Záróvizsga – alapképzés (BA)

Általános tudnivalók

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.

 1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek értékelése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatáspedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek szóbeli vizsgán történő értékeléséből áll.
 2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:

a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;

b) a dolgozat megvédése.

A záróvizsga menetére vonatkozó intézeti szabályzat 2021 (az online vizsgáztatás menetére vonatkozó szabályozások)

A dolgozat benyújtási határideje a dolgozat-vezető tanárnak: téli szesszió: 2021. január 25, nyári szesszió: 2021. május 30.

Beiratkozás: téli szesszió: 2021. január 30 – február 12., nyári szesszió: 2021. június 9.-22., 12.00 óráig.

Helyszín: online

vészhelyzet esetén, programlással (eniqb@yahoo.com e-mail címen) a titkárságon, Cadinal Iuliu Hossu utca, 18 szám, 157-es iroda.

Értékelés

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
 • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
 • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 • beiratkozási kérvény (a lap mindkét oldalára nyomtatni) Letöltöm;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (amennyiben az eredeti példány nem az egyetemen van);
 • születési bizonyítvány,
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint (kivétel: a 2020-as végzősők);
 • a dolgozat teljes szövege (doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk (.sav, output), 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat Letöltöm;
 • nyilatkozat Letöltöm;
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja itt megtekinthető románul);
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.
 • A dolgozat végleges változatának feltöltése ide is szükséges PDF formátumban téli szesszió: 2021. február 12, nyári szesszió: 2021. június 22. (az állomány neve kötelező módon: “dolgozat-vezető családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_BA_.pdf”). Feltöltöm.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíj hátraléka;
 • kiiratkozási nyomtatvány kitöltése Letöltöm (a titkárnő intézi)

Vizsgaidőpontok

 • A szóbeli vizsga és a szakdolgozat védésének időpontja: téli szesszió: 2021. február (pontos dátum egyeztetés alatt), nyári szesszió: 2020. június-július (pontos dátum egyeztetés alatt) . Helyszín: online. Beosztás
 • A szakdolgozat prezentációját fel kell tölteni legkésőbb a következő dátumig: téli szesszió: 2021. február 17, nyári szesszió: 2021. június 28. (az állomány neve kötelező módon: “dolgozat-vezető családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_BA_.pptx”). Feltöltöm.

Vizsgakövetelmények

 1. A szóbeli vizsga tematikája
 2. A szakdolgozat követelményei [pdf][doc];
  Részletes hivatkozási útmutató [pdf][doc]
  Stílus és szövegminőség – útmutató [pdf][doc]
 3. Ütemterv a szakdolgozat megírásához