Záróvizsga – mesteri képzés (MA)

Általános tudnivalók

A vizsga egyetlen próbája a következőkből áll: az óvodában és az elemi osztályokban alkalmazott alternatív módszerek területével kapcsolatos mesteri disszertáció megírása és a disszertáció megvédése.

A záróvizsga menetére vonatkozó intézeti szabályzat 2021 (az online vizsgáztatás menetére vonatkozó szabályozások)

A disszertáció benyújtási határideje a dolgozat-vezető tanárnak (nyomtatott formában): téli szesszió: 2021. január 25, nyári szesszió: 2021. május 30.

Beiratkozás: téli szesszió: 2021. január 30 – február 12., nyári szesszió: 2020. június 9.-22.

Helyszín: online

vészhelyzet esetén, programlással (eniqb@yahoo.com e-mail címen) a titkárságon, Cadinal Iuliu Hossu utca, 18 szám, 157-es iroda.

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 • beiratkozási kérvény, kitöltve és aláírva (a lap mindkét oldalára nyomtatni) Letöltöm;
 • érettségi oklevél (eredeti) +  törzskönyvi kivonat (eredeti) – (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak);
 • egyetemi oklevél + törzskönyvi kivonat (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak);
 • születési anyakönyvi kivonat, ha indokolt, a házasságlevél (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében);
 • a dolgozat teljes szövege (doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk (.sav, output), 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat Letöltöm;
 • nyilatkozat Letöltöm;
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja itt megtekinthető románul)
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A disszertálók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük;
 • A disszertáció végleges változatának feltöltése ide is szükséges PDF formátumban téli szesszió: 2021. február 12, nyári szesszió: 2021. június 22. (az állomány neve kötelező módon: “vezető tanár családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_MA_.pdf”). Feltöltöm.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíj-hátraléka;
 • nyomtatvány kitöltése Letöltöm (a titkárnő intézi)

Vizsgaidőpontok

 • A mesteri disszertáció védésének időpontja: téli szesszió: 2021. február (pontos dátum egyeztetés alatt), nyári szesszió: 2021. június -július (pontos dátum egyeztetés alatt) 9 órától. Helyszín: online. Beosztás
 • A disszertáció prezentációját fel kell tölteni legkésőbb téli szesszió: 2021. február 17, nyári szesszió: 2021. június 28. (az állomány neve kötelező módon: “vezető tanár családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_MA_.pptx”). Feltöltöm.

Vizsgakövetelmények

 1. A mesteri disszertáció követelményei [pdf][doc]
 2. Részletes hivatkozási útmutató [pdf][doc]
 3. Stílus és szövegminőség – útmutató [pdf][doc]
 4. Ütemterv a mesteri disszertáció megírásához