Hírek

Szociális ösztöndíjak
A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet és a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók 2020. szeptember 28. és október 16. között, elektronikus formában kell feltöltsék a https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse felületre.

Államilag támogatott helyen levő hallgatók az Ösztöndíj kategóriánál a Költségvetési alapokból biztosított szociális ösztöndíjat kell kiválasszák.

A költségtérítéses helyen levő hallgatók az Ösztöndíj kategóriánál a Költségvetésen kívüli alapokból biztosított szociális ösztöndíjat kell kiválasszák.

Szociális ösztöndíjra jogosultak köre
35 évet be nem töltött hallgatók igényelhetik
Azok a hallgatók, akinél az egy főre eső havi (2020 június, július, augusztus) nettó jövedelem a családban nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (maximálisan havi 1346 lejt).
Azok a hallgatók, akik BBTE ösztöndíj szabályzatában felsorolt betegségekkel élnek.
A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek (Anexa 7) megfelelően;
személyi igazolvány;
a hallgató születési- anyakönyvi kivonata
a szülők személyi igazolványa;
a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványa vagy a születési anyakönyvi kivonata (kiskorúak esetében);
tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló okiratok:
a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2020. június, július és augusztus hónapokra;
b.) munkanélküliségi igazolás;
c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
félárva vagy árva hallgató nyugdíjszelvénye illetve a szülő halotti bizonyítványának másolata
a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása
A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8) megfelelően.
formanyomtatvány, az 11-es számú Mellékletnek (Anexa 11) megfelelően;
A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek (Anexa 7) megfelelően;
formanyomtatvány, az 12-es számú Mellékletnek (Anexa 12) megfelelően;
személyi igazolvány;
a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy az SNI-t igazoló okiratok.
A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíj szabályzatában lehet olvasni.

Ösztöndíj szabályzatsgákkal és záróvizsgákkal kapcsolatos kari határozatok
Bejegyezve: 2020-05-25
Karunk honlapján található határozatok a vizsgákkal, záróvizsgákkal, illetve kiegészítő vizsgaszesszióval kapcsolatban:
Vizsgákkal kapcsolatos határozat
Záróvizsgákkal kapcsolatos határozat
Kiegészítő vizsgaszesszió (június 16-18)

Intézeti és egyetemi tanévnyitó 2020 – távoktatás

 A Babeş – Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központjának tanévnyitója A Távoktatás Központ tanévnyitója 2020. október 15-én lesz 18 órától lesz a Zoom felületen, online videókonferencia formájában. LINK. A tanévnyitó román nyelven folyik. Intézeti tanévnyitó – távoktatásos hallgatóknak – Kolozsvár Az Óvodai és Elemi

Tudnivalók az ösztöndíjakról

Érdem- és tanulmányi ösztöndíjak Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2019. szeptember 30. és október 16. között  a titkárságon kérvényezhetik. (modell) Szociális ösztöndíjak A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2020. február 24. és március 11. között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, 2020. március 9-18 között, adhatják

TANÉVNYITÓ 2019 Kedves Hallgatók! Szeretettel meghívjuk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata hivatalos és ünnepi tanévnyitójára. A megnyitó színhelye: Digital3 Stúdióterem. Időpont: 2019. szeptember 30., hétfő délelőtt 10 óra.

Értékeld tanáraidat!

Az oktatói tevékenység online kiértékelése, 2019–2020-as egyetemi tanév, II. félév Bejegyezve: 2020-05-11 A hallgatók  értékelhetik a tanárok oktatási tevékenységét a következő periódusokban: Nappali képzés: –    Nem végzős évfolyamok: 2020. május 11 – 31 között –    Végzős évfolyamok: 2020. április 27 –

TUDNIVALÓK AZ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL

Tudnivalók az ösztöndíjakról Érdem- és tanulmányi ösztöndíjak Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2019. március 14-ig a titkárságon kérvényezhetik. (modell) Szociális ösztöndíjak A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2019. február 25 és március 13 között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, 2018. március

Alapképzés + mesteri végleges nyári listák

Alapképzés – Végleges listák nappali Mesterképzés – Végleges listák mesteri Aki átkerült ingyenes helyre, október végéig kell kérést leadjon a titkárságon (minta ott található), valamint saját néven levő, bankban lepecsételt IBAN számot (a következő bankoktól lehet: BCR, BRD, Transilvania, BancPost, OTP), az

Tanévnyitó 2018

Kedves Hallgatók! Szeretettel meghívjuk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata hivatalos és ünnepi tanévnyitójára. A megnyitó színhelye: Polgármesteri Hivatal Szent István terme. Időpont: 2018. október 1., hétfő délelőtt 10 óra.

Mesteri – végleges eredmények – 2018.09.21

2018-septembrie-lm-strategii Helyek visszaigazolása: szeptember 18 (9:00-13:00) Tandíjmentes hely esetén: az esetleges elmaradt dokumentumok leadásával és a tanulmányi szerződés kitöltésével. Fizetéses hely esetén:  az esetleges elmaradt dokumentumok leadásával és a tanulmányi szerződés kitöltésével valamint a tandíj első részletének kifizetési bizonylatának leadásával (600 RON)

Alapképzés – végleges eredmények – 2018.09.21

2018-septembrie-lm-pipp-odorhei A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani (szeptember 18-án), illetve eleget kell tennie az alább feltüntetett követelményeknek: érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány és törzskönyvi kivonat (eredeti példány + 3 másolat) eredeti születési bizonyítvány és másolat (román állampolgárok

Hírek