Záróvizsga (MA) 2019

 Államvizsga bejelentkezés

Záróvizsga (írásbeli) eredmények Letöltöm

Általános tudnivalók

Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 4033. sz. rendeletének 4. cikkelye alapján Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak záróvizsgája két részből áll.

 1. próba: pedagógiai és pszichológiai alapismeretek és szakmai képességek értékelése: 50% −10 kredit. A vizsga első próbája az óvodapedagógia és elemi oktatáspedagógiája szakos tanári foglalkozás gyakorlásához szükséges alapismeretek és szakmai képességek írásbeli vizsgán történő értékeléséből áll.
 2. próba: szakdolgozat megírása és védése: 50% − 10 kredit. A vizsga második próbája a következőkből áll:

a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó szakdolgozat megírása;

b) a dolgozat megvédése.

A dolgozat benyújtási határideje a dolgozat-vezető tanárnak: téli szesszió: 2020. január 25, nyári szesszió: 2020. május

Beiratkozás: téli szesszió: 2020. január 30 – február 7, nyári szesszió: 2020. június (H-P: 9.00−14.00 óra között)

Helyszín: Budvár utca 2 szám

 • A sikeres záróvizsga minimális átlaga 6,00.
 • A záróvizsga egyes próbáinak minimális átmenő osztályzata 5,00.
 • Az átlag kiszámolása két tizedes pontossággal történik mind a záróvizsga két próbájára, mind a végső vizsgajegyre nézve.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 • beiratkozási kérvény (a lap mindkét oldalára nyomtatni) Letöltöm;
 • kézzel írott beiratkozási kérvény Letöltöm;
 • születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) hitelesített másolata; ha indokolt, a házasságlevél hitelesített másolata (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében);
 • 2 darab 3/4-es színes fénykép;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (eredeti + két egyszerű másolat);
 • államvizsga-dolgozat 1 példányban + a témavezető tanár értékelése;
 • a dolgozat kivonata magyar, román és angol nyelven;
 • CD-melléklet a következő tartalommal: a) a dolgozat teljes szövege; b) a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk; c) 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél (eredeti + fénymásolat)
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatok Letöltöm;
 • irattartó;
 • a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). Az államvizsgázók egy szesszióban (június és a rá következő február) ingyenesen vizsgázhatnak, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; három év lejárta után beiratkozási díjat kell fizetniük.

A beiratkozás feltételei

A diáknak:

 • nem lehet elmaradt vizsgája;
 • nem lehet tandíj hátraléka;
 • kiiratkozási nyomtatvány kitöltése Letöltöm

Vizsgaidőpontok

 • Írásbeli vizsga: téli szesszió: 2020. február 17, 9 órától, nyári szesszió: 2020. július , 9 órától. Helyszín: Budvár utca 2 szám.
 • A szakdolgozat védésének időpontja: téli szesszió: 2020. február 18, 9 óra, nyári szesszió: 2020. július, 9 órától. Helyszín: Budvár utca 2 szám.
 1. Az írásbeli vizsga tematikája
 2. A szakdolgozat követelményei [pdf][doc];
  Részletes hivatkozási útmutató [pdf][doc]
  Stílus és szövegminőség – útmutató [pdf][doc]
 3. Ütemterv a szakdolgozat megírásához

Hírek