Hírek

Kérések leadása

Szeptember 3 és 14 között, hétköznapokon 10 és 14 óra között lehet leadni a következő kéréseket: -tanulmányok meghosszabbítása http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/prelungire-studii.pdf -tanulmányok folytatása (fagyasztás után) http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/reluare-studii.pdf -újrairatkozás (exmatrikulálás után) http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/reinmatriculare.pdf -tanulmányok megszakítása (fagyasztás) http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/intrerupere-studii.pdf -átiratkozás http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/cereri/transfer-intern-ubb.pdf A mintákban szereplő “linia română” helyett “linia maghiară” jelenjen meg.  A

Év végi eredmények

I. év, nappali: centralizator an I CF FN.xls I. év, táv: centralizator an I IDD FN.xls I. év, mesteri: centralizator an I MAS FN.xls II. év, nappali: centralizator an II CF FN.xls II. év, táv: centralizator an II IDD FN.xls

I. fokozati dolgozatok leadása

I. fokozati dolgozatokat augusztus 27 és 31 között lehet leadni az egyetem titkárságán (Budvár u. 2 sz.) 10:00 és 14:00 óra között. A dolgozat leadásakor szükséges egy igazolás a munkahelyről, amelyen szerepel a régiség a II. fokozat megszerzésétől 2019. augusztus

Felvételi eredmények (ALAPKÉPZÉS) – Végleges eredmények

Végleges eredmények: Letöltés A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani, illetve eleget kell tennie az alább feltüntetett követelményeknek: érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány és törzskönyvi kivonat (eredeti példány + 3 másolat) eredeti születési bizonyítvány és másolat (román állampolgárok

Felvételi – MESTERI – Végleges eredmények

Végleges eredmények: Letöltés Tandíjmentes hely esetén: az esetleges elmaradt dokumentumok leadásával és a tanulmányi szerződés kitöltésével. Fizetéses hely esetén:  az esetleges elmaradt dokumentumok leadásával és a tanulmányi szerződés kitöltésével valamint a tandíj első részletének kifizetési bizonylatának leadásával (600 RON) – POSTÁN FIZETENDŐ (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/szekelyudvarhely/wp-content/uploads/Bizonylat.pdf)

II. fokozati vizsga

http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/szekelyudvarhely/tanulmanyi-ugyintezes/fokozatok-i-ii/

II. fokozati vizsga – felkészítő

II. fokozati vizsga  – FELKÉSZÍTŐ – Letöltés

Szociális ösztöndíjak, II. félév

Szociális ösztöndíjak A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2018 február 26 és március 13 között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, március 12-20 között, adhatják le titkárságon. Szociális ösztöndíjra jogosultak, ha: Az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos

Kollokvium – Eredmények

Fokozatok (I.,II.)

Kollokvium – Február 10 – Beosztás

Fokozatok (I.,II.)

Hírek