Hírek

Érdem- és tanulmányi ösztöndíjak
Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2019. szeptember 30. és október 16. között a titkárságon kérvényezhetik. (modell)
Szociális ösztöndíjak
A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2019. szeptember 30. és október 16. között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, 2019. október 14 és október 23 között, adhatják le titkárságon.

Szociális ösztöndíjra jogosultak köre
Azok a hallgatók, akinél az egy főre eső havi (2019 június, július, augusztus) nettó jövedelem a családban nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (maximálisan havi 1263 lejt).
Azok a hallgatók, akik BBTE ösztöndíj szabályzatában felsorolt betegségekkel élnek.
A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratok (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja)
formanyomtatványok kitöltése, a 7-es és 11-es számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság is láttamoz;
személyi igazolvány fénymásolata;
a szülők személyi igazolványának fénymásolata;
a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;
tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még formális oktatásban vesz részt
az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
a.) nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2019. június, 2019. július és 2019. augusztus hónapokra;
b.) munkanélküliségi igazolás;
c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
a jövedelemmel nem rendelkező szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata;
félárva vagy árva hallgató nyugdíjszelvénye illetve a szülő halotti bizonyítványának másolata;
a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása;
minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása;
a hallgató nyilatkozata a család jövedelméről (a 8-as számú Mellékletnek megfelelően, kézzel írott kérvény).
A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratok (ha az egészségi állapot indokolja)
formanyomtatványok kitöltése, a 7-es és 12-es számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság is láttamoz;
személyi igazolvány fénymásolata;
a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical), valamint az SNI-t igazoló okiratok.
A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell a z ösztöndíjszabályzat 17. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíj szabályzatában lehet olvasni.

Tudnivalók az ösztöndíjakról

Érdem- és tanulmányi ösztöndíjak Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2019. szeptember 30. és október 16. között  a titkárságon kérvényezhetik. (modell) Szociális ösztöndíjak A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2020. február 24. és március 11. között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, 2020. március 9-18 között, adhatják

TANÉVNYITÓ 2019 Kedves Hallgatók! Szeretettel meghívjuk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata hivatalos és ünnepi tanévnyitójára. A megnyitó színhelye: Digital3 Stúdióterem. Időpont: 2019. szeptember 30., hétfő délelőtt 10 óra.

Értékeld tanáraidat!

A tanárok értékelése jó lehetőség arra, hogy visszajelzést kapjanak Intézetünk tanárai óráikra vonatkozóan. A tanárok értékelésére a következő időszakban kerül sor az AcademicInfo felületen:Nappalis diákok: 2019. május 13. – 2019. június 2. végzős évfolyamok: 2019. április 22. – 2019. május 19. Távoktatásos

TUDNIVALÓK AZ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL

Tudnivalók az ösztöndíjakról Érdem- és tanulmányi ösztöndíjak Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2019. március 14-ig a titkárságon kérvényezhetik. (modell) Szociális ösztöndíjak A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2019. február 25 és március 13 között, a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók, 2018. március

Alapképzés + mesteri végleges nyári listák

Alapképzés – Végleges listák nappali Mesterképzés – Végleges listák mesteri Aki átkerült ingyenes helyre, október végéig kell kérést leadjon a titkárságon (minta ott található), valamint saját néven levő, bankban lepecsételt IBAN számot (a következő bankoktól lehet: BCR, BRD, Transilvania, BancPost, OTP), az

Tanévnyitó 2018

Kedves Hallgatók! Szeretettel meghívjuk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata hivatalos és ünnepi tanévnyitójára. A megnyitó színhelye: Polgármesteri Hivatal Szent István terme. Időpont: 2018. október 1., hétfő délelőtt 10 óra.

Mesteri – végleges eredmények – 2018.09.21

2018-septembrie-lm-strategii Helyek visszaigazolása: szeptember 18 (9:00-13:00) Tandíjmentes hely esetén: az esetleges elmaradt dokumentumok leadásával és a tanulmányi szerződés kitöltésével. Fizetéses hely esetén:  az esetleges elmaradt dokumentumok leadásával és a tanulmányi szerződés kitöltésével valamint a tandíj első részletének kifizetési bizonylatának leadásával (600 RON)

Alapképzés – végleges eredmények – 2018.09.21

2018-septembrie-lm-pipp-odorhei A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani (szeptember 18-án), illetve eleget kell tennie az alább feltüntetett követelményeknek: érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány és törzskönyvi kivonat (eredeti példány + 3 másolat) eredeti születési bizonyítvány és másolat (román állampolgárok

II. fokozat – eredmények

Rezultate grad didactic II – 2018 AUGUST

Hírek