottságok megalakulásaTávoktatási központ
2019 február 25- 2019 március 4Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; a hallgatók e-mailben való értesítése.
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 március 5- 2019 március 11Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, scannelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2019 március 5- 2019 március 18Az iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2019 március 12A listák elkészítése a beadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 március 12*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 március 13- 2019 március 14Fellebbezések iktatása a titkárságon scannelve és papír alaponA kar titkársága
2019 március 18A fellebbezések vizsgálata és eredmények kifüggesztése.Az ösztöndíj bizottság
2019 március 18- 2019 március 20*Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, scannelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 március 19- 2019 március 22Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhoz.Az ösztöndíj bizottság
2019 március 21- 2019 március 25Az iratcsomagok értékelése és az ösztöndíjak elosztása a Távoktatási központ szintjén.Távoktatási központ ösztöndíj bizottságaTávoktatási központ titkársága
2019 március 25A távoktatási központ ösztöndíj bizottsága által véglegesített listák elküldése a Szociális osztályhoz.Távoktatási központ titkársága
2019 március 26- 2019 április 6Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2019 március 28- 2019 április 8A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2019 március 28- 2019 április 8Az ösztöndíjak utalása **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

II.  félév
Naptári időpontTevékenységFelelős
2019 szeptember 9- 2019 szeptember 15Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; a hallgatók e-mailben való értesítése.
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 szeptember 16- 2019 szeptember 19Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, scannelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2019 szeptember 16- 2019 szeptember 26Az iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2019 szeptember 19A listák elkészítése a leadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 szeptember 19*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar  titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 szeptember 19- 2019 szeptember 21Fellebbezések iktatása a titkárságon: scannelve és papír alapon.A kar titkársága
2019 szeptember 24A fellebbezések vizsgálata és azok eredményeinek kifüggesztése.Ösztöndíj bizottság
2019 szeptember 24- 2019 szeptember 25*Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, scannelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 szeptember 26Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhozŐsztöndíj bizottság
2019 szeptember 27A végleges ösztöndíjasok listájának jóváhagyása a Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága általTávoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2019 szeptember 30Az ösztöndíj bizottság által megítélt ösztöndíjasok végleges listájának elküldése a Szociális osztályhozTávoktatási központ titkársága
2019 október 1- 2019 október 11Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2019 október 1- 2019 október 11A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2019 október 21- 2019 október 31Az ösztöndíjak utalása. **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

A tudományos tevékenység – ösztöndíj

 • a tudományos tevékenységért biztosított ösztöndíjat az alapképzés (II.évtől) és mesteri (I.évtől) hallgatók kaphatják, kivéve a tanulmányok utolsó évét. Az ösztöndíj egy tanulmányi évre érvényes, melyet két részletben kapnak meg a hallgatók: az első és második félév végén.
 • az ösztöndíj a tanulmányi évek alatt egyszer igényelhető;
 • az ösztöndíj összege 1200 lei (2 félév x 600 lei);
 • az ösztöndíj elbírálásnak folyamata a következő táblázatban látható:

A tudományos tevékenységért biztosított ösztöndíj elbírálásának folyamata a 2018/2019-es tanévre

Naptári időpontTevékenységFelelős
2018 október-novemberAz ösztöndíj bizottságok megalakulásaTávoktatási központ
2019 március 5-2019 március 15Az ösztöndíj kérvényezéséhez szükséges iratcsomag leadása a titkárságon.A kar titkársága
2019 március 19-2019 március 20A jelentkezők listájának összeállítása és továbbítása a Távoktatási központhozAz ösztöndíj bizottság
2019 március 21-2019 március 24Kutatási projekt nyilvános megvédéseTávoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2019 március 25A jelentkezők listájának illetve az elért eredmények továbbítása a Tudományos Kutatásmenedzsment központhozTávoktatási központ titkársága
2019 március 27-2019 április 6EredményhirdetésTudományos Kutatásmenedzsment központ
2019 március 27-2019 április 6Szerződések aláírásaTudományos Kutatásmenedzsment központ